Web of Science ResearcherID:  I-7174-2018

KebaloКандидат філологічних наук, доцент 

Декан факультету іноземних мов ТНПУ імені В. Гнатюка.

  

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Література Австрії  : методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу німецького відділення до дисципліни за вибором (для самостійної роботи) Спеціальність 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література) / Т. В. Дзись, М. С. Кебало, А. П. Катериняк, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 77 с.
 2. Дзись Т. В. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з німецької мови (для студентів ІІІ курсу англійського відділення) "Ukrainische und deutsche Kuche" : Спеціальність 014.02 Середня освіта (Англійська мова і література) / Т. В. Дзись, М. С. Кебало, А. П. Катериняк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 68 с.
 3. Педагогічна практика: Німецька мова : методичні рекомендації студентам 4 курсу факультету іноземних мов / М. С. Кебало, С. А. Притолюк, А. П. Катериняк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 84 с.
 4.  Притолюк С. А. SPASS AM LESEN : навчально-методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з німецької мови як другої іноземної / С. А. Притолюк, М. С. Кебало, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 46 с.

2021 рік

 1.  Навчально-методичний посібник для підготовки до комплексного кваліфікаційного іспиту з другої іноземної мови (німецької) : для студентів-магістрантів спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (Англійсько-український переклад) / Л. І. Маєвська, І. Я. Яцюк, М. С. Кебало. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 66 с.
 2. Кебало М. С. Наративний дискурс у творчості І. Франка / М. С. Кебало, Т. О. Цепенюк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 74–77.
 3. Цепенюк Т. О. Компетентність перекладача фармацевтичних інструкцій / Т. О. Цепенюк, М. С. Кебало // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (м. Переяслав, 18 березня 2021 року). – Переяслав : Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2021. – С. 289-294
 4. Stichpunkte zur deutschen Literatur der Aufklärung=Ключові аспекти німецької літератури доби Просвітництва : навчально-методичний посібник / уклад. : С. А. Притолюк, М. С. Кебало. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 72 с.

2019 рік

 1. Literaturwissenschaftliche Theorien : навчально-методичні рекомендації з курсу «Основні концепції та школи літературознавства та інтерпретація тексту» / уклад. : М. С. Кебало, С. А. Притолюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 44 с.
 2. Навчально-методичні рекомендації з інтерпретації тексту / уклад. : М. С. Кебало, С. А. Притолюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 64 с.
 3. Kebalo M. Typological peculiarities of the Ukrainian and German naturalism of the last third of the XIX century / M. Kebalo // Scientific letters of academic society of michal baludansky. – Slovakia, 2019. – Vol. 7, issue 6A. – P. 86–90.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах