Web of Science ResearcherID: J-2602-2018

KucaL

Кандидат філологічних наук

Доцент 

Викладач кафедри філологічних дисциплін початкової освіти

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

Web of science

ORCID

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Куца Л. П. Дитяча література : (завдання до практичних занять з курсу) / Л. П. Куца, _[упорядник]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 56 с.
 2. Андрощук О. Г.-К. Андерсен – новатор філософських казок для дітей / О. Андрощук ; наук. кер. Л. Куца // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 1-2
 3. Куца Л. Пам’ять дитинства у поезіях Миколи Вінграновського для наймолодших читачів / Л. Куца // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 21-24
 4. Кобеля О. Парадигма традиція / новаторство у «дитячій» творчості М. Вінграновського / О. Кобеля ; наук. кер. Л. Куца // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 2-4
 5. Куца Л. П. Хрестоматія критичних матеріалів («Дитяча література») : посібник / Л. П. Куца, _[упорядник]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 118 с.
 6. Куца О. Ціннісні орієнтири концепованого автора в поезії І. Франка «Якби ти знав, як много важить слово…» / О. Куца, Л. Куца // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 148-151
 7. Kutsyi I. Image of Europe in civilization ideas of panteleimon kulish: dilemma of choosing between "alien" and "civilised" / I. Kutsyi, L. Kutsa // SKHIDNOIEVROPEISKYI ISTORYCHNYI VISNYK-EAST EUROPEAN HISTORICAL BULLETIN. – DROHOBYCH : IVAN FRANKO DROHOBYCH STATE PEDAGOGICAL UNIV, 2023. – Issue 26. – P. 8-18 URL.: https://www.webofscience.com ;  https://www.scopus.com/

2022 рік

 1. Куца Л. Аксіологічні орієнтації ліричного суб’єкта у поезіях Івана Франка періоду «днів журби» / Л. Куца, О. Куца, // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 178–181.
 2. Куца Л. П. Історіософія ліричного суб’єкта Івана Франка у циклі «На старі теми» / Л. П. Куца, І. П. Куций // “Eurasian scientific discussions”: the 6th International scientific and practical conference (July 3-5, 2022). – Barcelona : Barca Academy Publishing, 2022. – P. 216-220
 3. Куца Л. П. До проблеми взаємодії суб’єктів літературного порозуміння у поезіях Івана Франка початку ХХ століття / Л. П. Куца, О. П. Куца // Закарпатські філологічні студії. Гельветика, 2022. – Вип. 23. – Том 1. – С. 266-271. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.23.1.51
 4. Куца Л. Збірка Івана Франка «Semper tiro» як поетичний проєкт нації: визначальні форми ліричного суб’єкта / Л. Куца // Слово. Стратегії. Інновації : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – С. 238–268.
 5. Куца Л. П. Методичні постулати Івана Франка у сфері риторики / Л. П. Куца // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 грудня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 115-118

2021 рік

 1. Куца О. П. Парадигма «дитина – дитинство – дитинність» у ліриці Жака Превера / О. П. Куца, Л. П. Куца // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.).  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 77–80.
 2. Куца Л. П. «Спілі ягоди» ліричного персонажа у поезії для дітей Петра Сороки / Л. П. Куца // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 20–22.
 3. Kondratieva T. Life writing about childhood as narration of identity formation experience / T. Kondratieva, L. Kutsa // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 40, т. 20. – С. 104–112
 4. Kutsa L. Time and space dimensions of memory and imagination in ulf stark’s story „then i was simply ulf“ / L. Kutsa, T. Kondratieva // Lingua montenegrina časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja (LINGUA MONTENEGRINA the magazine of linguistic, literary and cultural issues). – Cetinje, 2021. – № XIV/2, v. 28. – P. 253–268. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000751627700015

2020 рік

 1. Куца Л. П. Емоційний тон у перекладах поезій французьких класиків для дітей (на матеріалі антології «Троє цуценят покидають Париж») / Л. П. Куца // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 185-187.
 2. Kuca L. Психопоэтологическая парадигма мысль – слово в повестях Ивана Андрусяка для / про подростков / L. Kuca  // Slavia Centralis. – 2020. – № 1. – P. 202–217.

2019 рік

 1. Куца Л. П. Дитяча література : навчально-методичний посібник (для спеціальності "Початкова освіта") / Л. П. Куца. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 72 с.
 2. Куца Л. П. Дитяча література : навчально-методичний посібник (для студентів спеціальності «Дошкільна освіта») / Л. П. Куца. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 60 с.
 3. Куца Л. П. Дитяча література : навчально-методичний посібник / Л. П. Куца. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 60 с.
 4. Куца Л. П. Осяяння як етап художнього творення «нової реальності» (на матеріалі оповідання Євгена Гуцала «олень август») / Л. П. Куца, О. П. Куца // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса : Астропринт, 2019. – Вип. 28. – С. 139154.
 5. Куца Л. Синтез душевного і пейзажного «пленеризму» у збірці Івана Франка «Із днів журби» / Л. Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 51. – С. 94–107.
 6. Kutsyi І. The images of the «East» in Ukrainian historiographic tradition: the problem of designing mental maps / І. Kutsyi, L. Kutsa. // Східноєвропейський історичний вісник. – 2019. Вид. 11. – P. 180–189. – URL. :
  http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/170715

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах