Web of Science ResearcherID: I-8504-2018

mohun

 

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

 Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Formation of subject competence of future pedagogues in the process of studying the syntax of the Ukrainian language / L. Derkach, R. Zinchuk, L. Miroshnichenko [et al.] // AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. – Hradec Kralove : Magnanimitas, 2023. – Vol. 13, issue 1. – P. 114-122 URL.: https://www.webofscience.com

2021 рік

  1. Емоції й цінності в мовній канві оповіді : посібник / за ред. О. В. Гузар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 132 с.
  2. Гузар О. В. Моделі уроків розвитку критичного мислення: аналіз та особливості конструювання / О. В. Гузар, М. Ліоненко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 74–80.
  3. Socio-political lexicon in ukrainian internet-media at the beginning of the 21st century: functioning and decoding / N. Poplavska, L. Struhanets, N. Dashchenko [et al.] // Alta-journal of interdisciplinary research. – 2021. – Vol. 11, Issue1. – P. 33–37. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000652568700006

2020 рік

  1. Гузар О. Організаційна культура як вимір якості освіти / О. Гузар //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 14–17.
  2. Huzar O. Organisational culture at the education institutions level: research aspect / O. Huzar // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 46-56.
  3. Ліоненко М. Ю. Критичне мислення в пардигмі нової української школи / М. Ю. Ліоненко, О. В. Гузар // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 251–253.

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах