Web of Science ResearcherID: I-7425-2018

Gruwko

Кандидат економічних наук

Доцент

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Гульовська Є. Вплив процесів інтернаціоналізації та глобалізації на розвиток світової економічної системи / Є. Гульовська ; наук. кер. В. Грушко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 235-238
 2. Грушко В. С. Географія у плануванні просторових структур і потоків у воєнний та повоєнний час: локальний, регіональний, національний та глобальний рівні / В. С. Грушко, Г. Є. Грушко // Географічна наука та освіта: перспективи й інновації : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Переяслав, 19-20 жовт. 2023 р.). – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2023. – С. 64-67
 3. Удич М. Корупція в освіті / М. Удич ; наук. кер. В. Грушко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 103-105
 4. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт : для здобувачів першого (бакалаврcького) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт Освітньо-професійна програма «Фізична реабілітація» / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, С. З. Храбра [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 24 с.
 5. Смертюк С. Молодь у суспільстві, що трансформується: основні її проблеми і перспективи / С. Смертюк ; наук. кер. В. Грушко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 100-103
 6. Грушко В. Психологічне коріння максимізації вигоди та її екологічні, соціально-економічні ризики для суспільства / В. Грушко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 129-133
 7. Блащак Д. Феномен злочину / Д. Блащак ; наук. кер. В. Грушко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 98-100
 8. Грушко В. Щастя як стан, як мета, як цінність / В. Грушко, А. Мурадян // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 70-73

2022 рік

 1. Грушко В. С. Міжнародні економічні відносини: Україна-ЄС : навчально-методичний посібник для студентів стаціонарної форми навчання / В. С. Грушко, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 44 с.
 2. Киданюк В. Особливості розвитку міжнародної трудової міграції / В. Киданюк ; наук. кер. В. Грушко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 70-75
 3. Грушко В. Ринковий лібералізм та етика як різні стратегії розвитку економіки / В. Грушко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 145–150.

2021 рік

 1. Андрушків Б. Механізм вільного ринку як інструмент опанування економічної влади над суспільством та інститутами держави / Б. Андрушків, В. Грушко, Л. Мельник [та ін.] // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2021. – № 6 (73). – С. 5-15. DOI : https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.06.005
 2. Грушко В. С. Парейдольна ілюзія ринку і соціальні контрасти / В. Грушко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 90–94.
 3. Institutional principles of functioning and development in society of post-soviet countries / L. Pavlyshyn, V. Grushko, N. Saenko // Laplage em revistA. – 2021. – Vol. 7, Issue E. – P.564–570. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000693750700023

2020 рік

 1. Грушко В. 5G-революція і новий виток технологічних війн / В. Грушко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 12-14.
 2. Грушко В.С. Пошуки сенсів в хаосмосі реальності. Всеосяжна влада патернів як фактор постійної повторюваності процесів у житті суспільства. – [Б. м.]: GlobeEdit, 2020. – 120 с.

 2019 рік

 1. Грушко В. Занепад традиційних цінностей в епоху постмодерну / В. Грушко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 37–38.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах