Web of Science ResearcherID: I-6987-2018

Gladuk

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри хімії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Солонина А. Дидактичні основи розробки завдань для організації вивчення та контролю знань з теми «Розчини. Теорія електролітичної дисоціації» / А. Солонина ; наук. кер. М. Гладюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 150-155
 2. Бельма І. П. Дидактичні основи формування банку тестових завдань для організації контролю знань учнів / І. П. Бельма, М. М. Гладюк // Крок у науку : дослідження угалузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів і молодих учених ( 7 грудня 2023., м. Чернігів). – Чернігів : НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, 2023. – С. 94-95
 3. Матіяш В. В. Еколого-краєзнавче виховання дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів / В. В. Матіяш, Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк // Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка». Серія «Психологія». Серія «Медицина». – Київ, 2023. – Вип № 16 (34). – С. 214-226. DOI : https ://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-16(34)-214-226
 4. Мацерук І. Застосування дидактичних ігор на уроках хімії / І. Мацерук ; наук. кер. М. Гладюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 116-121
 5. Возьна У. І. Організація вивчення класів вуглеводнів на основі модульного підходу / У. І. Возьна, М. М. Гладюк // Крок у науку : дослідження угалузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів і молодих учених ( 7 грудня 2023., м. Чернігів). – Чернігів : НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, 2023. – С. 96-97
 6. Гладюк М. М. Організація пізнавальної діяльності учнів, спрямованої на усунення помилок в процесі вивчення реакцій йонного обміну / М.М. Гладюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 290-294
 7. Педагогічна практика (виробнича) : робочий зошит : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Природничі науки) / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, В. М. Мацюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 72 с.
 8. Бойчик А. І. Формування поняття про взаємний вплив атомів у молекулах органічних речовин в старшій школі / А. І. Бойчик, М. М. Гладюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 287-290
 9. Ковальчук О. Формування поняття про окисно-відновні реакції в процесі вивчення курсу неорганічної хімії / О. Ковальчук ; наук. кер. М. Гладюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 121-125
 10. Домановська Я. М. Хімічний експеримент як засіб реалізації проблемних ситуацій при вивченні сполук феруму у шкільному курсі хімії / Я. М. Домановська, М. М. Гладюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 298-301

2022 рік

 1. Гладюк М. М. Використання міжпредметних завдань у методичній підготовці майбутніх учителів хімії та природничих наук / М. М. Гладюк, Т. В. Гладюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 92–95.
 2. Гладюк Т. Зміст природничо-наукової освіти у початковій школі в контексті вимог програми міжнародного дослідження TIMSS / Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 2. – С. 98-106.
 3. Ценайко О. М. Організація навчально-дослідного практикуму з хімії в профільній школі / О. М. Ценайко, М. М. Гладюк // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 127-130
 4. Гладюк Т. В. Особливості природничо-методичної підготовки майбутніх фахівців у галузі дошкільної, початкової та середньої освіти в умовах війни / М. М. Гладюк, Т. В. Гладюк // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 67-70.
 5. Гладюк Т. Підготовка майбутніх учителів початкової школи та вчителів природничих дисциплін до формування в учнів природничо-наукової грамотності / Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 12-14.
 6. Барановська К. І. Реалізація міжпредметних зв’язків під час вивчення хімії та фізики в старшій школі / К. І. Барановська, М. М. Гладюк // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 19-22
 7. Чорна М. Т. Розвиток мислення учнів на основі комплексу дидактичних завдань з хімії / М. Т. Чорна, М. М. Гладюк // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 158-166
 8. Гладюк М. М. Розвиток мислення учнів шляхом застосування комплексу дидактичних завдань з хімії / М. М. Гладюк, М. Т. Чорна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 331–335.
 9. Сидорчук В. Розробка та застосування дидактичних завдань для проведення тематичних атестацій з органічної хімії в старшій школі / В. Сидорчук ; наук. кер. М. Гладюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 125-129
 10. Ніньовська Л. А. Формування вмінь розв'язувати розрахункові задачі з хімії на основі алгоритмів / Л. А. Ніновська, М. М. Гладюк // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 83-86
 11. Квятковська Л. А. Формування поняття про окисно-відновні реакції в шкільному курсі хімії / Л. А. Квятковська, М. М. Гладюк // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 58-61
 12. Environmental concentrations of Roundup in combination with chlorpromazine or heating causes biochemical disturbances in the bivalve mollusc Unio tumidus / V. Khoma, V. Martinyuk, T. Matskiv [et al.] // Environmental Science and Pollution Research. – 2022. – Vol. 29, Issue 10. – P. 14131–14142. – URL.: https://www.scopus.com : https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000702813600003

2021 рік

 1. Environmental concentrations of Roundup in combination with chlorpromazine or heating causes biochemical disturbances in the bivalve mollusc Unio tumidus / V. Khoma, V. Martinyuk, T. Matskiv [et al.] // Environmental Science and Pollution Research. – 2021. – P. 1–12. – URL.: https://www.scopus.com
 2. The peculiarities of the muscles lipid composition of fishes from small rivers of the Western Podillya / B. Z. Lyavrin, V. O. Khomenchuk, M. M. Gladyuk, V. Z. Kurant // Hydrobiological Journal. 2021. – Vol. 57, issue 1. – P. 37–46. – URL. : https://www.scopus.com/
 3. Божук Д. С. Вивчення класів n-вмісних органічних сполук на основі модульного підходу /  Д. С. Божук, М. М. Гладюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 32–35.
 4. Черній С. Ю. Лекційно-семінарська система вивчення вуглеводнів в загальноосвітній школі / С. Ю. Черній, М. М. Гладюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 179–182.
 5. Мерецька І. А. Міжпредметні зв՚язки хімії, біології та фізики під час вивчення інтегрованого курсу «Природознавство» в старшій школі / І. А. Мерецька, М. М. Гладюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 97–100.
 6. Алекян М. В. Міжпредметні зв’язки хімії з предметами природничого циклу в старшій школі / М. В. Алекян, М. М. Гладюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. –Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 15–18.
 7. Науково-педагогічна практика здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у природничій освітній галузі  / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 38 с.
 8. Ванкевич А. П. Організація вивчення груп металічних елементів шляхом використання багатокомпонентних завдань / А. П. Ванкевич, М. М. Гладюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 39–42.
 9. Педагогічна практика (виробнича) : методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія), (Хімія, біологія та здоров’я людини) / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 60 с.

2020 рік

 1. Гладюк М. М. Спеціальна методична підготовка магістрантів хімії до роботи в умовах профільної школи / М. М. Гладюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 180-183.
 2. Combined exposures to low roundup concentration induce thiolome response in bivalve mollusk / V. Khoma,  L. Gnatyshyna, V. Martinyuk [et al.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 72–78

 2019 рік

 1. Гладюк Т. Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до ознайомлення дітей із природою / Т. Гладюк, М. Гладюк // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 169–179.
 2. Гладюк М. М. Навчально-дослідний практикум в профільній школі як форма реалізації міжпредметних зв'язків хімії з біологією / М. М. Гладюк, Т. В. Гладюк // Підготовка майбутніх вчителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 170–172.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах