Web of Science ResearcherID: AAB-5464-2020

Grugorukn

 

Кандидат історичних наук, доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Григорук Н. А. Історія країн Центрально-Східної Європи наприкінці XVIII – на початку ХХІ ст. [Текст] : навчально-методичний посібник / Н. А. Григорук. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 84 с.
 2. Григорук Н. А. Північноамериканські колонії на шляху до незалежності в 60-х рр. XVIII ст. / Н. А. Григорук, Л. В. Костюк // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер. Історичні науки. Гельветика, 2023. – Том 34 (73), № 3. – С. 154–159.
 3. Григорук Н. А. Політичне становище у Хорватських землях наприкінці ХVIII – на початку ХIХ ст. / Н. А. Григорук // Technologies, ideas and ways of learning development in modern conditions : збірка тез науково-методичних доповідей XXXI Міжнародної науково-практичної конференції (07-09 серпня 2023 р., Мюнхен, Німеччина). – Мюнхен, 2023. – C. 82–84
 4. Hryhoruk N. A. Revolution 1848-1849 years in Slovakia / N. A. Hryhoruk // Modern technologies of human development : Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference (November 06-08, 2023, Bordeaux, France). – 2023. – P. 150–152.
 5. The history of the creation, formation and development of the Museum of Theater, Music and Cinema Arts of Ukraine / L. Vaniuha, M. Markovych, N. Hryhoruk [et al.] // History of Science and Technology. – 2023. – Vol. 13, issue 1. – P. 78 - 100.  – URL.: https://www.scopus.com ;  https://www.webofscience.com
 6. Hryhoruk N. A. The state and legal situation of the Polish lands in the late XVIII and early XIX centuries / N. A. Hryhoruk // Scientists and modern theoretical ideas : A collection of theses of scientific and methodical reports XXXV International scientific and practical conference (September 04-06, 2023. Haifa, Israel). – Haifa, 2023. – P. 77–79.

2022 рік

 1. Григорук Н. А. Занепад абсолютизму у Франції / Н. А. Григорук // Наука, освіта, технології та суспільство: нові дослідження і перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 липня 2022 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2022. – C. 6263.
 2. Григорук Н. А. Протекторат Олівера Кромвеля (1653 – 1659) / Н. А. Григорук // Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 вересня 2022 р.) : у 2 ч. – Полтава : ЦФЕНД, 2022. – Ч. 1. – C. 5960.
 3. Костюк Л. В. Передвеликодня обрядовість: народні вірування Лемківщини / Л. В. Костюк, Н. А. Григорук // Південний архів (історичні науки) : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ : ХДУ, 2022. – Вип. XXXVIII. – С. 4754.
 4. Михаць В. Спроби британського уряду сповільнити державотворчі процеси в колоніях (1945-1953 рр.) / В. Михаць ; наук. кер. Н. Григорук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 75-78
 5. Григорук Н. Цінності та комунікація в українському суспільстві / Н. Григорук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 186–188.
 6. Григорук Н. SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL REVOLUTION IN ENGLAND IN THE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY // A CHANGE OF THE PARADIGM OF MODERN SCIENCE AFTER THE MILITARY INVASION OF THE RUSSIA ON THE TERRITORY OF INDEPENDENT UKRAINE : Collection of theses of scientific and methodical reports of international scientific-practical conference (June 22-23, 2022 in Bratislava, Slovakia). – Bratislava, 2022. – P. 4648.

2021 рік

 1. Григорук Н. А. Демократичні цінності суспільства / Н. А. Григорук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 8083.
 2. Григорук Н. А. Індепендентська республіка 1649–1653 рр. / Н. А. Григорук // Місце суспільних наук у системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (17–18 грудня 2021 року). – Київ : Київська наукова суспільнознавча організація, 2021. – С. 5-7
 3. Григорук Н. А. Перші таємні суспільно-політичні товариства в Росії у першій чверті ХІХ ст. / Н. А. Григорук // Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (3–4 грудня 2021 року). – Одеса, 2021. – С. 6-10
 4. Григорук Н. А. Пoлiтикa Нiмeччини пo вiднoшeнню дo крaїн Західної Єврoпи у 30-х рр. ХХ ст. / Н. А. Григорук // Гілея : науковий вісник. – Київ : Гілея, 2021. – Вип. 164 (№ 8-9) : Історичні науки. – С. 7–11
 5. Григорук Н. А. Система державного управління в роки царювання Олександра І / Н. А. Григорук // Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8–9 жовтня 2021 року). – Київ : Київська наукова суспільнознавча організація, 2021. – С. 13-17
 6. Григорук Н. А. Чеські землі в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Н. А. Григорук // Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24–25 вересня 2021 року). – Львів : Львівська фундація суспільних наук, 2021. – С. 37-40
 7. Григорук Н. А. Формування суспільно-політичних поглядів Авраама Лінкольна / Н. А. Григорук // Гілея : науковий вісник. – Київ : Гілея, 2021. – Вип. 166 (№ 11) : Філософські науки. – С. 19–23

 2019 рік

 1. Григорук Н. Внутрішньополітична діяльність російського імператора Павла І / Н. А. Григорук // Гілея : науковий вісник.  2019. Вип. 146(1). С. 4044
 2. Григорук Н. А. Нова історія країн Європи та Америки (1640–1789) : навчально-методичний посібник / Н. А. Григорук. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 230 с.
 3. Григорук Н. А. Формування осі Берлін – Рим – Токіо напередодні Другої світової війни / Н. А. Григорук // Гілея : науковий вісник.  2019.  Вип. 143(1).  С. 2427

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах