Web of Science ResearcherID: I-7205-2018

Gabrusev

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри інформатики і методики її навчання

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Габрусєв В. Ю. Електронний курс для факультативного вивчення теми «Розробка ігрових додатків засобами фреймворку PyGame» / В. Ю. Габрусєв, Д. В. Яценяк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 39-43
 2. Яценяк Д. В. Педагогічний потенціал фреймворку PyGame: впровадження ігрових технологій у навчання / Д. В. Яценяк, В. Ю. Габрусєв // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 277-279
 3. Габрусєв В. Ю. Проблеми використання штучного інтелектув освітньомупроцесі / В. Ю. Габрусєв, О. Кулянда // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 34-39
 4. Габрусєв В. Ю. Ризики використання системи управління навчальними ресурсами Moodle у навчальному процесі / В. Ю. Габрусєв, Ю. К. Корнієнко // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 197-201
 5. Якименко А. І. Розвиток професійних компетенцій у сфері інформаційних технологій / А. І. Якименко, В. Ю. Габрусєв // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 203-206
 6. Enhancing Online Learning in LCM Moodle through Interactive Adaptive Learning / V.Habrusiev, H.Tereshchuk, V.Panchenko [et al.] // ACIT : 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. – Wroclaw, 2023. – Р. 650-655. – URL.: https://www.scopus.com
 7. Pedagogical conditions for the formation of an effective information and learning environment in higher education institutions / Y. V. Habrusiev, H. V. Tereshchuk, A. V. Stepanyuk [et al.] // INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS. – Kyiv : NATL ACAD PEDAGOGICAL SCIENCES UKRAINE, INST DIGITALISATION EDUCATION, 2023. – Vol 95. – Issue 3. – P. 183-196 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Цідило І. М. Актуальність навчання основ робототехніки у процесі програмування MICRO:BIT / І. М. Цідило, В. Ю. Габрусєв // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 2731
 2. Габрусєв В. Ю. Використання ігрових технологій у освітньому процесі / В. Ю. Габрусєв, О. Р. Зарицька // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 7881.
 3. Габрусєв В. Ю. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників як умова ефективного функціонування інформаційного освітнього середовища у закладах освіти / В. Ю. Габрусєв, А. В. Степанюк, Д. В. Яценяк // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів ІV Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму ( Київ, 27 жовт. 2022 р.). – Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2022. – C. 128-130
 4. Габрусєв В. Ю. Розробка віртуальних ігрових симуляторів за допомогою рушія GODOT ENGINE / В. Ю. Габрусєв, О. М. Костомаха // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 1618.

2021 рік

 1. Габрусєв В. Ю. Використання інструментів blender video editor для створення навчальних відео ресурсів /  В. Ю. Габрусєв, І. М.Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.111114.
 2. Балик Н. Р. Реалізація game-based learning засобом розробки ігрових додатків godot / Н. Р. Балик, Б. Б. Буяк, В. Ю. Габрусєв // Комп'ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації : Матеріали I Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів (Одеса, 25-26 березня 2021 р.). – Одеса : Видавництво ОНАХТ, 2021. – С. 46–49.
 3. Габрусєв В. Ю. Web-додаток для опрацювання даних лабораторного практикуму з фізики / В. Ю. Габрусєв, С. В. Мохун,П. В. Басістий // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 258–263.
 4. Габрусєв В. Ю. Застосування пакету динамічної математики Geogebra при вивченні природничих дисциплін / В. Ю. Габрусєв, І. М. Грод, П. І. Чопик  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 202–205.
 5. Habrusiev V. Tools for creating educational video resources with blender video editor / V. Habrusiev, I. Hrod, I. Zadorozhna // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 127–137.
 6. Monitoring the quality of e-learning implementation in educational institutions / V. Habrusiev, H. Tereshchuk, I. Tsidylo [et al.] // SHS Web of Conferences : 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (Odessa, Ukraine, May 26-28, 2021). – 2021. – Vol. 107. – P. 1–7.

2020 рік

 1. Буяк Б. Б. Засоби сервісу BigBlueButton для проведення онлайн навчання / Б. Б. Буяк, Г. В. Терещук, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 40-44.
 2. Басістий П. В. Використання методу моделювання у процесі навчання фізики / П. В. Басістий, Ю. Г. Бачинський, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 98–102.
 3. Габрусєв В. Ю. Структура електронно-навчально методичного комплексу вивчення дисципліни «Операційні системи» / В. Ю. Габрусєв, О. М. Головата // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 75–77.
 4. Скиба О. П. Аналіз якості надання освітніх послуг / О. П. Скиба , В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 144–146.
 5. Габрусєв В. Ю. Засоби системи управління навчальними ресурсами MOODLE для проведення тестового контролю знань / В. Ю. Габрусєв, І. М. Грод, О. О. Кулянда // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 159–162.
 6. Габрусєв В. Ю. Компоненти електронного навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни / В. Ю. Габрусєв, С. В. Мартинюк // Забезпечення якості вищої освіти : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції (8 - 10 квітня 2020 р., м. Одеса). – Одеса, 2020. – С. 466–467.
 7. Ковальчук О. Я. Використання SunRav Software при викладанні дисципліни «логіка» студентам юридичних спеціальностей / О. Я. Ковальчук, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 120–122.

 2019 рік

 1. Габрусєв В. Ю. Використання засобів комп’ютерного моделювання у шкільному курсі фізики / В. Ю. Габрусєв, П. І. Чопик, А. В. Вельгач // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 39-43.
 2. Василенко М. Я. Розробка сервісу опрацювання статистичних даних в медицині / М. Я. Василенко, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 145–148.
 3. Кудінов І. В. Застосування засобів інформаційних технологій для контролю стану здоров’я / І. В. Кудінов, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 13–15.
 4. Смітюх В. Т. Програмний засіб емуляції роботи ядра операційної системи / В. Т. Смітюх, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 203–205.
 5. Вельгач А. В. 3D-моделювання, як один з методів розвитку просторового мислення учнів початкової школи / А. В. Вельгач, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 34–36.
 6.  Войтенко А. Я. Огляд середовища Jupyter для вивчення мови програмування Рython / А. Я. Войтенко, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 11–12.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах