Web of Science ResearcherID: I-7322-2018

mohun

 Викладач кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Худа Н. С. Граматика англійської мови. Синтаксис : завдання для самостійної роботи з практичної граматики англійської мови для студентів ІІ курсу факультету іноземних мов : навчально-методичний посібник / Н. С. Худа, Н. І. Гупка-Макогін. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 70 с.
  2. Позднякова А. В. Основні тактики самопрезентації для формування професійного іміджу вчителя іноземної мови / А. В. Позднякова ; наук. кер. Н. І. Гупка-Макогін // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 107-109
  3. Hupka-Makohin N. I. Business English Listening Course ( Self-study) : навчально-методичний посібник / N. I. Hupka-Makohin, N. S. Khuda. – Ternopil, 2023. – 103 s.
  4. Formation of foreign language communicative competence of future lawyers / O. Balanaieva, O. Mamonova, N. Khuda [et al.] // EDUWEB-REVISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EDUCACION. - Carabobo : Univ Carabobo, 2023. – Vol. 17, issue 2. – P. 89-100 URL.: https://www.webofscience.com

2020 рік
  1. The System of Pedagogical Concepts in Globalization Conditions / I. Horenko, M. Sokol, O. Tsaryk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – EESA, 2020. – Т. 9, issue 4. – P. 43-52.
  2. Гупка-Макогін Н. І. Translation pecularities of economic terminology / Н. І. Гупка-Макогін, І. В. Горенко // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 222-223.
  3. Горенко І. В. Translation peculiarities of autobiographical genre / І. В. Горенко, Н. І. Гупка-Макогін // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 220-221
  4. Сокол М. Ефективність методу «фішбоун» у процесі навчання англійської мови / М. Сокол, О. Царик, Н. Гупка-Макогін // Нова педагогічна думка. – 2020. – № 2 (102). – Р. 102-106.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах