Web of Science ResearcherID: ABG-9880-2020

Kuziv

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання

Заслужений діяч мистецтв України

Лауреат обласної мистецької премії ім.Михайла Бойчука

Член Національної спілки художників України

Художник-живописець, графік, архітектор

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Кузів М. П. Пейзаж. Окремі елементи пейзажу. Змістовий модуль 1.  : методичні рекомендації до навчальної дисципліни навчальна практика (виконання пленерних робіт) для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти, спеціальності 022 Дизайн, спеціалізації «Графічний дизайн» / М. П. Кузів, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 19 с.
  2. Кузів М. П. Пейзаж. Окремі елементи пейзажу. Змістовий модуль 1. : методичні рекомендації до навчальної дисципліни навчальна практика (виконання пленерних робіт) для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти, спеціальності 022 Дизайн, спеціалізації «Дизайн середовища» / М. П. Кузів, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 25 с.
  3. Кузів М. П. Пейзаж. Окремі елементи пейзажу. Змістовий модуль 1 : методичні рекомендації до навчальної дисципліни навчальна практика (виконання пленерних робіт) для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти, спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація / М. П. Кузів, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 23 с.

2022 рік

  1. Тютюнник І. Самоорганізаційні об’єднання художників Тернопільщини / І.С.Тютюнник, М. Кузів // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 50. – С. 135-143. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/50-20

2021 рік

  1. Жизномірська О. Я. Особливості використання технік малюнка сангіною та акварелі по-мокрому у роботі з дітьми та особливості використання технік малюнка сангіною та акварелі по-мокрому у роботі з дітьми тадорослими / О. Я. Жизномірська,  І. С. Тютюнник, М. П. Кузів // Арт-терапія в роботі психолога: інноваційні підходи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Кропивницкий 20–27 квітня 2021 року). – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – С. 56-61.
  2. Кузів М. П. Художник «неспокійної тиші» Микола Бездільний / М. П. Кузів, І. С. Тютюнник // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал. – Київ, 2021. – № 2 : Випуск присвячений 75-річчню з дня народження ректора НАКККіМ, професора В. Г. Чернеця. – С. 133-138.

2020 рік

  1. The peculiarities of formation of architecture and design of the farmstead in modern conditions on the example of the western region of Ukraine / O. Diachok, O.Kolodrubska, S.Kysil [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : 15th world multidisciplinary civil engineering-architecture-urban planning symposium, WMCAUS 2020, 1–5 September 2020. – 2020. – Vol. 960, Issue 39. – URL. : https://www.scopus.com

2019 рік

  1. Cherkes B. Search of authenticity in sacral architecture in the territory of Western Ukraine / B. Cherkes, O. Diachok, S. Volska et al. // 4th World multidisciplinary civil engineering-architecture-urban planning symposium WMCAUS (17–21 June 2019). – Prague, 2019. – P. 1–10. – URL. : https://www.scopus.com
  2. Kuziv M. European trends in Dmytro Shainoha's painting as a vector going outside social art / M. Kuziv, I. Tiutiunnyk // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky.  Kosice, 2019. – Vol. 7, n. 6A.  – S. 124132.
  3. Кузів М. Експресивні глибини творчості Дмитра Шайноги : художник з Тернопільщини / М. Кузів // Літературний Тернопіль. – 2019. – № 4. – С. 124–129.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах