Web of Science ResearcherID: C-7881-2018

Genseruk

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри інформатики і методики її навчання

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Researsh Gate

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Генсерук Г. Р. Використання цифрового інструменту Wooclap в освітньому процесі / Г. Р. Генсерук, С. Ю. Андрійчук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 46-48
 2. Генсерук Г. Р. Гейміфікація як одна із стратегій онлайн навчання / Г. Р. Генсерук, В. О. Тимчина // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 50-52
 3. Генсерук Г. Змішане навчання в контексті цифрової трансформації вищої освіти / Г. Генсерук, Г. Терещук, О. Сисоєв, О. Василенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 35-45. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.5
 4. Генсерук Г. Р. Змішане навчання як інноваційна форма організації освітнього процесу / Г. Р. Генсерук, М. І. Громяк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 106-107
 5. Генсерук Г. Р. Інтерактивний робочий аркуш як науковий та навчальний медіа / Г. Р. Генсерук, М. М. Бойко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 50-51
 6. Методи оптимізації та дослідження операцій : методичні рекомендації. Ч. 1 / С. Мартинюк, Г. Генсерук, Я. Василенко, Л. Стельмащук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 68 с.
 7. Методи оптимізації та дослідження операцій : методичні рекомендації. Ч. 2 / С. Мартинюк, Г. Генсерук, Я. Василенко, Л. Стельмащук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 80 с.
 8. Генсерук Г. Р. Моделі змішаного навчання в системі вищої освіти / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк, Г. М. Скасків // Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 червня 2023 року м. Київ). – Київ : УДУ ім. М. Драгоманова, 2023. – С. 160-162
 9. Генсерук Г. Навчання в епоху цифрової трансформації вищої освіти / Г. Генсерук, С. Мартинюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 404-406
 10. Генсерук Г. Р. Розробка інтернет-магазину з продажу символіки ТНПУ / Г. Р. Генсерук, Д. І. Чеболда // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 151-152
 11. Теличин А. А. Розробка освітньої онлайн платформи для підготовки до ЄВІ / А. А. Теличин, Г. Р. Генсерук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 198-200
 12. Генсерук Г. Р. Оцінка якості змішаного навчання / Г. Р. Генсерук, М. М. Бойко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 48-50
 13. Бойко М. Професійний стандарт учителя як основа системи управління якістю освіти / М. Бойко, Г. Генсерук // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 137-140
 14. Генсерук Г. Р. Середовище візуальної співпраці Lucid / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 206-208
 15. Генсерук Г. Р. Співпраця в епоху цифрових технологій / Г. Р. Генсерук, М. І. Громяк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 204-206
 16. Генсерук Г. Фасилітація та навчання навичкам роботи в команді засобами цифрових технологій / Г. Генсерук, С. Мартинюк // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 179-182
 17. Генсерук Г. Р. Цифрові інструменти для створення інтерактивного навчального контенту / Г. Р. Генсерук, М. І. Громяк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 52-53
 18. Генсерук Г. Р. Цифрові платформи для професійного саморозвитку викладачів / Г. Р. Генсерук, А. А. Теличин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 107-109
 19. Vasylenko O. An Exploratory Factor Analysis Approach in Empirical Study of the DigIn.Net 2 Project / O. Vasylenko, E. Siemens, H. Henseruk // Proceedings of International Conference on Applied Innovation in IT : 11th International Conference on Applied Innovations in IT (Koethen, 30 November 2023), 2023. – Vol. 11, іssue 2. – P. 91-99. – URL.: https://www.scopus.com
 20. Enhancing Online Learning in LCM Moodle through Interactive Adaptive Learning / V.Habrusiev, H.Tereshchuk, V.Panchenko [et al.] // ACIT : 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. – Wroclaw, 2023. – Р. 650-655. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Генсерук Г. Р. Використання цифрового інструменту Slido в організації дистанційного навчання / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 229–231.
 2. Генсерук Г. Р. Використання ресурсу Genially у процесі вивчення англійської мови / Г. Р. Генсерук, С. Ю. Андрійчук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 90–91.
 3. Генсерук Г. Р. Використання ресурсу Mentimeter у процесі підготовки майбутніх учителів / Г. Р. Генсерук, Ю. В. Генсерук // Progressive research in the modern world : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (December 28-30, 2022). – Boston : BoScience Publisher, 2022. – P. 362-364
 4. Мельник О. С. Загальна характеристика найбільш популярних інструментів аналізу та візуалізації даних / О. С. Мельник, Г. Р. Генсерук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 144–147.
 5. Генсерук Г. Організація педагогічної практики майбутніх учителів інформатики у процесі змішаного навчання / Г. Генсерук, М. Бойко // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 9-11
 6. Генсерук Г. Педагогіка активного навчання у цифровій трансформації вищої освіти / Г. Генсерук, С.  Мартинюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 430–432.
 7. Генсерук Г. Р. Технології SMART-освіти / Г. Р. Генсерук, М. І. Громяк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 83 –85.
 8. Генсерук Г. Р. Роль цифрових технологій у підвищення якості освіти / Г. Р. Генсерук, М. М. Бойко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. –С. 198-200.
 9. Генсерук Г. Р. Формувальне оцінювання в професійній діяльності вчителя нової української школи / Г. Р. Генсерук, Г. С. Шот // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 85–87.
 10. Генсерук Г. Р. Формувальне оцінювання в освітньому процесі нової української школи / Г. Р. Генсерук, Г. С. Шот // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 92–93.
 11. Генсерук Г. Р. Цифрові інструменти комунікації в освітньому процесі закладу вищої освіти / Г. Р. Генсерук, М. М. Бойко, С. В. Мартинюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 31-39. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.4

2021 рік

 1. Генсерук Г. Р. Аксіологічні характеристики цифрової трансформації освіти / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 239–241.
 2. Мельник О. С. Використання онлайн інструментів для візуалізації даних / О. С. Мельник, Г. Р. Генсерук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 26–29.
 3. Генсерук Г. Р. Використання сервісу Classtime у процесі змішаного навчання / Г. Р. Генсерук, М. І. Громяк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 118–120.
 4. Мартинюк С. В. Використання цифрових інструментів для змішаного та дистанційного навчання / С. В. Мартинюк, Г. Р.  Генсерук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 250–253.
 5. Генсерук Г. Р. Інтерактивні методи навчання у вивченні інформатики / Г. Р.  Генсерук, В. О. Садовник // About modern problems in science and ways to solve them : Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference (December 06 – 08, 2021). – Graz, 2021. – P. 266-268
 6. Генсерук Г. Р. Методична складова системи розвитку цифрової компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 123–131. 
 7. Садовник В. О. Особливості вивчення мови програмування Python у закладах загальної середньої освіти / В. О. Садовник, Г. Р. Генсерук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 46–48.
 8. Генсерук Г. Р. Особливості формуваня  яісного цифрового освітнього середовища закладу світи / Г. Р. Генсерук, М. М. Бойко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 211-213.
 9. Генсерук Г. Р. Формування цифрового освітнього середовища на основі хмарного сервісу G SUITE FOR EDUCATION / Г. Р. Генсерук, Х. М. Тарас // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 136–138.
 10. Генсерук Г. Р. Цифрові ресурси визначення рівня цифрової компетентності фахівців / Г. Р. Генсерук, М. М. Бойко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 134–136.
 11. Голояд Я. Ю. Цифрові інструменти розробки та дизайну інформаційно-рекламних матеріалів / Я. Ю. Голояд, Г. Р. Генсерук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 84–86.
 12. Communication in Developing Digital Competence of Future Professionals / H. Henseruk, M. Boyko, T. Tsepeniuk // International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021). – Atlantis Press, 2021. – P. 158–165. – URL.: https://www.atlantis-press.com/proceedings/icntllsc-21/125957107
 13.  The Quality of Training Future Teachers during the COVID-19 Pandemic: A Case from TNPU / M. Boyko, O. Turko, O. Dluhopolskyi, H. Henseruk  // Education Sciences an Open Access Journal by MDPI: Special Issue Higher Education Quality Assurance. – 2021. – Vol. 11, Issue 11. – URL.: https://www.scopus.com
 14. The Technological Aspect of the SMART-TNPU Ecosystem / H. R. Henseruk, B. B. Buyak, H. I. Falfushynska [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : main Conference, PhD Symposium, Posters and Demonstrations (September 28 – October 2, 2021, Kherson, Ukraine). – 2021. – Vol. I. – P. 1–10.  – URL.: https://www.scopus.com
 15. The Teacher in the System of Developing Students’ Digital Competence / H. Henseruk, B. Boyko, H. Tereshchuk at al. // E-learning in the Time of COVID-19 : monograph. / Scientific Editor E. Smyrnova-Trybulska. – Katowice ; Cieszyn : STUDIO NOA for University of Silesia in Katowice, 2021. – Vol. 13. – P. 238-248. – URL.:  https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000818004400019

2020 рік

 1. Генсерук Г. Р. Застосування цифрових технологій для формувального оцінювання в процесі підготовки майбутніх учителів / Г. Р. Генсерук, М. І. Громяк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 38-40.
 2. Музичка Н. О. Розробка eлeктронного навчально-мeтодичного комплексу з інформатики «Вибірковий модуль: графічний дизайн» / Н. О. Музичка, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 87-88.
 3. Тимочків О. Р. Програмні засоби для розробки 3D-моделі віртуального туру ТНПУ / О. Р. Тимочків, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 38-39.
 4. Barna І. The use of information and communication technologies in training ecology students / I. Barna, L. Hrytsak, H. Henseruk //  The International conference on sustainable futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020) : E3S Web of Conferences( Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 166. – P. 1-7. – URL.: https://www.scopus.com
 5. Бойко М. М. Професійна компетентність майбутнього вчителя: цілі та механізми формування / М. М. Бойко, Г. Р. Генсерук, О. І. Петришина // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 87-90.
 6. Digital transformation of the educational environment of the university / H. Henseruk, B. Buyak, V. Kravets [et al.] // E-learning: Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning : Monograph. – Katowice : STUDIO NOA, 2020. – Vol. 12. – P. 325–335. – URL.:  https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000817998300027
 7. Генсерук Г. Р. Цифрові технології як засіб підвищення якості освітнього процесу закладу вищої освіти / Г. Р. Генсерук, М. М. Бойко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 110–111.
 8. Генсерук Г. Р. Development of digital competence of higher education students / Г. Р. Генсерук // Scientific and technological revolution of the XXI century '2020" : conference proceedings. – Karlsruhe ; Germany : Sergeieva&Co, 2020. – № 1. (June 12). – C. 21-23.
 9. Барна О. Методичні рекомендації щодо проходження педагогічної практики з інформатики / О. Барна, Г. Генсерук. – Тернопіль : ТНПУ, 2020 – 56 с.
 10. Генсерук Г. Р. Цифрові технології формувального оцінювання / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Херсон : Гельветика, 2020. – Вип. 30, т. 2. – С. 155-158.
 11. Тимочків О. Р. Розробка 3D-моделі віртуального туру ТНПУ / О. Р. Тимочків, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 92–94.
 12. Музичка Н. О. Використання електронних навчально-методичних комплексів на уроках інформатики / Н. О. Музичка, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 192–194.
 13. Усі домашні завдання. 5 клас / Я. Ф. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.] – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 944 с.
 14. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 1 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 896 с.
 15. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 976 с.
 16. Усі домашні завдання. 9 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 912 с.
 17. Features of Utilization Information and Communication Technology in the Process of Teaching the “Environmental Impact Assessment” Course / I. M. Barna, L. R. Hrytsak, H. R. Henseruk, S. H. Lytvynova // AET 2020: proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 332–345.

2019 рік

 1. Усі домашні завдання. 5 клас / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.] – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 816 с.
 2. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 1 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.] – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 976 с.
 3. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 976 с.
 4. Генсерук Г. Р. Компетентнісні завдання як засіб удосконалення професійної компетентності майбутніх учителів / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк, Г. М. Скасків // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 215–217.
 5.  Генсерук Г. Р. Зарубіжний досвід розробки цифрових компетенцій учителя / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka : materiały III międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej (30 kwietnia 2019 r.). – Katowice: Nowa nauka, 2019. – P. 116–118.
 6. Генсерук Г. Р. Цифрова компетентність майбутніх фахівців / Г. Р. Генсерук // Digital economy and digital society : monograph 22. – Katowice, 2019. – P. 130–135.
 7. Генсерук Г. Р. Цифрова компетентність як одна із професійно значущих компетентностей майбутніх учителів / Г. Р. Генсерук // Open educational e-environment of modern University. – Kyiv, 2019. – №6. – P. 8–16. – URL.:  http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/2414-0325.2019.6.816/244#.XbrEfuYzbcs.
 8. Генсерук Г. Р. Проблема формування цифрової компетентності майбутніх педагогів / Г. Р. Генсерук // Управління в освіті : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 квітня 2019 року). – Львів : Левада, 2019. – С. 58-60.
 9. Генсерук Г. Р. Формування інформаційно-освітнього середовища майбутніх учителів / Г. Р. Генсерук // Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, 15- 16 травня 2019 р.). – Вінниця, 2019. – С. 84–87.
 10. Юрів А. Ю. Цифрова грамотність вчителів англійської мови / А. Ю. Юрів, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (5 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 32–34.
 11. Тимочків О. Р. Розробка дизайнерських рішень засобами програмного забезпечення 3ds MAX / О. Р. Тимочків, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (5 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 48–49.
 12. Бачинська А. В. Аналіз програмного забезпечення для розробки 3D моделі архітектурних споруд (на прикладі Гусятинської синагоги) / А. В. Бачинська, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 26–27.
 13. Вишневський В. С. Основні тенденції застосування комп’ютерної графіки / В. С. Вишневський, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 9–10.
 14. Тимочків О. Р. Програмні засоби для розробки 3D-моделі віртуального туру / О. Р. Тимочків, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 53–54.
 15. Генсерук Г. Р. Розвиток цифрової компетентності майбутніх учителів в умовах цифрового освітнього середовища закладу вищої освіти / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Херсон : Гельветика, 2020. – Вип. 19, т. 2. – С. 158-161.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах