Web of Science ResearcherID: I-8718-2018

grunthyk

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Гринчук І. Вокально-хорова підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва: інноваційні підходи / І. Гринчук, Г. Місько, Н. Овод // Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 53-56
  2. Гринчук І. Робота над вокальними творами сучасних українських композиторів на заняттях зі студентами вищої школи / І. Гринчук, Н. Овод // Теорія та практика мистецької едукації у цивілізаційних викликах сьогодення : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 грудня 2022). – Дрогобич, 2023. – С. 206-208
  3. Гринчук І. Сучасні виклики до завдань взаємодії вишів із навчальними закладами позашкільної освіти / І. Гринчук, А. Баньковський, М. Підколодний // Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 50-53

2021 рік

  1. Фортепіанні твори українських композиторів : навчальний посібник. Вип. 8 / упоряд. : І. Гринчук. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. – 108 с.

2020 рік

  1. Гринчук І. П. Формування емоційного інтелекту студента-гуманітарія: компаративний та методико-експериментальний аспекти / І. П. Гринчук, О. М. Серняк // Мистецтво та освіта. – Київ , 2020. – Вип. 3 (97). – С.
  2. Гринчук І. Інтелектуальний розвиток студента як теоретична і методична проблема / І. Гринчук // Освітній культурно-мистецький простір: минувшина, сьогодення: перші наукові читання, присвячені 80-річчю Теребовлянського коледжу культури і мистецтв (1940-2020) : матеріали доповідей (12 равня 2020 р., м. Київ – Тернопіль – Теребовля). – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – С. 19-22.

 2019 рік

  1. Гринчук І. П. Фортепіанні твори Ф. Якименка : історико-музикознавчий та виконавсько-педагогічний аспекти / І. П. Гринчук, Т. А. Грищенко // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170). – С. 37–42.
  2. Гринчук І. П. Концертний та конкурсно-фестивальний напрямки у роботі з студентськими хоровими колективами / І. П. Гринчук, М. І. Іздепська-Новіцька // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171). – С. 37–41.
  3. Гринчук І. П. Популяризація виконавства на народних інструментах у сучасному культурно-освітньому просторі України / І. П. Гринчук, Е. С. Горук, Я. В. Кубіт // Молодь і ринок. – Дрогобич,  2019. – № 5 (172). – С. 92–96.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах