Grucak

Доктор педагогічних наук,
кандидат філологічних наук,

професор кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання

  Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Січкарук О. В. Екранізація художніх творів як засіб комунікації учнів із художнім текстом / О. В. Січкарук ; наук. кер. Н. Р. Грицак // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 286-289
 2. Град Р. Я. Казка «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» Ернста Гофмана: сучасна інтерпретація на заняттях літератури у закладах вищої освіти / Р. Я. Град ; наук. кер. Н. Р. Грицак // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 256-258
 3. Авраменко О. Я. Концепт радості як основа вивчення літератури у школі (на прикладі роману Елеонор Портер «Поліанна») / О. Я. Авраменко ; наук. кер. Н. Р. Грицак // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 247-250
 4. Гудз М. Медіаграмотність як пріоритетний напрямок розвитку сучасного інформаційного суспільства / М. Гудз ; наук. кер. Н. Грицак // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 134-136
 5. Методичні рекомендації щодо проходження педагогічної практики із зарубіжної літератури для студентів IV курсу факультету іноземних мов / С. В. Бартіш, Н. Р. Грицак, М. С. Гудз [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 66 с.
 6. Організація і проведення педагогічної практики з української та зарубіжної літератур для студентів IV курсу факультету філології і журналістики: методичні рекомендації  / С. В. Бартіш, Н. Р. Грицак, М. С. Гудз [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 66 с.
 7. Грицак Н. Р. Парадигма цінностей у новелістиці Гі де Мопассана / Н. Р. Грицак // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 78-80
 8. Хиляк О. В. Реалізація принципу діалогу на уроках зарубіжної літератури / О. В. Хиляк ; наук. кер. Н. Р. Грицак // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 309-311
 9. Тулай І. Специфіка вивчення байки як жанру на уроках української літератури (на прикладі байок Григорія Сковороди) / І. Тулай ; наук. кер. Н. Грицак // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 143-147
 10. Грицак Н. Сторітелінг як інструмент формування професійно-мовленнєвої компетентності здобувачів вищої освіти / Н. Грицак // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2023. – № 8 (216). – С. 48-52. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.285797
 11. Хиляк О. Особливості вивчення життєвого і творчого шляху письменника на екзистенціально-діалогічній основі / О. Хиляк ; наук. кер. Н. Грицак // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 162-165
 12. Ісаєва Т. Формування учня-читача-інтерпретатора крізь призму творчої спадщини Григорія Сковороди / Т. Ісаєва ; наук. кер. Н. Грицак // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 96-99
 13. Грицак Н. Р. Художня література як психотерапія в умовах воєнного стану в Україні / Н. Р. Грицак // Література в мультикультурному дискурсі: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (6 квітня, 2023 р.). – Полтава : ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2023. – С. 69-72
 14. Грицак Н. Р. Шкільний підручник з літератури як форма концептуалізації читацько-учнівського досвіду в умовах воєнного стану в Україні / Н. Р. Грицак // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 166-170
 15. BLENDED LEARNING - A NEW EDUCATIONAL PARADIGM / L. Hrytsak, N. Hrytsak, N. Mishchuk [et al.] // AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. – HRADEC KRALOVE : MAGNANIMITAS, 2023. – Vol. 13, issue 2. – P. 34-39. URL: https://www.webofscience.com
 16. Increasing the effectiveness of the quality of education among students of higher education on the basis of modern information technologies / T. Halytska-Didukh, N. Hrytsak, T. Soroka [et al.] // Conhecimento & Diversidade. -  Rio De Janeiro : Centro Univ La Salle-Rj, 2023. – Vol. 15, issue 37. – P. 1-15 URL.: https://www.webofscience.com 

2022 рік

 1. Грицак Н. Актуальні підходи до вивчення літератури рідного краю (на матеріалі новели Богдана Лепкого «Цвіт щастя») / Н. Грицак // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 140-144
 2. Грицак Н. Р. Жанрова компетентність як складник професійного іміджу майбутнього вчителя зарубіжної літератури / Н. Р. Грицак // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 грудня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 39-43
 3. Грицак Н. Загальнолюдські цінності як компонент моделі сучасного суспільства / Н. Грицак, Л. Грицак // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 38–40.
 4. Грицак Н. Проблема читання художньої літератури у контексті сучасних реалій / Н. Грицак // Слово. Стратегії. Інновації : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – С. 211-237.
 5. Грицак Н. У пошуках власного «я» (на матеріалі роману «Буба» Барбари Космовської) / Н. Грицак // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті святих Кирила і Мефодія. – Харків – Шумен : ХНПУ; ХІФТ, 2022. – С. 235–240.
 6. COVID-19 Vaccination and Ukrainians: Myths, Memes and Narratives / O. Labashchuk, T. Reshetukha, H. Derkach, O. Kushnir, N. Hrytsak // Cesky Lid. – Prague : Institute of Ethnology Czech Academy of Sciences, 2022. – Vol. 109, issue 4. – P. 463-486. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Hrytsak N. Distance learning of «history of nineteenth-century foreignliterature» course in the context of covid-19 pandemic: educators’ experiences / N. Hrytsak, H. Derkach, N. Kuchma, O. Labashchuk // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 189–198.
 2. Грицак Л. Р. Оцінка ефективності технологій in situ та ex situ для збереження видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, Н. М. Дробик  та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 4 (81). С. 23-30. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.%204.4
 3. Грицак Н. Р. Студенти покоління Z: зміни освітньої парадигми / Н. Р. Грицак // Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях: матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму, 26-27 березня 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 20–22.

2020 рік

 1. Грицак Н. Теорія і методика жанрового аналізу малих епічних і ліро-епічних різнонаціональних художніх творів : монографія / Н. Грицак. – Тернопіль, 2020. – 400 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах