Web of Science ResearcherID: I-7759-2018

Klumenko

Кандидат педагогічних наук

Доцент

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Коломієць С. Використання онлайн-сервісів для реалізації компетентнісного підходу на уроках англійської мови в початковій школі / С. Коломієць ; наук. кер. А. Клименко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 83-85
  2. Коломієць С. В. Використання онлайн-сервісів для реалізації компетентнісного підходу на уроках англійської мови в початковій школі / С. В. Коломієць ; наук. кер. А. О. Клименко // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 63-64
  3. Богачук Н. А. Інформаційні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності старшокласників у говорінні / Н. А. Богачук ; наук. кер. А. О. Клименко // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 20-23
  4. Klymenko A. THE USE OF VIDEO MATERIALS IN FLT: A CASE STUDY AT FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT OF TNPU / A. Klymenko, N. Zakordonets, I. Obikhod // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 133-140. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.17
  5. Klymenko A. VIDEO MATERIALS FOR LANGUAGE LEARNING: THE BENEFITS AND CHALLENGES / A. Klymenko, I.Obikhod, N. Zakordonets // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 135-137

2021 рік

  1. Klymenko А. Features of the elective course “foundations of information culture” in bachelors’ educational and professional training program “secondary education (the english language and literature)” / А. Klymenko // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 199–207.

2019 рік

  1. Zadorozhna I. P. Hybrid courses in a foreign language and culture for philology students / I. P. Zadorozhna, A. O. Klymenko, Ph. Quam // Інформаційні технології і засоби навчання. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 169–182.
  2. Klymenko A. Development of information culture of students of humanitarian specialities / A. Klymenko, A. Vykhrushch, I. Hnatyshyn [et al.] // Інформаційні технології і засоби навчання. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 152–167.
  3. Zakordonets N. Phraseological units with a compo-nent designing a person’s physical and mental condition in modern german language: ideographic aspect / N. Zakordonets, I. Shymkiv, A. Klymenko // Annals of the University of Craiova. Analele Universităţii din Craiova. Serie : Ştiinţe Filologice. Lingvistică. – Romania, 2019. – Anul XLI, Nr. 1-2. – P. 395–412. – URL.: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213190602

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах