Web of Science ResearcherID: I-7414-2018

Konkulovskau

 

Кандидат філологічних наук

Викладач

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Чумак Г. В. Відтворення лінгвістичних особливостей авторського стилю Е. Гемінґвея в українських перекладах / Г. В. Чумак, В. В. Конкульовський // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 111-114

2022 рік

  1. Подоляк А. Проблематика перекладу архітектурно-будівельної термінології / А. Подоляк ; наук. кер. В. Конкульовський // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 59-62
  2. Подоляк А. Специфіка перекладу у сфері будівництва / А. Подоляк ; наук. кер. В. Конкульовський // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 50-52
  3. Money spent on the brain is never spent in vain : словник найпоширеніших ідіом та фразеологізмів для cтудeнтiв cпeцiaльнocтi 035.041 Фiлoлoгiя. Гepмaнcькi мoви тa лiтepaтуpи (пepeклaд включнo), перша – англійська ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнoгo piвня «Бакалавр» / В. В. Конкульовський, Т. О. Цепенюк, В. В. Панченко [et al.]. – Тepнoпiль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
  4. THE BOOK OF TREASURES : книга мудрості і найкращих цитат відомих людей для cтудeнтiв освітньої програми «Англійсько-український переклад» / В. В. Конкульовський, Т. О. Цепенюк, В. В. Панченко [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 52 с.

2020 рік

  1. Tsepeniuk T. Translation of Amplifying Comparative Constructions in Modern Fiction / T. Tsepeniuk, I. Golovatska, V. Konkulovskyy, V. Panchenko // Analele Universitatii din Craiova. Seria : Stiinte Filologice. – Lingvistica ; Craiova, 2020. – ANUL XLII, n. 1-2. – P. 224—237. – URL.: https://www.scopus.com

2019 рік

  1. Конкульовський В. В. Гумор в серіалі «Бруклін 9-9». Перекладацький аспект / В. В. Конкульовський, В. В. Панченко, В. В. Савчишин // Прикарпатський вісник НТШ Слово. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 3(55). – С. 184–191.
  2. Панченко, В. В. Busy English : навчальний посібни / В. В. Панченко, В. В. Конкульовський. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 128 с.
  3. Конкульовський В. В. Вплив перекладу кінофільмів на свідомість глядача / В. В. Конкульовський, В. В. Панченко, М. Валігура // МОВА І КУЛЬТУРА : Науковий журнал. – Київ : Видавничий дім Д. Бураго, 2019. – Вип. 22. – Т. II (197). – С. 472-477.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах