Web of Science ResearcherID: D-2452-2018

Grustcuk

Доктор хімічних наук

Завідувач кафедри хімії та методики її навчання

Професор

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Тулайдан Г. М. Загальна хімія : навчальний посібник для підготовки бакалаврів за педагогічними спеціальностями 014.06 середня освіта (хімія), 014.05 середня освіта (біолгія та здоров'я людини) та 014.15 середня освіта (природничі науки) / Г. М. Тулайдан, Б. Д. Грищук, В. С. Барановський. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 110 с.

 2019 рік

  1.  Аніонарилювання амідів ненасичених кислот солями 4-ацетилфенілдіазонію / Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан, В. С. Барановський, В. С [та ін.] // Матеріали ювілейної ХХV Української конференції з органічної та біоорганічної хімії, присвяченої 80-річчю ІОХ НАН України та 30-річчю ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України (Луцьк, 16-20 вересня 2019 р.). – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019. –С. 82.
  2. Барановський В. С. Основні напрямки синтетичного використання реакцій аніонарилювання ненасичених сполук / В. С. Барановський, Б. Д. Грищук // Матеріали ювілейної ХХV Української конференції з органічної та біоорганічної хімії, присвяченої 80-річчю ІОХ НАН України та 30-річчю ІБОНХ ім. В. П. Кухаря НАН України (Луцьк, 16-20 вересня 2019 р.). – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019. – С. 31.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах