J-2631-2018

Kuca

 

Доктор філологічних наук

Професор кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання 

  

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Барабаш В. Топос міста у романі Івана Франка «Лель і Полель» / В. Барабаш ; наук. кер. О. Куца // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 74-77
 2. Куца О. Художня специфіка авторської саморепрезентації у творі А. Дімарова «Прожити й розповісти. Повість про сімдесят літ» / О. Куца // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року).  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 14-16
 3. Куца О. Ціннісні орієнтири концепованого автора в поезії І. Франка «Якби ти знав, як много важить слово…» / О. Куца, Л. Куца // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 148-151

2022 рік

 1. Куца Л. Аксіологічні орієнтації ліричного суб’єкта у поезіях Івана Франка періоду «днів журби» / Л. Куца, О. Куца, // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 178–181.
 2. Куца Л. П. До проблеми взаємодії суб’єктів літературного порозуміння у поезіях Івана Франка початку ХХ століття / Л. П. Куца, О. П. Куца // Закарпатські філологічні студії. Гельветика, 2022. – Вип. 23. – Том 1. – С. 266-271. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.23.1.51
 3. Куца О. Художня парадигма «молодість – пам’ять – каяття» у романі Богдана Лепкого «Під тихий вечір» / О. П. Куца // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 11-15

2021 рік

 1. Куца О. П. «Клімат фольклоризму» Володимира Гнатюка в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття / О. П. Куца // Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі : колективна монографія / упоряд.: М. Б. Лановик, З. Б. Лановик ; рецензенти: М. К. Дмитренко, М. В. Лазарович, С. І. Хороб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 67-78
 2. Куца О. П. Час вічності і час літератури у « Денниках» Петра Сороки / О. П. Куца // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 22–24.
 3. Куца О. П. Парадигма «дитина – дитинство – дитинність» у ліриці Жака Превера / О. П. Куца, Л. П. Куца // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 77–80.

2019 рік

 1. Куца О. П. Дитяча література : навчально-методичний посібник / О. П. Куца. – Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2019. – 60 с.
 2. Куца Л. П. Осяяння як етап художнього творення «нової реальності» (на матеріалі оповідання Євгена Гуцала «олень август») / Л. П. Куца, О. П. Куца // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса : Астропринт, 2019. – Вип. 28. – С. 139154.
 3. Куца О. П. Творчість Т. Шевченка у драгоманівській програмі «нового виду» українства / О. П. Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 51. – С. 77–94.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах