Web of Science ResearcherID: I-7864-2018

gavrushok

 

Кандидат географічних наук

Викладач кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Аналіз і оцінка антропогенної перетвореності ландшафтів Тернопільської області (в розрізі територіальних громад) / Б. В. Заблоцький,  П. М. Дем’янчук, Б. Б. Гавришок [та ін.] // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 63-67
 2. Потішна І. Геопросторова характеристика поширення релігійних конфесій у Тернопільській області / І. Потішна, Б. Гавришок // Сакральне та туризм: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 квітня 2023 р.). – Київ : Геопринт, 2023. – С. 110-113
 3. Питуляк М. Р. Еколого-географічні особливості сучасного стану лісів ДП «Берегівський лісгосп» / М. Р. Питуляк, Г. М. Долопікула, Б. Б. Гавришок // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2023. – Вип. 39. – С. 87-97. DOI : https://doi.org/10.26565/1992-4224-2023-39-08
 4. Мудра В. Історико-географічні передумови формування земельних ресурсів Бережанського горбогір’я / В. Мудра ; наук. кер. Б. Б. Гавришок // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 5-8
 5. Гавришок Б. Єврейська спадщина в Тернопільській області як ресурс туризму / Б. Гавришок, П. Дем’янчук, М. Питуляк // Сакральне та туризм : матеріали Міжнародньої науково-практичної конференції (Київ, 28 квітня 2023 р.). – Київ : Геопринт, 2023. – С. 297-299
 6. Гавришок Б. Б. Костели Тернопільської області як пам’ятки культурної спадщини та атрактивні об’єкти сакрального, пізнавального й ностальгійного туризму / Б. Б. Гавришок, І. Д. Клапоущак // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 231-236
 7. Сивий М. Мінерально-сировинний потенціал Хмельниччини : монографія / М. Сивий, Б. Гавришок, П. Дем’янчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 332 с.
 8. Глущишин Д. Можливості розвитку геотуризму в каньйоні річки Джурин на території урочища «Червоне» / Д. Глущишин ; наук. кер. Б. Гавришок // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 159-161
 9. Фоменко І. Освітня цінність геологічних об’єктів НПП «Подільські Товтри» / І. Фоменко ; наук. кер. Б. Б. Гавришок // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 63-65
 10. Сивий М. Я. Поклади глауконіту в Хмельницькій області (Україна) / М. Я. Сивий, Б. Б. Гавришок // Current issues of science, prospects and challenges : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference (May 5, 2023). – Sydney : European Scientific Platform, 2023. – P. 201-203
 11. Варакута О. Реалізація краєзнавчого принципу вивчення географії засобами навчальних екскурсій / О. Варакута, Б. Гавришок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 200-209. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.21
 12. Гавришик Б. Ретроспективно-географічні особливості формування лісового господарства на території Бережанського Опілля / Б. Гавришок, С. Добровольська // Історична географія в Україні : матеріали Всеукраїнського наукового семінару пам'яті професора Володимира Круля (21–22 вересня, 2023). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2023. – С. 49-52
 13. Гавришок Б. Соціалізація особистості засобами сакральної культурної спадщини (на прикладі Тернопільської області) / Б. Гавришок, І. Клапоущак // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 234-239
 14. Дем'янчук П. "Фонтенбловські пісковики" в колекції геологічного музею / П. Дем’янчук, Б. Гавришок // Геологічні музеї і колекції: їх роль в науці, освіті та туризмі : матеріали науково-практичної міжнародної конференції (Львів, 6-8 грудня 2023 року). – Львів: Каменяр, 2023. – С. 38-40
 15. Syvyi M. Phosphates of Ukraine as Agrochemical Raw Materials / M. Syvyi, P. Demyanchuk, B. Havryshok, B. Zablotskyi // Current Innovations in Chemical and Materials Sciences. BP International, 2023. – Vol. 1. – P. 14-40. DOI : 10.9734/bpi/cicms/v1/1066G
 16. Geographical aspects of demographic burden on the employable population of Ukraine: analysis for 1989-2021 / L.B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi, B. B. Havryshok [et al.] // JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. – DNIPRO : OLES GONCHAR DNIPRO NATL UNIV, 2023. – Vol 32. – Issue 1. – P. 201-211 URL.: https://www.webofscience.com
 17. Geospatial Features of Historical-Geographical Formation and the Current State of the Forest Massifs of Busk Forestry (Ukraine) / B. Havryshok, M. Syvyi, P. Demyanchuk [et al.] // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. – Lublin, 2023. – P. 39-57. DOI : 10.17951/b.2023.78.39-57. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Сивий М. Відслонення в с. Нагіряни (Подністер’я) як по тенційний геосайт / М. Сивий, Б. Гавришок // Геотуризм: практика і досвід : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 жовтня 2022, Львів). – Львів : Каменяр, 2022. – C. 56-58
 2. Гавришок Б. Б. Геопросторові особливості використання земель лісового фонду заповідника «Медобори» та прилеглих лісництв / Б. Б. Гавришок, О. М. Варакута // Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд : матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 157–162.
 3. Гавришок Б. Історико-географічні аспекти землекористування Буського лісгоспу / Б. Гавришок, О. Варакута // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 26–27.
 4. Гавришок Б. Лісогосподарське землекористування Буського лісгоспу: історико-географічні особливості та сучасний стан / Б. Гавришок, М. Сивий, Н. Лісова [та ін]. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 185–195.
 5. Мінерально-сировинні ресурси Тернопільщини: сучасний стан освоєння, перспективи / М. Сивий, В. Кітура, Б. Гавришок, Т. Кітура. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 248 с.
 6. Заблоцький Б. Облік площ земель сільськогосподарського призначення територіальних громад Тернопільської області: джерела, повнота та репрезентативність інформації / Б. Заблоцький, Б. Гавришок, П. Дем’янчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 2. (53). – С. 76-83. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.10
 7. Варакута О. М. Реалізація краєзнавчого принципу засобами навчальних екскурсій з географії / О. М. Варакута, Б. Б. Гавришок // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 156–160.
 8. Гавришок Б. Б. Ретроспективно-географічні особливості освоєння Подільських Товтр в археологічний період / Б. Б. Гавришок, М. Я. Сивий // Modern directions of scientific research development : Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference (May 18-20, 2022). Chicago : BoScience Publisher, 2022. P. 291-298
 9. Варакута О. Туристично-краєзнавча робота в школі як засіб формування географічних компетентностей учнів / О. Варакута, Б. Гавришок // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського) : матеріали наукової конференції (м. Тернопіль, 6 вересні 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 80-84
 10. Syvyi M. Economic and Geographical Typification of Mineral Resources of the Podolsk Region / M. Syvyi, S. Hulyk, P. Demyanchuk, B. Havryshok // Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences. 2022. – Vol. 5. – P. 74-93
 11. Retrospective and geographical features of forestry use of lands in Podilski Tovtry / B. Havryshok, N. Lisova, M. Syvyj [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (Kryvyi Rih, 24 May 2022 through 27 May 2022). – 2022. – Vol. 1049, Issue 1. – URL.: https://www.scopus.com
 12. Syvyj M. Resource Potential of Сonstruction Sands of Podillya (Ukraine) / M. Syvyi, B. Havryshok,  P. Demyanchuk, N. Lisova // Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences. 2022. – Vol. 2. – P. 22-34

2021 рік

 1. Гавришок Б. Белігеративні ландшафти в Подільських Товтрах / Б. Гавришок, Н. Лісова // Культурний ландшафт як географічний феномен : матеріали міжнародної наукової конференції (23–25 вересня, 2021). – Чернівці : Чернівецький національний університет., 2021. – С. 45-46.
 2. Гуменюк Г. Б. Факторний аналіз: використання у біологічних дослідженнях / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, Б. Б. Гавришок, А. В. Станіславчук // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : ІІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів (2-3 грудня, 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 76-78.
 3. Lisova N. O. Ecological and historical analysis of the fliora og the Kremenets mountains national natural park / N. O. Lisova, M. Ya. Syvyj, B. B. Havryshok // Prospects for Earth exploration: current state and rational use of resources : International scientific conference (December 28–29, 2021. Lublin, the Republic of Poland). – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 11-14. – DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-183-1-3
 4. The natural protection of aquifers of the ternopil oblast (Ukraine) / M. Syvyj, O. Dovhanyk, N. Lisova [et al.] // 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM (Albena16 August 2021 through 22 August 2021). 2021. Vol. 21, Issue 5.1. P. 249-257. URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Гавришок  Б. Особливості лісогосподарського землекористування на території Опілля в межах Тернопільської області / Б. Гавришок, Н. Жайворонко // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 178–184.
 2. Дем’янчук П. М. Слово про вчителя, наставника і колегу (до 70-річчя від дня народження професора Мирослава Яковича Сивого) / П. М. Дем’янчук, С. В. Гулик, Б. Б. Заблоцький, Б. Б. Гавришок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 227–229.
 3. Заблоцький Б. В. Сільське господарство / Б. В. Заблоцький, Б. Б. Гавришок // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 90–153.
 4. Гулик С. В. Історія дослідження ґрунтового покриву ; Характеристика головних типів ґрунтів / С. В. Гулик, Б. Б. Гавришок // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 265–277, 284.
 5. Регіональна фізична географія поверхні Землі : в 4-х ч.: посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3. : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 2 : Азія / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред: М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 376 с.
 6. Регіональна фізична географія поверхні Землі : в 4-х ч.:посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3. : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 1 : Європа / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред. М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 392 с.
 7. Питуляк М. Р. Лісові ресурси та лісокористування / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, Б. Б. Гавришок // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 326–343.

 2019 рік

 1. Lisova N. O. Eco-labeling of food / Lisova N. O., Havryshok B. B. // Development of socio-economic systems in a global competitive environment : II International Scientific Conference , May 24th, 2019. – Le Mans, 2019. – P. 154-157.
 2. Lisova N. Natural reserved areas as objects for the formation of environmentally competent society / Lisova N., Havryshok B. // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 76–79.
 3. Phosphates of Ukraine as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants / M. Syvyi, P. Demyanchuk, B. Havryshok, B. Zablotskyi // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. – 2019. – Vol. 35, Issue 4. – P. 526.  URL. : https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000504824100001

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах