Web of Science ResearcherID: I-7514-2018

gulyk1

 

Кандидат географічних наук

Викладач кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Аналіз і оцінка антропогенної перетвореності ландшафтів Тернопільської області (в розрізі територіальних громад) / Б. В. Заблоцький,  П. М. Дем’янчук, Б. Б. Гавришок [та ін.] // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 63-67
 2. Наливайко Л. Геолого-геомофологічні пам’ятки Тернопільського Подністров’я (на прикладі Чортківського району) / С. В. Гулик ; наук. кер. С. В. Гулик // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 8-13
 3. Лихолат А. Підходи до класифікації туристично-рекреаційних ресурсів / А. Лихолат ; наук. кер. С. В. Гулик // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 36-41

2022 рік

 1. Гулик С. Історія розвитку мисливства та рибальства на Тернопільщині / С. Гулик // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського): матеріали наук. конф.( м. Тернопіль, 6 вересня 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 48-52
 2. Гулик О. Ретроспектива природозаповідання на Тернопіллі / О. Гулик, С. Гулик // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 19–24.
 3. Syvyi M. Economic and Geographical Typification of Mineral Resources of the Podolsk Region / M. Syvyi, S. Hulyk, P. Demyanchuk, B. Havryshok // Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences. 2022. – Vol. 5. – P. 74-93

2021 рік

 1. Zebrafish as a suitable model for studying the mode of action and harmfulness of organophosphate pesticides / H. Falfushynska, O. Bodnar, I. Khatib, H. Kovalska // E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021.– Vol. 280. – P. 11005. – URL.: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/56/e3sconf_icsf2021_11005.pdf

2020 рік

 1. Гулик С. Збараж – туристично-рекреаційна перлина Тернопільщини / С. Гулик, Г. Підставка  // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 301–304.
 2. Дем’янчук П. М. Слово про вчителя, наставника і колегу (до 70-річчя від дня народження професора Мирослава Яковича Сивого) / П. М. Дем’янчук, С. В. Гулик, Б. Б. Заблоцький, Б. Б. Гавришок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 227–229.
 3. Гулик С. В. Історія дослідження ґрунтового покриву ; Характеристика головних типів ґрунтів / С. В. Гулик, Б. Б. Гавришок // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 265–277, 284.
 4. Регіональна фізична географія поверхні Землі : в 4-х ч.: посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3. : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 2 : Азія / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред: М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 376 с.
 5. Регіональна фізична географія поверхні Землі : в 4-х ч.:посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3. : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 1 : Європа / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред. М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 392 с.
 6. Гулик С. В. Польові практики з ґрунтознавства, топографії, сезонних спостережень : методична розробка для студентів географічного факультету ОП "Бакалавр" / С. В. Гулик, М. В. Потокій, Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 46 с.
 7. Syvyi M. Ya.The regionalization of Podillya territory (Ternopil, Khmylnytskyi and Vinnytsia regions) by mineral resources / M. Ya. Syvyi, S. W. Hulyk, P. M. Demyanchuk // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер. Геологія. Географія. Екологія. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 180–193.

 2019 рік

 1. Гулик С. В. Сучасні напрямки досліджень антропогенних ландшафтів Західного Поділля / С. Б. Гулик // Географічна наука у вимірах XXI століття : матеріали третьої звітно-наукової конференції викладачів та студентів (17 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 25–28.
 2. Гулик О. Головні убори як жіночий оберіг / О. Гулик, С. Гулик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1. – С. 17–24.
 3. Демянчук П. М. Слово про колегу і вчителя: вченого, ерудита і талановитого адміністратора (до 70-річчя від дня народження професора М. Сивого) / П. М. Демянчук, С. В. Гулик, Б. В. Заблоцький // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 111–112.
 4. Syvyi M. Y. About the functional typification of the Podilsk economic-geographical district mineral resources (Ternopil, Khmelnytskyi and Vinnytsia regions) / M. Y. Syvyi, S. V. Hulyk // Journal of geology geography and geoecology. – 2019. – Vol. 28, Issue 4. – P.757-768. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000504064200012

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах