Web of Science ResearcherID: I-7313-2018

HzA 2

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри загальної біології та методики її навчання 

Заступник декана хіміко-біологічного факультету

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Герц Н. В. Генеративні пагони та інтродукція деревних рослин / Н. В. Герц, А. І. Герц, С. В. Кульчицька [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 34-36
 2. Герц Н. В. Інвазійний потенціал занесених видів флори України / Н. В. Герц, А. І. Герц, С. В. Кульчицька [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 36-38
 3.  Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання : збірник завдань / Л. Барна, О. Волошин, А. Герц [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 212 с.
 4. Герц А. І. Маркерні параметри флуорисценції хлорофілу фотосинтетичного апарату Miscanthus × giganteus в умовах нафтового забруднення і відновлення ґрунту біочаром / А. І. Герц, Н. В. Герц, О. Б. Конончук, В. О. Хоменчук // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 236-239

2022 рік

 1. Активність фотосинтетичного аппарату Miscanthus×giganteus за умов забруднення ґрунту дизельним пальним і внесення біочару / А. Герц, О. Конончук, Н. Герц [та ін.] // Фізіологія рослин і генетика. – Київ. 2022. – Т. 54, n. 2. – С. 161–176. – DOI: https://doi.org/10.15407/frg2022.02.161
 2. Ефективність використання мікробіологічних препаратів у посівах бобів (Faba bona Medic.) / С. В. Пида, О. Б. Конончук, О. В. Тригуба [та ін.] // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : Гельветика, 2022. – Вип. 2(41). – С. 38–42. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.2-41.6.
 3. Хоменчук В. О. Використання біочару і міскантусу гігантського (Miscanthus giganteus) для ремедіації ґрунту, забрудненого нафтопродуктами / В. О. Хоменчук, А. І. Герц, О. Б. Конончук, Н. В. Герц // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 36-48. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.5
 4. Використання колірних та оптичних параметрів ґрунтів для оцінки вмісту органічного карбону / А. І. Герц, В. В. Голояд, В. Р. Герц [та ін.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 38-41
 5. Конончук О. Б. Продуктивність і ураження хворобами посівів озимого ячменю на чорноземі типовому залежно від попередника й обробки фунгіцидом / О. Б. Конончук, С. В. Пида, А. І. Герц, І. С. Брощак  // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2022. – № 1. – С. 133–139. – DOI: http://dx.doi.org/10.31395/2310-0478-2022-1-133-139.
 6. Use of visual-diagnostic color parameters of soils and optical reflectometry for determination of organic carbon content / A. I. Herts, V.O. Khomenchuk, O.B.Kononchuk [et al.] // JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. – 2022. – Vol. 31, Issue 2. – P. 260–272. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000837317000006
 7. Evaluation of the impact of varied biochars produced from M. × giganteus waste and application rate on the soil properties and physiological parameters of Spinacia oleracea L. / O. Kononchuk, V. Pidlisnyuk, A. Mamirova [et al.] // Environmental Technology and Innovation. – 2022. – Vol. 28. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Dynamic of morphological and physiological parameters and variation of soil characteristics during miscanthus × giganteus cultivation in the diesel-contaminated land / V. Pidlisnyuk, A. Herts, V. Khomenchuk [et al.] // Agronomy. – 2021. – Vol. 11, issue 4. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85106056610&origin=resultslist
 2. Ефективність добрива Плантафол у посівах сої / С. В. Пида, О. Б. Конончук, А. І. Герц  // Актуальні проблеми фізіології рослин і генетики : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю Інституту фізіології рослин і генетики НАН України (м. Київ, 17 черв. 2021 р.). – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 87–89.
 3. Ефективність добрива Плантафол у посівах сої за нестачі елементів живлення в чорноземі типовому / І. С. Брощак, О. Б. Конончук, С. В. Пида [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 70–82.
 4. Оцінка стану фотосинтетичного апарату рослин Miscanthus x giganteus, вирощених на штучно забруднених нафтопродуктами та відновлених біочаром ґрунтах / А.І. Герц, Н.В. Герц, О.Б. Конончук [та ін.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 52-56.
 5. Герц Н. В. Рід ACER L. (Aceraceae Mirb.) у флорі м. Тернопіль / А. І. Герц, Н. В. Герц, О. М. Висоцька // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 49–52.
 6. Герц Н. В. Формування генеративних структур у деревних полікарпічних рослин / Н. В. Герц, А. І. Герц, І. І. Цимбаліста // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. –Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 56–59.

2020 рік

 1. PhotosynQ – cloud platform powered by IoT devices / A. Herts, I. Tsidylo, N. Herts, L. Barna, S.-I. Mazur // E3S Web of Conferences : the International conference on sustainable futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020)( Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 166. – P. 1-7. –URL.:  https://www.scopus.com
 2. Герц А. І. Фізіологічна реакція рослин квасолі звичайної на позакореневе підживлення добривом Плантафол / А. І. Герц, О. Б. Конончук, О. Я. Паскевич // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 61-64.
 3. Оцінка зв’язку між факторами навколишнього середовища та деякими параметрами флуоресценції хлорофілу рослин закритого грунту методом головних компонент / А. І. Герц, В. В. Підліснюк, Ю. І. Голуб [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 137-140.
 4. Хіміко-біологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія, сьогодення, заснування (до 80-річчя заснування) / Н. М. Дробик, М. М. Барна, Л. С. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. —  Тернопіль, 2020. —  № 1/2 (79). — С. 119–128.
 5. Вплив попередників і фунгіциду Абакус на поширення хвороб та продуктивність жита посівного (Secale cereale L.) в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, С. В. Пида, А. І. Герц [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 104–115.

 2019 рік

 1. Грицак Л. Р. Використання індукції флуоресценції хлорофілу для оцінки функціонування фотосинтетичного апарату рослин Gentiana lutea L. за різних умов культивування in vitro / Л. Р. Грицак, А. І. Герц, Н. В. Герц, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Київ, 2019. – Т. 25. – С. 209–214.
 2. Герц А. І. Вплив позакореневого підживлення Плантафолом на деякі фізіологічні показники і продуктивність сої культурної (Glycine max Moench.) / А. І. Герц, О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія.  Тернопіль, 2019. № 1. С. 121128.
 3. Kotyk M. Lighting instalations for plants lightculture with additional impulsive radiation / M. Kotyk, V. Andriychuk, A. Herts // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4, т. 92. –С. 91–97.
 4. Конончук О. Б. Продуктивність і деякі фізіологічні показники сої культурної (Glycine max Moench.) за дії добрива Плантафол 10.54.10 в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, А. І. Герц, Н. В. Герц // Сучасний рух науки: тези доп. VII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 6-7 черв. 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 824–827.
 5. Герц, Н. В. Репродуктивна біологія деяких видів роду Acer L. у зв'язку зі зміною статі / Н. В. Герц, А. І. Герц // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 75–80.
 6. The content of pigments and photosynthetic activity of Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) when exposed to sodium selenite, zinc sulphate, and chromium chloride / O. I. Bodnar, A. I. Herts, N. V. Herts [et al.] // International journal on Algae. – New York : Begel House, 2019. – Vol. 21, issue 4. – URL.: http://www.dl.begellhouse.com/ : https://www.scopus.com
 7. Pulse light stimulation of pepper sprouts cultivation / M. I. Kotik, V. A. Andriychuk, L. N. Kostik [et al.] // Light & Engineering. – 2019. – Issue 27.  P. 8491. – URL.: https://www.scopus.com
 8. Оцінка спектральних та мінералізаційних властивостей грунту забрудненого нафтопродуктами / А. І. Герц, В. О. Хоменчук, О. В. Матвіїв [та ін.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019.– С. 94–97.
 9. Пласконіс Ю. М. Петро Іванович Перемежко – видатний український учений-біолог ХIХ ст. / Ю. М. Пласконіс, А. І. Герц // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 253–256.
 10. Herts A. I. Cloud service ThingSpeak for monitoring the surface layer of the atmosphere polluted by particulate matters / Herts A. I., Tsidylo I. M., Herts N. V., Tolmachev S. T. // Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). – Kryvyi Rih, 2019. – P. 363-376.  – URL.: https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах