Web of Science ResearcherID : ABE-3966-2022

mohun

Кандидат мистецтвознавства

Викладач кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Гиса О. Творча постать Здіслава Яхімецького у світлі концепції творчого універсалізму / О. Гиса // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). –Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 196–199.
  2. Гиса О. Ягеллонство в Польщі та Україні як культурно-історичний феномен і чинник унівеситетської музичної освіти ХХ століття / О. Гиса. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 98 с.

2021 рік

  1. Гиса О. А. Основний музичний інструмент (фортепіано) : Методичні рекомендації для самостійної роботи іноземних студентів підготовки магістра спеціальність 025 Вища освіта «Музичне мистецтво» / О. А. Гиса. – Тернопіль, 2021. – 14 с.
  2. Jagiellonianism in Poland and Ukraine as a factor of university education and a cultural and historical phenomenon / O. A. Hysa, Stepaniuk, I. V.Stepaniuk, L. S. Vaniuha [et al.] // Linguistics and Culture Review. – 2021. – Vol. 5. – P. 68–79. URL.: https://www.scopus.com
  3. I. H. Verkhratskyi (1846–1919): at the origins of Ukrainian natural science / L. Vaniuha, Ya.Toporivska, O. Hysa // Історія науки і техніки. – 2021. – Т. 11, вип. 1. – С. 84–102. – URL.: https://www.scopus.com : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000864492800007

2020 рік

  1. Hysa O. Edukacja kulturalna studentów z niepełnosprawnością na przykładzie wybranych uczelni poznańskich / O. Hysa // Uropean humanities studies : State and Society. – 2020. Is. 1. – P. 175-191.

 2019 рік

  1. Гиса О. Сучасна краківська музикологічна школа та її представники / О. Гиса // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 142–148.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах