Web of Science ResearcherID: M-1969-2018

Gavruwak

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці

 

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Гаврищак Г. Застосування QR-генератора як інноваційного засобу формування навчального контенту майбутніх фахівців технологічної освіти / Г. Гаврищак, В. Сопіга, А. Уруський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 256-263. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.32
 2. Алілуйко М. С. Інтерактивне навчання як запорука якісної професійної освіти / М. С. Алілуйко, Г. Р. Гаврищак // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 107-108
 3. Гаврищак Г. Р. Особливості формування компетентностей майбутніх фахівців технологічної освіти в умовах воєнного стану / Г. Р. Гаврищак, В. Б. Сопіга // Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, Україна, 03 березня 2023 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2023. – С. 102-105

2022 рік

 1. Уруський А. В. Диференціація завдань при формуванні графічної компетентності здобувачів вищої освіти комп’ютерно-орієнтованими засобами навчання / А. В. Уруський, Г. Р. Гаврищак // Освітологічний дискурс : наукове електронне фахове видання. – Київ, 2022. – № 1 (36). – С. 141-160. DOI : https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.18
 2. Мамус Г. М. Історія костюма : навчальний посібник / Г. М. Мамус, Г. Р. Гаврищак. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 128 с.
 3. Гаврищак Г. Підготовка майбутніх учителів технологій до гурткової роботи у сучасних умовах / Г. Гаврищак, Б. Струганець, Г. Мамус // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 2. – С. 144-152.
 4. Мамус Г. М. Просторове мислення студентів закладів вищої освіти як показник інтелектуального розвитку їх особистості / Г. М. Мамус, А. В. Уруський, Г. Р. Гаврищак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 135-141. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.16
 5. Sopiha V. B. Training of students in the hotel and restaurant business during distance learning / V. T. Sopiha, H. R. Havryshchak, T. R. Soroka, M. S. Aliluiko // Information technologies and learning tools. – 2022. – Vol. 91, Issue 5. –P.170-185. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000879900900012

2021 рік

 1. Сорока Т. П. Методичні рекомендації до написання курсових робіт студентами спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа / Т. П. СорокаЮ. О. Туранов, Г. Р. Гаврищак, І. Й. Бочар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 28 с. 
 2. Гаврищак Г. Р. Формування графічної компетентності здобувачів вищої освіти засобами комп’ютерно-орієнтованих технологій / Г. Р. Гаврищак, А. В. Уруський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 6–13.
 3. Гаврищак Г. Р. Інноваційні графічні технології засобами програмних середовищ / Г. Р. Гаврищак // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.16–17.

2020 рік

 1. Preparation of future teachers of technology for the organization of pupils’ educational activities in the modern information and educational conditions / H. Mamus, H. Нavryshchak, I. Lutsyk [et al.] // Modern approaches to knowledge мanagement development : сollective monograph. – Ljubljana ; Slovenia : Ljubljana School of Busine, 2020. – P. 289-298.
 2. Сорока Т. П. Методичні рекомендації до написання курсових робіт : спеціальність 015.16 "професійна освіта "(Сфера обслуговування) / Т. П. Сорока, Г. Р. Гаврищак, Ю. О. Туранов. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 28 с.

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах