Web of Science ResearcherID: I-6954-2018

GladukT

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Писарчук О. Т. Гумор в історії освіти й педагогіки: використання ідей в умовах сучасних суспільних викликів / О. Т. Писарчук, О. І. Янкович, Т. В. Гладюк // Педагогічний альманах. – Херсон, 2023. – Вип. 54. – С. 220-229. DOI : https://doi.org/10.37915/pa.vi54.477
 2. Матіяш В. В. Еколого-краєзнавче виховання дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів / В. В. Матіяш, Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк // Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка». Серія «Психологія». Серія «Медицина». – Київ, 2023. – Вип № 16 (34). – С. 214-226. DOI : https ://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-16(34)-214-226
 3.  Я досліджую світ : підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти. Ч. 1 / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, С. Г. Заброцька, Н. Б. Шост. – у 2-ох ч. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2023. – 96 с.
 4.  Я досліджую світ : підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти. Ч. 2 / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, С. Г. Заброцька, Н. Б. Шост. – у 2-ох ч. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2023. – 96 с.

2022 рік

 1. Гладюк М. М. Використання міжпредметних завдань у методичній підготовці майбутніх учителів хімії та природничих наук / М. М. Гладюк, Т. В. Гладюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 92–95.
 2. Гладюк Т. Зміст природничо-наукової освіти у початковій школі в контексті вимог програми міжнародного дослідження TIMSS / Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 2. – С. 98-106.
 3. Гладюк Т. В. Особливості природничо-методичної підготовки майбутніх фахівців у галузі дошкільної, початкової та середньої освіти в умовах війни / М. М. Гладюк, Т. В. Гладюк // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 67-70.
 4. Гладюк Т. Підготовка майбутніх учителів початкової школи та вчителів природничих дисциплін до формування в учнів природничо-наукової грамотності / Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 12-14.
 5. Гладюк Т. Формування творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі природничо-методичної підготовки / Т. Гладюк // Професійна підготовка майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти до педагогічної творчості в контексті тенденцій розвитку освіти : зб. наук, праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 18 лист. 2022 р.). – Умань : Візаві, 2022. – С. 46-49

2021 рік

 1. Гладюк Т. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчання учнів соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі / Т. В. Гладюк // Theory and practice of modern science: collection of scientific papers "SCIENTIA" with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (November 12, 2021). – Krakow : European Scientific Platform, 2021. – Vol. 2. – P. 64-65
 2. Гладюк Т. В. Розвиток творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільної освіти у процесі вивчення курсу «Основи природознавства з методикою» / Т. В. Гладюк // Актуалізація творчого професійного потенціалу майбутніх фахівців дошкільної освіти : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 12 лист. 2021 р.). – Умань : Візаві, 2021. – С. 21-23
 3. Я досліджую світ : підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти : у 2 ч. Ч. 1 / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, С. Г. Заброцька, Н. Б. Шост. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2021. – 160 с.
 4.  Я досліджую світ : підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти : у 2 ч. Ч. 2 / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, С. Г. Заброцька, Н. Б. Шост. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2021. – 160 с.

2020 рік

 1. Primary school pupils' problem-solving skills formation / O. Yankovych, I. Shorobura, O. Binytska [et al.] // Romanian Journal for Multidimensional Education. – Romania, 2020. – Vol. 12, issue 2. – P. 148-168. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000579973800010

 2019 рік

 1. Гладюк Т. Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до ознайомлення дітей із природою / Т. Гладюк, М. Гладюк // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 169–179.
 2. Гладюк М. М. Навчально-дослідний практикум в профільній школі як форма реалізації міжпредметних зв'язків хімії з біологією / М. М. Гладюк, Т. В. Гладюк // Підготовка майбутніх вчителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2019.  С. 170172.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах