Web of Science ResearcherID: I-8301-2018

kuzyshynav2

 

Декан географічного факультету

Кандидат географічних наук, доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Герасимчук Д. Досвід країн ЄС у сфері планування території з позиції реалізації сталого розвитку регіонів / Д. Герасимчук ; наук. кер. А. В. Кузишин // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 66-69
 2. Яблонський Ю. Екскурсійна діяльність та путівники Львовом в першій половині ХХ століття / Ю. Яблонський ; наук. кер. А. В. Кузишин // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. Вип. 1 (6). С. 124-130
 3. Кузишин А. Електоральні симпатії як інструмент гібридної війни: просторовий аналіз / А. Кузишин // Географічна освіта і наука: виклики і поступ : Міжнародна науково-практична конференція присвячена 140-річчю географії у Львівському університеті Україна (м. Львів, 18‒20 травня 2023 р.). – Львів, 2023. – С. 207-211
 4. Кузишин А. Електорально-політична наслідковість фантомних кордонів / А. Кузишин // Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог : матеріали Міжнародного наукового онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (м. Львів, 20 грудня 2022 р.). – Львів : Простір-М, 2023. – С. 85-91
 5. Джула Д. Значення генеральних планів для планування території міських поселень (на прикладі Подільських областей) / Д. Джула ; наук. кер. А. В. Кузишин // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 74-78
 6. Кузишин А. В. Зміни в міжнародних туристичних потоках під впливом вимушеної мілітаризації Центрально-Східної Європи / А. В. Кузишин, І. В. Поплавська // Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни : збірник праць Міжнародного науково-практичного форуму (м. Львів, 19‒21 квітня 2023 р.) – Львів : Камула, 2023. – С. 10-16
 7. Кафедра географії України і туризму ТНПУ: синергії традицій україноцентризму та новації просторової аналітики / А. В. Кузишин, І. В. Поплавська, С. І. Задворний [та ін.] // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 72-77
 8. Кузишин А. В. Особливості політичної ідентичності населення України через призму результатів електоральної прихильності / А. В. Кузишин, І. В. Поплавська // Фундаментальні ментально-ціннісні відмінності українців і росіян як підґрунтя їх цивілізаційного протистояння : колективна монографія. – Одеса : Олді+, 2023. – С. 18-38
 9. Кузишин А. В. Проблемність оцінки рівня добробуту сільських периферійних територіальних громад: міждисциплінарний підхід / А. В. Кузишин // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 53-58
 10. Кузишин А. Простір та особливості його вивчення в суспільних науках здобувачами вищої освіти / А. В. Кузишин // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 3-5
 11. Кузишин А. Просторова диференціація соціальної сфери: орієнтири повоєнної відбудови України / А. Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 57-68. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.7
 12. Вигоняйло Д. Роль історико-архітектурних та етнокультурних ресурсів для формування туристичних потоків Ірландії / Д. Вигоняйло ; наук. кер. А. В. Кузишин // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 95-101
 13. Кузишин А. В. Соціально-економічна значущість сфери послуг в національному господарстві / А. В. Кузишин, І. В. Поплавська // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 6-7 квітня 2023 р.). – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2023. – С. 356-359
 14. Кузишин А. Суспільно-географічна характеристика просторової розосередженості територіальних громад Тернопільської області / А. Кузишин // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 7 (вип. 7). – С. 10-15
 15. Пшемінський Д.-Б. Суспільно-географічні підходи до децентралізації / Д.-Б. Пшемінський ; наук. кер. А. В. Кузишин // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 51-54
 16. Муха В. Характеристика стану функціонування соціальної сфери Львівської області (субрегіональний порівняльний аналіз) / В. Муха ; наук. кер. А. В. Кузишин // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 41-46

2022 рік

 1. Вплив політичних ризиків на міжнародний туризм / А. Кузишин, Я. Мариняк, І. Поплавська [та ін.] // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 84–86.
 2. Царик Л. П. Екотуристичні передумови розбудови рекреаційних послуг у Тернопільській області / Л. П. Царик, А. В. Кузишин, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // GRAIL OF SCIENCE : INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL : AN INTEGRATED APPROACH TO SCIENCE MODERNIZATION: METHODS, MODELS AND MULTIDISCIPLINARITY (April 29th, 2022). – 2022. – № 12-13. – P. 775-780. DOI : https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.141
 3. Кузишин А. В. Політико-географічна та електоральна наслідковість фантомних кордонів: український контекст / А. В. Кузишин // Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд : матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 89–98.
 4. Кузишин А. Світоглядна роль географічних знань в ході практичної підготовки здобувача закладу вищої освіти / А. Кузишин // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 3-5
 5. Кузишин А. Соціальна роль територіальних громад для формування екотуризму / А. Кузишин // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 147–152.
 6. Кузишин А. Соціально-політичні умови формування добробуту населення Тернопільської області / А. Кузишин // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. – № 6 (вип. 6). – С. 10-15
 7. Кузишин А. Сучасні детермінанти геополітичного простору України: національний та європейський аспект / А. Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 102-112.
 8. Kuzyshyn A. PECULIARITIES OF UKRAINE’S POPULATION’S POLITICAL IDENTITY THROUGH THE PRISM OF RESULTS OF ELECTORAL PREFERENCES / A. Kuzyshyn, I. Poplavska // Journal of Geography, Politics and Society, 2022. – 12 (S1) – P. 34–43. DOI : https://doi.org/10.26881/jpgs.2022.S1.05
 9. Kuzyshyn A. Risk assessment of the social sphere development on the example of areas of the Carpathian-Podillia region (Ukraine) / A. Kuzyshyn, A. Kuczabski, I. Poplavska, S. Zadvornyi // Czasopismo Geograficzne. – 2022. – Vol. 93, Issue 3. – P. 473-493. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Кузишин А. В. Географічні аспекти формування іноземних туристичних потоків України: стан і проблеми формування / А. В. Кузишин, Т. О. Черешнюк, І. В. Поплавська, С. Я. Добровольська // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. – 2021. – Т. 26. – Вип. 1(38). – С. 117-134.
 2. Кузишин А. Геополітична візія України в поглядах Володимира Кубійовича / А. Кузишин // Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні україно-знавчі студії : матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару, присвяченого 120-літтю від народження професора В. Кубійовича (1900–1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів : Простір-М, 2021. – С. 45-48.
 3. Кузишин А. В. Геопросторовий аналіз підтримки парламентських партій за результатами виборів 2019 року (на прикладі Карпатсько-Подільських областей) / А. В. Кузишин // Регіон – 2021: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 21 жовтня 2021 р.). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – С. 9-11.
 4. Кузишин А. Діяльність Богдана Заставецького з організації та популяризації географічної освіти: до 80-річчя з дня народження /  А. Кузишин, Л. Царик, Я. Мариняк // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 4–6.
 5. Кузишин А. В. Методологічні підходи щодо підготовки науково-дослідного проєкту з проблем регіонального розвитку / А. В. Кузишин // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 3-9.
 6. Кузишин А. Підходи до оцінки історико-архітектурних ресурсів оборонного спрямування Тернопільської області / А. Кузишин, Т. Черешнюк  // Наукові записки Національного заповідника "Замки Тернопілля". – Збараж : ВІК, 2021. – №11. – С. 105–112.
 7. Кузишин А. В. Сучасні риси електорального поля областей західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз) / А. В. Кузишин // Географічна наука та освіта: перспективи й інновації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. ( Переяслав, 20-21 трав. 2021 р.). – Переяслав, 2021. – С. 71-76.
 8. Tsaryk L. Selected aspects of ecological dimensions of ecotourism development in the networks of national natural and regional Landscape Parks of Ukraine / L. Tsaryk, A. Kuzyshyn, P.Tsaryk // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B. – 2020. – Vol. 75. – P. 161–181. – URL. : https://www.scopus.com
 9. Kuzyshyn A. Pre-covid features of geography of international tourism flows in Ukraine A. Kuzyshyn // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2021. – № 1. – С.1-9.
 10. Чернюк Г. В. Екологічні аспекти клімату Поділля для життєдіяльності людини / Г. В. Чернюк, А. В. Кузишин // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 19-22.
 11. Уніфікація чи унізація Європи та українські перспективи / І. В. Поплавська, С. В. Кравець, О. Я. Мединська, С. І. Задворний, А. В. Кузишин // Місце України в європейському просторі: геопросторові риси та європейська уніфікація: матеріали всеукраїнського семінару, присвяченого Дню Європи – 2021 (18 травня 2021 р.). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 29-34.
 12. Buyak B. Change of the Electoral Sympathies of the Voters in the Western Ukrainian Region According to the Parliamentary Elections Results in 2019 / B. Buyak, A. Kuzyshyn // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. – LUBLIN, 2021. – Vol. 76. – S. 145-162. – URL.: https://www.scopus.com
 13. Kuzyshyn A. The influence of social environment on sustainable development on the example of post-soviet countries: risks and modern trends / A. Kuzyshyn // Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług : Problematyka 37. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Krakow. –  Warsaw, 2021. – S. 52-53.

2020 рік

 1.  Kuzyshyn A. Assessment of tourism flows within the territory of Ukraine from the sustainable tourism development point of view / A. Kuzyshyn // Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). – Kyiv : KNUTE, 2020. – P. 578-589.
 2. Кузишин А. Компаративний аналіз президентських виборів в країнах Центральної Європи в 2019-2020 роках (Польща, Словаччина Україна) / А. Кузишин // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 86–93.
 3. Кузишин А. Нариси історії географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету (до 30-ти ліття заснування) / А. Кузишин, Л. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 8–24.
 4. Кузишин А. Ретроспективний аналіз територіальної організації місцевих виборів на прикладі Тернопільської області (2006-2020 роки) / А. Кузишин // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 26-30.
 5. Кузишин А. Рух крізь час: нариси історії географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету / А. Кузишин, Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2020. – № 1. – С.4-16.
 6. Кузишин А. Суспільно-географічна оцінка історико-архітектурних ресурсів оборонного спрямування (на прикладі Тернопільської області) / А. Кузишин, Т. Черешнюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2020. – № 1. – С.91-98.
 7. Мариняк Я. Олег Іванович Шаблій: науковець, який творить модерну суспільну географію, людина, яка своїм ідеям підносить національну географію до світового рівня / Я. Мариняк, А. Кузишин, С. Задворний // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 119-123.
 8. Кузишин A. B. Підходи до практичного навчання в умовах неконтактного освітнього середовища: прикладний та психологічний аспект / А. В. Кузишин // Нові підходи до організації та ефективного проведення практик в кризових умовах : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 3–8.
 9. Кузишин А. В. Політична географія області / А. В. Кузишин // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 516–539.
 10. Черешнюк Т. Європейський досвід використання оборонних споруд з метою туризму та рекреації / Т. Черешнюк, А. Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 114–123.
 11. Tsaryk L. Selected aspects of ecological dimensions of ecotourism development in the networks of national natural and regional Landscape Parks of Ukraine / L. Tsaryk, A .Kuzyshyn, P.Tsaryk // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B. – 2020. – Vol. 75. – P. 161–181. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099762977&origin=resultslist,  https://journals.umcs.pl/b/article/view/10019

2019 рік

 1. Кузишин А. В. Територіальна організація оздоровчо-відпочинкового туризму в Тернопільській області / А. В. Кузишин, І. Б. Галицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2019.  Вип. 10. – С. 180186.
 2. Кузишин А. В. Зміни електорального поля в межах України (суспільно-географічний аналіз) / А. В. Кузишин // Регіон – 2019 : стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародноїнауково-практичної конференції (м. Харків, 16 – 17 жовтня 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 3842.
 3. Кузишин А. В. Вплив європейських традицій на формування партійної та електоральної культури населення Західної України (друг. Пол. ХIX – поч. ХX ст.) / А. В. Кузишин // Україна – Європейський Союз : від партнерства до асоціації : Український щорічник з Європейських iнтеграційних cтудій. – Луцьк : Терен, 2019. – Вип. 3. – 197–206.
 4. Кузишин А. Організація лікувально-оздоровчого туризму в Тернопільській області / А. Кузишин, І. Галіцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 1 (46). – С. 148–153.
 5. Кузишин А. В. Підсумкові контрольні роботи з географії. 9 клас : посіб. для використання у загальноосвіт. навч. закл : 11 варіантів / А. Кузишин, О. Заячук. Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. 48 с.
 6. Кузишин А. В. Відповіді до підсумкових контрольних робіт з географії. 9 клас / А. Кузишин, О. Заячук. Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. 47 с.
 7. Kuzyshyn A. Globalistic impacts in the development of international tourism / A. Kuzyshyn, I. Galycka, T. Chereshnyuk // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – 2019. – Vol. 7, n. 64. – P. 133136.
 8. Кузишин А. Суспільно-географічний аналіз електорального поля Західноукраїнського регіону / А. Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія.  Тернопіль, 2019. № 2. С. 5966.
 9. Кузишин А. Суспільно-географічний аналіз підсумків виборів до Верховної Ради України в межах Тернопільської області (2012-2019 рр.) / А. КУзишин // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства.  Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 15-23
 10. Kuzyshyn A. Spatial diversification of the social sphere development in the carpathian-podillia region / A. Kuzyshyn // Folia Geographica. – Slovakia, 2019. – Vol. 61, n. 2. – P. 144162. –URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000497767400008
 11. Кузишин А. В. Суспільно-географічний аналіз нарізки виборчих округів та дільниць у першому турі президентських виборів 2019 року (на прикладі західноукраїнських областей) / А. В. Кузишин, R. Klamar // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 113–117.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах