Web of Science ResearcherID: G-6215-2018

Gumenjyk V

 

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Жовнір Т. Використання засобів фізичної реабілітації для покращення постави школярів зі сколіозом / Т. Жовнір ; наук. кер. С. Гуменюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 259-263
 2. Селедець М. Використання пілатесу в фізкультурно-оздоровчому тренуванні / М. Селедець ; наук. кер. С. Гуменюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 266-269
 3. Рудик Н. Вплив занять джампінг фітнесом на здоров’я людини / Н. Рудик ; наук. кер. С. Гуменюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 275-278
 4. Гуменюк С. В. Особливості використання фітнес-технологій у фізичній культурі та спорті / С. В. Гуменюк, К. В. Атаманчук // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 62-67
 5. Гуменюк С. Особливості побудови педагогічного експерименту в галузі фізичної культури і спорту / С. Гуменюк, Б. Ференчук // PHYSICAL CULTURE AND SPORT: SCIENTIFIC PERSPECTIVE. – Khmelnytsky : Khmelnytskyi National University, 2023. – № 2. – P. 89-96. DOI : http://doi.org/10.31891/pcs.2023.2.12
 6. Гуменюк С. В. Особливості спеціальних дитячих змагань з кінного спорту в Україні / С. В. Гуменюк, А. К. Басараб // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 67-73
 7. Кошівка О. Планування фітнес-тренувань з врахуванням впливу менструального циклу на фізичну активність жінок молодого віку / О. Кошівка ; наук. кер. С. Гуменюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 118-121
 8. Баран І. Розвиток гнучкості у старшокласників засобами гімнастики і стретчингу / І. Баран ; наук. кер. С. Гуменюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 272-275
 9. Гуменюк С. Роль батьків у формуванні мотивації дітей дошкільного віку до занять верховою їздою / С. Гуменюк, А. Басараб // PHYSICAL CULTURE AND SPORT: SCIENTIFIC PERSPECTIVE. – Khmelnytsky : Khmelnytskyi National University, 2023. – № 3. – P. 43-49. DOI : http://doi.org/10.31891/pcs.2023.3.5
 10. Басараб А. Ставлення та зацікавленість тернополян верховою їздою на конях / А. Басараб ; наук. кер. С. Гуменюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 115-118
 11. Нога І. Фізична реабілітація після ендопротезування кульшового суглобу / І. Нога ; наук. кер. С. Гуменюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 263-265
 12. Гуменюк С. Чинники впливу на популярність спортивних заходів серед українців / С. Гуменюк, А. Басараб // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 27 квітня 2023 р.). – Дрогобич : По́світ, 2023. – С. 251-261
 13. Гуменюк С. В. «Invictus Games» як складова реабілітації військовослужбовців / С. В. Гуменюк, Н. Ю. Навольський // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 73-79
 14. Mechanisms of the adaptive reactions development in the students’ body / S. Gumenyuk, O. Hulka, H. Slozanska [et al.] // Trends in Sport Sciences : University School of Physical Education. – Poznań, 2023. – Vol. 30, іssue 2. – P. 37-45. – URL. : https://www.scopus.com 

2022 рік

 1. Гуменюк С. В. Виховання інтересу в учнів 5-9 класів до занять фізичною культурою / С. В. Гуменюк, В. В. Рихель // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково - методичного семінару (24-25 лютого 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 20-25
 2. Гуменюк С. Діяльність сокільських товариств у міжвоєнний період з 1920 по 1939 роки / С. Гуменюк // Історія фізичної культури народів Європи : збірник тез доповідей V Міжнародного наукового конгрессу істориків фізичної культури (27 вересня 2022 р.). – Луцьк : Волинський нац. ун-т. ім. Л. Українки, 2022. – С.28-29.
 3. Гуменюк С. В. Історичні аспекти розвитку фізичної культури і спорту : навчальний посібник / С. В. Гуменюк, О. Т. Винничук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 220 с.
 4. Гуменюк С. В. Методика наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті : навчально-методичний посібник / С. В. Гуменюк, О. В. Гулька, С. Т. Сапрун. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 322 с.
 5. Гулька О. В. Мобільні застосунки як засіб підвищення рухової активності студентів під час дистанційного навчання / О. В. Гулька, С. В. Гуменюк, С. О. Кардаш // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 12 травня 2022 р.). – Дрогобич : Посвіт, 2022. – С. 231-238
 6. Гуменюк С. В. Науково-дослідницька діяльність студентів у закладах вищої освіти // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 81-86.
 7. Сапрун С. Олімпійська освіта : навчально-методичний посібник / С. Сапрун, С. Гуменюк. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 217 с.
 8. Гуменюк С.В. Шляхи виховання інтересу школярів 5-9 класів до занять руховою активністю / С. В. Гуменюк, О. В. Гулька, В. В. Рихель // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Дрогобич, 12 травня 2022 р.). – Дрогобич : Посвіт, 2022. – С. 37-45

2021 рік

 1. Effect of yoga on biological age indicators of 14-15-year-old girls / S. Gumenyuk, I. Sereda, O. Hulka [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21. – P. 2956–2962. – URL. : https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk, I. Mashtaler, O. Sopotnytska, S. Gumenyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 5. – P. 83-90.
 2. Psychomotor development of the middle school age children with hearing impairment in the process of physical education / V. Naumchuk, M. Oliiar, S. Gumenyuk, V. Vykhrushch [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 9-20..
 3. Formation of complex system of educational and training tasks in physical education of 13-14 years old schoolchildren / V. Naumchuk, L. Mosiychuk, S. Gumenyuk, S. Saprun [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 26-40. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000520847700004
 4. Гуменюк С. В. Використання технології проектів у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури / С. В. Гуменюк // Молодь і ринок. – 2020. – №1 (180). – С. 36-40 .
 5. Гуменюк С. В. Методичні рекомендації для написання курсових та магістерських робіт студентами спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / С. В. Гуменюк, С. Т. Сапрун, П. І. Ладика. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 40 с.
 6. Гуменюк С. В. Спортивний травматизм та його профілактика / С. В. Гуменюк // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 66–69.

 2019 рік

 1. Гуменюк С. Інтенсивні технології навчання у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури / С. Гуменюк // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 133–138.
 2. Гуменюк С. В. [Рецензія] / С. В. Гуменюк // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2020. – Вип 28, том. 5. – С. 265-266. – Рец. на мон.: Організаційно-педагогічні засади фізичного виховання дітей та молоді на буковині : монографія / М. В. Кожокар, О. О. Цибанюк, Ю. Ю. Мосейчука [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2019. – 235 с.
 3. Гуменюк С. В. Формування системи продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури на основі андрагогічних принципів / С. В. Гуменюк, Ю. С. Кузь, С. Т. Сапрун // International scientific and practical conference «Influence of scientific achievements in education on the development of modern society» : conference proceedings, April 26-27, 2019. – Vilnius : Izdevnieciba «Baktija Publishing».  – P. 50–53. 
 4. Physical training in rehabilitation of 10-13 years old children with fractures of bones of the lower third of forearm / S. Gumenyuk, I. Hrubar, Y. Hrubar [et al.] // Georgian medical news. – 2019. – Issue 296. – P. 36–41. URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077335740&origin=resultslist

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах