Web of Science ResearcherID: AAO-2985-2020

Kuzik

Доктор філософії (PhD)

Асистент 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of Science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1.   Чеболда І. Ю. Біорегіоналізм (екорегіоналізм) як ідея децентралізації регіонів (на прикладі Чугалівського старостинського округу Кременецької територіальної громади) / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 36-39
 2. Чеболда І. Ю. Відповідність параметрів якості питної води європейським та національним стандартам (на прикладі смт. Підволочиськ Тернопільської області) / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Євроінтеграція екологічної політики України : матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 жовтня 2023 р. м. Одеса). – Одеса : Одеський державний екологічний університет, 2023. – С. 401-403
 3. Брановський І. Водокористування територіальних громад басейну річки Гніздечна / І. Брановський ; наук. кер. І. Р. Кузик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 138-143
 4. Філик В. Водокористування територіальних громад басейну річки Горинь у межах Тернопільської області / В. Філик ; наук. кер. І. Р. Кузик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 143-146
 5. Кузик І. Водокористування як чинник формування екологічної безпеки басейну річки Нічлава / І. Кузик, Ю. Мельник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 240-247. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.26
 6. Кузик І. Геоекологічна оцінка структури землекористування підгороднянської територіальної громади / І. Кузик, С. Новицька, Л. Янковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 2 (55). – С. 97-105. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.2.12
 7. Царик Л. П. Геоекологічний вимір екомережі Кременецького адміністративного району Тернопільської області / Л. П. Царик, І. Р. Кузик, П. Л. Царик // Modernization of today’s science: experience and trends: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference ( September 22, 2023). – Singapore : European Scientific Platform, 2023. – P. 174-179.
 8. Сорока О. В. Гідроекологічна безпека Золочівської територіальної громади / О. В. Сорока, І. Р. Кузик // Наукові досягнення та відкриття сучасної молоді : збірник матеріалів IІ Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених (Луцьк, 31 трав. 2023 р.). – Луцьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2023. – С. 143-147
 9. Новицька С. Р. Гідроекологічні проблеми та якість поверхневих вод Хоростківської територіальної громади / С. Р. Новицька, І. Р. Кузик, Н. І. Дмитришин // Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference (Oxford, June 23, 2023). – Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2023. – P. 110-113. DOI : 10.36074/logos-23.06.2023.31
 10. Скоцеляс О. Зелено-блакитна інфраструктура міст Тернопільської області: сучасний стан та перспективи використання / О. Скоцеляс ; наук. кер. І. Кузик // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 156-159
 11. Кузик І. Р. Землекористування територіальних громад басейну річки Горинь у межах Тернопільської області / І. Р. Кузик, В. О. Філик // Науковий вісник. “Vin Smart Eco” : збірник матеріалів IІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 травня 2023 ). – Вінниця : КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”, 2023. – Вип. №3 (36). – С. 155-157
 12. Кузик І. Р. Комплексна зелена зона міста Тернопіль: геоекологічні засади сталого функціонування : монографія / І. Р. Кузик. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 220 с.
 13. Кузик І. Р. Новітні методи екологічних досліджень : інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення / І. Р. Кузик, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 200 с.
 14. Кузик І. Р. Оптимізація землекористування, як напрям адаптації до змін клімату (на прикладі Лановецького територіальної громади) / І. Р. Кузик // Адаптація до глобальних змін та викликів: нові форми економіки, ресурсоефективні технології, захист довкілля : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів і молодих вчених (м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р.). – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2023. – С. 444-447
 15. Чура П. Особливості водокористування Збаразької територільної громади / П. Чура ;  наук. кер. І. Р. Кузик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 81-83
 16. Кузик З. Оцінка антропогенного навантаження басейну річки Нічлава / З. Кузик, І. Кузик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 7 (вип. 7). – С. 35-39
 17. Кузик І. Р. Оцінка зарегульованості стоку окремих річок західного Поділля / І. Р. Кузик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 26-31
 18. Кузик І. Р.  Оцінка зарегульованості стоку річки Серет / І. Р. Кузик, Н. Б. Таранова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Київ, 2023. – № 4 (70). – C. 50-58. DOI : https://doi.org/10.17721/2306-5680.2023.4.4
 19. Чеболда І. Ю. Оцінка нематеріальних екосистемних послуг лісів Тернопільської області / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Екологія. – Харків, 2023. – Вип. 28. – С. 91 - 100. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4259-2023-28-08
 20. Кузик І. Р. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Великоберезовицької територіальної громади / І Р. Кузик, Р. В. Фентон, К. Р. Флінта // Географія та туризм : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (28 лютого - 1 березня 2023 р., м. Харків). – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 592-600
 21. Флінта К. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Підгороднянської територіальної громади / К. Флінта ; наук. кер. І. Р. Кузик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 152-160
 22. Кузик І. Р. Оцінка рекреаційної ємності блакитної інфраструктури міст Тернопільської області / І. Р. Кузик, О. В. Скоцеляс // Сучасні виклики та трансформації туризму на шляху євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю утворення кафедри географії та менеджменту туризму Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (16 травня 2023 року). – Чернівці : ЧНУ, 2023. – С. 58-60
 23. Царик П. Перспективні моделі заповідної і екологічної мереж територіальних громад Чортківського району / П. Царик, Л. Царик, І. Кузик [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 256-263. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.28
 24. Кузик І. Р. Порівняльний аналіз структури водокористування адміністративних районів Подільського регіону / І. Р. Кузик, Л. О. Бицюра // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 95-99
 25. Подтабачний М. Потенціал сталого розвитку Тернопільської міської територіальної громади / М. Подтабачний ; наук. кер. І. Р. Кузик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 105-108
 26. Кузик І. Про участь студентів географічного факультету у проєкті програми європейського союзу Erasmus+ «City Ecology» / І. Кузик, І. Писаревич // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 181-185
 27. Кузик І. Р. Ретроспективний аналіз гідроекологічного стану річки Стрипа у місті Бучач Тернопільської області / І. Р. Кузик // Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні актуальних проблем: збірник наукових праць матеріали VІ науково-практичної конференції молодих вчених (Київ, 2023. 10–11 жовтня 2023 р.). – Київ : Інститут гідробіології НАН України, 2023. – С. 30-32
 28. Блотний Ю. Розрахунок водного балансу водосховищ верхньої течії річки Серет / Ю. Блотний ;  наук. кер. І. Р. Кузик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 135-138
 29. Царик Л. П. Російсько-українська війна: природоохоронний аспект / Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Фундаментальні ментально-ціннісні відмінності українців і росіян як підґрунтя їх цивілізаційного протистояння : колективна монографія. – Одеса : Олді+, 2023. – С. 50-62
 30. Царик Л. П. Сучасний стан та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Кременецького району Тернопільської області / Л. П. Царик, І. Р. Кузик, П. Л. Царик  // «Global and Regional Aspects of Sustainable Development : Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference (March 26-28, 2023). – Copenhagen : SPC «InterConf» : Berlitz Forlag, 2023. – № 148. – P. 306-313
 31. Кузик І. Р. Структура водокористування водогосподарської ділянки річки Горинь (від витоку до кордону Хмельницької та Рівненської областей) / І. Р. Кузик // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти (11–12 травня 2023 року). – Рівне : НУВГП, 2023. – С. 680-684
 32. Кузик І. Р. Структура водокористування водогосподарської ділянки річки Збруч / І. Р. Кузик // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 184-488
 33. Лецик В. Структура водокористування водогосподарської ділянки річки Серет / В. Лецик ; наук. кер. І. Р. Кузик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 84-88
 34. Кравчук М. Структура природокористування міста Тернопіль як фактор екологічної безпеки урбоекосистеми / М. Кравчук, І. Р. Кузик // Охорона довкілля: зб. наук. статей ХІХ Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – С. 60-63
 35. Кузик І. Р. SWOT-аналіз екологічної ситуації у Тернопільській міській територіальній громаді / І. Р. Кузик, М. М. Подтабачний // Sectoral research XXI: characteristics and features : V International Scientific and Theoretical Conference : Collection of scientific papers «SCIENTIA» (3 February, 2023). – Chicago, 2023. – P. 124-126
 36. Kuzyk I. TRENDS IN POLLUTION OF THE TERNOPIL REGION SMALL RIVERS / I. Kuzyk, Y. Melnyk, V. Tsaryk // Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : збірник матеріалів VІІІ Міжнародного молодіжного конгресу (02-03 березня 2023, Україна, Львів). – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2023. – С. 24

2022 рік

 1. Кузик І. Р. Алгоритм дослідження комплексної зеленої зони міста з позиції наук про землю / І. Р. Кузик // Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд : матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 170175.
 2. Чеболда І. Ю. Біорегіоналізм як ідея децентралізації регіонів (на прикладі села Білокриниця Кременецької громади) / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // International scientific journal «Grail of Science». – 2022. – № 14-15. – P. 696-702. – DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.05.2022.131
 3. Кузик І. Р. Водно-балансові дослідження і розрахунки : практикум / І. Р. Кузик. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 46 с.
 4. Кузик І. Геоекологічна оцінка структури землекористування басейну малої річки Гніздечна / І. Кузик, І. Вітенко, В. Царик  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 219-225.
 5. Царик Л. П. Геоекологічні проблеми територіальних громад Західного Поділля / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. Р. Кузик, В. Л. Царик // Current issues of science, prospects and challenges : International Scientific and Theoretical Conference ( November 25, 2022. Sydney, Australia). – Sydney : European Scientific Platform, 2022. – P. 199-203.
 6. Кузик І. Р. Гідрографічне районування Тернопільської області / І. Р. Кузик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2022. – С. 4955.
 7. Гідрологічні заповідні об’єкти Тернопільського Придністер’я: екологічна роль та використання / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, І. Р. Кузик [та ін.] // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Гельветика, 2022. – № 6(45). – С. 139-143
 8. Кузик І. Р. Екологічна безпека : практикум / І. Р. Кузик. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 50 с.
 9. Царик Л. П. Екотуристичні передумови розбудови рекреаційних послуг у Тернопільській області / Л. П. Царик, А. В. Кузишин, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // GRAIL OF SCIENCE : INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL : AN INTEGRATED APPROACH TO SCIENCE MODERNIZATION: METHODS, MODELS AND MULTIDISCIPLINARITY (April 29th, 2022). – 2022. – № 12-13. – P. 775-780. DOI : https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.141
 10. Кузик І. Замуленість Тернопільського водосховища: геоекологічний та геохімічний аспекти / І. Кузик, Ю. Блотний // Охорона довкілля : збірник наукових статей ХVІІІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань (20 жовтня 2022 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2022. – С. 105109.
 11. Кузик І. Р. Оцінка викидів парникових газів земельними угіддями районних центрів Тернопільської області / І. Р. Кузик, О. В.Сорока // Екологічно сталий розвиток урбосистем : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.( Харків, 2–3 листопада 2022 р. ). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – С. 43-46
 12. Кузик І. Оцінка водогосподарських та рекреаційних параметрів Касперівського водосховища / І. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 107109
 13. Царик Л. П. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Тернопільської міської територіальної громади / Л. П. Царик, І. Р. Кузик, П. Л. Царик // ΛΌГOΣ with Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference : Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences (Cambridge, May 20, 2022). – Cambridge ; Vinnytsia : P.C. Publishing House : European Scientific Platform, 2022. – С. 372-377. DOI 10.36074/logos-20.05.2022.110
 14. Кузик З. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Копичинецької міської територіальної громади / З. Кузик, І. Кузик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. – № 6 (вип. 6). – С. 47-51
 15. Чеболда І. Ю. Порівняльна характеристика структури землекористування територіальних громад різних типів / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Екологія. – Харків : Харківський національний ун-т імені В. Н. Каразіна, 2022. – Вип. 26. – С. 75-88. – DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4259- 2022-26-06
 16. Кузик І. Ретроспектива традиції благоустрою «Заповідного куточка імені М. П. Чайковського» / І. Кузик // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 124131.
 17. Кузик І. Структура природно-заповідного фонду в межах комплексної зеленої зони міста Тернопіль / І. Кузик // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 7579.
 18. Geoecological contradictions in the functioning of urban ecosystems in conditions of increased anthropogenic impact and abnormal weather-climate changes / L.P.Tsaryk, I.P. Kovalchuk, P.L. Tsaryk [et al.] // Journal of geology geography and geoecology. – 2022. – Vol. 31, Issue 2.– P. 398407. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000837317000019
 19. Tsaryk L. Geoecological features of the green-blue infrastructure of the Тernopil city / L. Tsaryk, I. Kuzyk // Green & Blue Infrastructure in Post-USSR cities : exploring legacies and connecting to V4 experience : collective monograph / Ed. by N. V. Maksymenko, A. D. Shkaruba. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2022. – P. 172-190
 20. Tsaryk L. RUSSIAN-UKRAINIAN WAR: ENVIRONMENTAL ASPECT / L. Tsaryk, I. Kuzyk // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 2. (53). – С. 100-106. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.13

2021 рік

 1.  Kuzyk I. Аpproaches to assessing the sustainable development of the complex green zone of the city I. Kuzyk // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 163–168.
 2. Царик Л. Геоекологічні проблеми річки Нічлавка / Л. Царик, Ю. Мельник, І.Кузик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 44–49.
 3. Царик Л. П. Децентралізація: виклики та проблеми екологічного менеджменту територій / Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 237-240.
 4. Кузик І. Р. Комплексна зелена зона міста Тернопіль: геоекологічні засади сталого функціонування : дис. ... д-ра філософії 103 Науки про Землю / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2021. –  217 с.
 5. Царик П. Л. Національний природний парк «Подільські Товтри», його туристична привабливість і транспортна доступність / П. Л. Царик, Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Грааль науки : Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities : за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції ( 27 серпня 2021 року). – Вінниця ; Австрія : Європейська наукова платформа : International Centre Corporative Management, 2021. – № 7. – С. 328-334.
 6. Чеболда І. Ю. Особливості землекористування Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04-05 березня 2021 року). – Херсон : ХДАЕУ, 2021. – С. 111–115.
 7. Кузик І. Р. Оцінка геопросторових параметрів насаджень лісопаркової частини комплексної зеленої зони міста Тернопіль / І. Р. Кузик  // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. –  С. 59–63.
 8. Царик Л. П. Природокористування та охорона природи у басейнах малих річок : монографія / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. Р. Кузик, В. Л. Царик. – Вид. 2-ге доп. і перероб. – Тернопіль : Тайп, 2021. – 162 с.
 9. Царик Л. П. Регіональний ландшафтний парк «Збаразькі Товтри» - з перспективою на визнання / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // ΛΌГOΣ : Multidisziplinäre forschung: perspektiven, probleme und muster : zu den materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen konferenz (9. April 2021 • wien, republik österreich). – Wien ; Vinnytsia : List Verlag. in Ullstein Buchverlage GmbH : Yevropeiska naukova platform, 2021. – Vol. 2. – P. 176-182.
 10. Царик Л. П. Рекреаційний потенціал перспективного регіонального ландшафтного парку «Збаразькі Товтри» / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // Scientific Trends and Trends in The Context of Globalization : Scientific Collection «InterConf» : with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference (December 21-22, 2021). – Umeå, Sweden : Mondial, 2021. – № 93. – С. 394-405.
 11. Царик Л. П. Ретроспективний аналіз зміни основних кліматичних параметрів у Тернопільській області / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // Шацьке поозер’я в контексті змін клімату: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора Петліна В. М. (1–3 жовтня 2021 р.). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. –  С. 99105.

2020 рік

 1. Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials) / L. P. Tsaryk, L. V. Yankovs’ka, P. L. Tsaryk [et al. ] // Journal of geology, geography and geoecology. – 2020. – Vol. 29, issue 1. – P. 196–205. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000526104100018
 2. Кузик І. Водно-балансові дослідження середньої течії річки Збруч / І. Кузик, С. Куць // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 4-8.
 3. Кузик І. Еколого-географічний аналіз озеленення Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади / І. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 219–224.
 4. Кузик І. Зелені зони як превентивний фактор підтоплення міста Тернопіль / І. Кузик // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 79–89.
 5. Кузик І. Рекреаційна роль лісів комплексної зеленої зони міста Тернопіль під час карантину населення / І. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – №1. – С. 163–171.
 6. Кузик І. Ретроспективний аналіз трансформаційних процесів у верхів’ї басейну річки Нічлава / І. Кузик, Ю. Мельник // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. –  №4 (вип. 4). – С. 41-45
 7. Кузик С. Особливості підготовки старшокласників загальноосвітньої школи-інтернат до сімейного життя / С. Кузик, О. Главацька // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 9–10 квітня 2020 р.). Тернопіль, 2020. С. 23–25.
 8. Царик П. Водокористування населених пунктів Тернопільської області: сучасний стан та напрямки оптимізації / І. Чеболда, І. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 328–335.
 9. Царик Л. Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» та його роль у розбудові рекреаційної сфери / Л. Царик, П. Царик, І. Кузик // Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context : сollectionof scientific papers «ΛΌГOΣ» with proceedingsof the International scientific and practical conference (May 15, 2020). – Houston ; USA : EuropeanScientific Platform. – Vol. 5. – P. 58–63.
 10. Царик Л. Підходи до картографування комплексної зеленої зони міста / Л. Царик, І. Кузик, П. Царик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Харків, 2020. – Вип. 31. – С. 68-77.
 11. Царик Л. Регіональні кліматичні зміни у Тернопільській області та їх наслідки / Л. Царик, П. Царик, І. Кузик // Die wichtigsten Vektoren für die Entwicklung der Wissenschaft im Jahr 2020 : der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (24 Januar, 2020). – Luxembourg ; Grand Duchy ofLuxembourg : Europäische Wissenschaftsplattform, 2020. – B. 1. – P. 41–48.
 12. Чеболда І. Ю. Сучасний стан децентралізації землекористування Заліщицького району Тернопільської області / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04-05 березня 2020 року). — Херсон : ХДАУ, 2020. — С. 125–129.

2019 рік

 1. Кузик І. Р. Методологічні підходи до визначення нормативної площі комплексної зеленої зони міста / І. Р. Кузик // La science et la technologie à l'ère de la société de l'information : coll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» з avec des materiaux de la conference scientifique et pratique internationale (3 mars 2019). – Bordeaux, 2019. – Vol. 7. – P. 43–47.
 2. Кузик І. Р. Оцінка рекреаційної ємності зелених зон міста Тернопіль / І. Р. Кузик // East - West (Austria - Russia - Kazakhstan - Canada - Ukraine - Czech Republic) : proceedings of the 3rd International scientific congress of scientists of Europe (11th January 2019). – Vienna, 2019. – P. 577–584.
 3. Кузик І. Р. Ретроспективний аналіз зміни площ зелених насаджень у місті Тернопіль / І. Р. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 90–93.
 4. Кузик І. Р. Роль кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка у громадському житті Тернопілля / І. Р. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конференція присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) . – Тернопіль, 2019. – С. 25–31.
 5. Кузик І. Сучасний стан та напрямки оптимізації землекористування басейну річки Нічлави / І. Кузик, З. Кузик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – №2 (2). – С. 44–48.
 6. Кузик І. Сучасний стан і тенденції розвитку лісового господарства Тернопільської області: громадська оцінка / І. Кузик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 5054.
 7. Кузик І. Теоретико-методологічні засади дослідження комплексної зеленої зони міста / І. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 21–32.
 8. Царик Л. П. Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя / Л. П. Царик, П. Л. Царик, Л. В. Янковська, І. Р. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2019. – № 1. – С. 198–211.
 9. Царик Л. П. Нормативно-правова база функціонування комплексної зеленої зони міста / Царик Л. П., Кузик І. Р. // Aktuelle themen im kontext der entwicklung der modernen Wissenschaften : materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019.  Dresden, 2019. – B. 6. – S. 32–37.
 10. Царик Л. П. Роль учнівської та студентської молоді у збереженні зелених насаджень міста / Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Ecological education and ecological culture of the population : materials of the VII international scientific conference on February 25–26, 2019. – Prague, 2019. – P. 33–37.
 11. Царик П. Л. Національний природний парк "Кременецькі гори" у системі заповідного і рекреаційного природокористування / П. Л. Царик, Л. П. Царик, І. Кузик // Sciense and society : 9-th International conference (February 1, 2019). – Hamilton, 2019. – P. 805–817.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах