Web of Science ResearcherID: I-7918-2018

Grubinko

 

Доктор біологічних наук, професор

Завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

Персональні веб-ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of Science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Альгологізація Тернопільського водосховища хлорелою in vivo з метою очищення води і отримання біомаси фармацевтичного та кормового характеру / В. В. Грубінко, О. І. Боднар, Г. В. Чвалюк [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 133-138
 2. Грубінко В. В. Екоцид. Що вже накоїли росіяни в Україні / В. В. Грубінко // Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 08-09 червня, 2023). – Тернопіль : Вид. центр ТОКІППО, 2023. – С. 141-146
 3. Грубінко В. В. Методологія фізико-хімічної біології як основа інтегральної підготовки вчителя природничих наук / В. Грубінко // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 256-259
 4. Суходольська І. Л. Роль Cyanobacteria у «цвітінні» води Басівкутського водосховища / І. Л. Суходольська, В. В. Грубінко // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 208-212
 5. Субстанція з хлорели як засіб корекції антиокисдантного стану організму / Г. Б. Чвалюк, В. В. Грубінко, О. І. Боднар [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 183-187
 6. Assessment of the hydro-ecological situation of the Verkhno-Ivachivsk Reservoir in Ternopil using the fuzzy logic apparatus / V. V. Hrubinko, H. B. Humeniuk, V. V. Humeniuk [et al.] // JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. - DNIPRO : OLES GONCHAR DNIPRO NATL UNIV, 2023. – Vol 32. – Issue 2. – P. 254-265 URL.: https://www.webofscience.com
 7. Skyba O. I. WATER QUALITY ASSESSMENT PRACTICES IN DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL CONTEXTS: A COMPARATIVE STUDY OF UKRAINE, CANADA, AND SAUDI ARABIA / O. I. Skyba, V. V. Hrubinko // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 215-218

2022 рік

 1. Грубінко В. В. Альгологізація Тернопільського водосховища хлорелою як ефективний засіб подолання «цвітіння» / В. В. Грубінко, О. І. Боднар, Н. М. Ткач // Біологічні дослідження – 2022 : ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (10-11 жовтня, 2022 року, м. Житомир, Україна) : збірник наукових праць. – Житомир : ПП «Євро-Волинь», 2021. – С. 139-141.
 2. Андрусишин Т. В. Вміст важких металів вегетативної частини рудеральних рослин у зв’язку з умовами зростання забруднення / Т. В. Андрусишин, В. В. Грубінко, О. М. Ярема // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 29-35. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.4
 3. Грубінко В. В. Інтегрований підхід як основа конструювання змісту навчальної дисципліни «Екотоксикологія» / В. В.  Грубінко // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 122–125.
 4. Грубінко В. В. Місце екології у економічному відновленні України: досвід передових держав / В. В.  Грубінко // Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 09-10 черв., 2022). – Тернопіль : ТОКІППО, 2022. – C. 154–157.
 5. Гуменюк В. В. Оцінка якості води водозабору м. Ланівці / В. В. Гуменюк, В. В.  Грубінко, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 52-54
 6. Барна М. М. Пам’яті відомого українського вченого-еколога, заслуженого лісівника України, професора, академіка Лісівничої академії наук України Парпана Василя Івановича (06.01.1945 – 19.12.2022) / М. М. Барна, Н. М. Дробик, В. В. Грубінко, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 84-88. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.10
 7. Чвалюк Г. В. Природа стогне від війни: як війна знищує екологію України / Г. В. Чвалюк, В. В. Грубінко // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 131-152
 8. Шуст І. Цитологія : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти / І. Шуст, В. Грубінко, Н. Дробик. – 5-те вид. перероблене та доповнене. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 128 с.
 9. Influence of Phosphorus Compounds on Phytoplankton, Aquatic Plants / O. I. Skyba, V. V. Hrubinko, H. B. Humeniuk [et al.] // International Journal on Algae. – 2022. – Vol. 24, Issue 2. – P. 195-208. – URL.: https://www.scopus.com
 10. Чвалюк Г. В. Як війна знищує екологію України / Г. В. Чвалюк, В. В. Грубінко, Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 49-64. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.6

2021 рік

 1. Аналіз генетичного поліморфізму культури Chlorella vulgaris Beyer. за вирощування в присутності селеніту натрію в комбінації з сульфатом цинку та хлоридом хрому / О. І. Боднар, І. О. Андрєєв, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Альгологія : міжнародний науковий журнал. – Київ : Інститут ботаніки імені Н. Г. Холодного НАН України, 2021. – Т. 31, вип. 2. – С. 113–125. 
 2. Витоки ефективної діяльності кафедри загальної біології та методики навчання дисциплін у системі «ЗВО-Школа» (до 50-річчя кафедри) / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 4 (81). – С. 91-99. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.4.12
 3. Боднар О. І. Культивування Chlorella vulgaris у біореакторі тривалої дії / О. І. Боднар, В. В. Грубінко // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали І міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (25 березня 2021 р., м. Харків). – Xарків : НФаУ, 2021. – С. 101-102.
 4. Боднар О. І. Перспективи отримання нових біологічно активних добавок на основі Chlorella vulgaris / О. І. Боднар, В. В. Грубінко // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (2 квітня 2021 р., м. Харків). – Xарків : НФаУ, 2021. – С. 64-65.
 5. Боднар О. І. Структурні зміни клітинних мембран у Chlorella vulgaris за дії сполук селену, цинку і хрому / О. І. Боднар, В. В. Грубінко // Біологічні дослідження - 2021: збірник наукових праць. – Житомир, Євро-Волинь, 2021. – С. 217-218.
 6. Волошин О. С. До 100- ліття від дня народження професора Івана Васильовича Шуста / О. С. Волошин, В. В. Грубінко, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 11–14.
 7. Забруднення води Верхньо-Івачівського водозабору важкими металами / В. В. Грубінко, Т. В. Андрусишин, Н. М. Ткач [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 63–75.
 8. Грубінко В. В. Мікроелементвмісні ліпідні лікувально-профілактичні субстанції з хлорели / В. В. Грубінко, О. І. Боднар // Рlanta+. Наука, практика та освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 лютого 2021 р.). – Київ : Паливода А. В., 2021. – С. 450-453.
 9. Суходольська І. Л. Основні підходи до оцінювання стійкості водних екосистем / І. Л. Суходольська, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 3 (81). – С. 55-69. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.3.8
 10. Грубінко В. В. Структурно-функціональна організація природних систем як методологія природничої освіти / В. В. Грубінко // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 119–122.
 11. Шуст І. Цитологія : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти / І. Шуст, В. Грубінко, Н. Дробик. – вид. 4-те, перероблене та доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – 128 с.
 12. The analysis of the genetic parameters of chlorella vulgaris Beyer. Culture growing in the presence of sodium selenite, zinc Sulfate and chromium chloride / O. I. Bodnar, I. O. Andreev, M. Z. Prokopiak [et al.] // International Journal on Algae. 2021. Vol. 23, issue 3. P. 257-268.  – URL.: https://www.scopus.com
 13. Heavy Metals in Organs and Tissues of Silver X Bigheads Carp Hybrid as Indices of Anthropogenic Pressure in Areas with a High Level of Urbanization / A. A. Makarenko, P. G. Shevchenko, I. S. Kononenko [et al.] // International letters of natural sciences. – 2021. – Vol. 83. – P. 55–68. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000680001300005

2020 рік

 1. Грубінко В. В. Парадигма системно-функціонального підходу при формуванні змісту та викладанні навчальних дисциплін спеціальності «Природничі науки» / В. В. Грубінко // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 204-210.
 2. Зростання та біологічне значення настурції лікарської (Nasturtium officinale R. Br.) у межах м. Тернопіль / І. О. Санікович, В. В. Грубінко, С. Матіюк, Н. М. Ткач // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 43-47.
 3. Буряк Г. О. Розвиток водоростей у р. Серет у зв’язку з змінами клімату / Г. О. Буряк, Н. М. Ткач, В. В. Грубінко // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 133-136.
 4. Грубінко В. В. Забруднення води та її вплив на життя і здоров’я населення ( на прикладі Тернопільської обл.) / В. В. Грубінко, С. М. Матіюк, Н. М. Ткач // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 141-144.
 5. Боднар О. И. Культивирование Chlorella vulgaris для получения биологически активных соединений / О. И. Боднар, В. В. Грубинко // От растения до лекарственного препарата : материалы Международной научной конференции (4–5 июня 2020 г., г. Москва). — Москва : ФГБНУ ВИЛАР, 2020. — С. 171—174.
 6. Грубінко В. В. Ліпідні мікроелементвмісні лікувально-профілактичні субстанції з хлорели / В. В. Грубінко, О. І. Боднар // Ліки — людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 березня 2020 р., м. Харків, Україна). — Харків : НФаУ. — Т. 2. — С. 205—207.
 7. Магістерські та курсові роботи: поради та виконання : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 091 Біологія; 102 Хімія; 202 Карантин і захист рослин. / В. В. Грубінко, С. В. Пида, А. В. Степанюк [et al.]. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 96 с.
 8. Грубінко В. В. Стійкість та сталий розвиток біологічних і соціо-природних систем / В. В. Грубінко // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 123–132.
 9. Оцінка біологічної дії елементвмісних ліпідних комплексів з Chlorella vulgaris на функціональний стан здорових щурів / О. І. Боднар, Г. Б. Ковальська, О. Я. Лукашів, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 50–62.
 10. Research of Teachers’ Occupational Health by Means of Digital Technologies / H. M. Meshko, O. I. Meshko, I. M. Trubavina [et al.] // AET 2020:proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 544–559.

 2019 рік

 1. Грубінко В. В. Біологічноактивні добавки з водоростей, збагачені мікроелементами / Грубінко В. В. // Здоров'язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (06-07 черв. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – C. 101–104
 2. Грубінко В. В. Структурно–функціональна організація та еволюція живих систем / Грубінко В. В. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 140 с.
 3. Грубінко В. В. Регуляція біосинтезу біологічно активних ліпідів у мікроводоростей / В. В. Грубінко, О. І. Боднар, Т. В. Андрусишин [та ін.] // ХІІ Український біохімічний конгрес : матеріали доповідей, 30 вересня–4 жовтня, 2019. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019.
 4. Боднар О. И. Влияние тяжелых металлов на распространение прибрежных растений малых рек / О. И. Боднар, Т. В. Андрусишин, В. В. Грубинко [та ін.] // Современные концепции и практические методы сохранения фиторазнообразия : материалы Международного научно-практического семинара (1-4 октября 2019, Минск-Гродно, Беларусь). – Минск : Колорград, 2019. – С. 97–101.
 5. Боднар О. И. Биологически активные субстанции из водорослей как профилактические и лекарственные препараты / О. И. Боднар, В. В. Грубинко, О. В. Галыняк // Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века : материалы 19-й международ. конф. (Минск, 23–24 мая 2019 г.) – Минск : МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, 2019. – Ч. 3. – С. 24–26.
 6. Боднар О. И. Генетическая стойкость Chlorella vulgaris Beij. к воздействию некоторых микроэлементов / О. И. Боднар, В. В. Грубинко // Роль метаболомики в совершенствовании биотехнологических средств производства : II Международ. науч. конф. (5– 7 июня 2019 г.) – Москва : ВИЛАР, 2019. – С. 437–441.
 7. The content of pigments and photosynthetic activity of Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) when exposed to sodium selenite, zinc sulphate, and chromium chloride / O. I. Bodnar, A. I. Herts, N. V. Herts [et al.] // International journal on Algae. – New York : Begel House, 2019. – Vol. 21, issue 4. – URL.: https://www.scopus.com
 8. Грубінко В. Регуляція вмісту ліпідів у водорості Chlorella vulgaris / В. Грубінко, О. Боднар // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : збірник тез доповідей Ⅴ міжнародної науково-технічної конференції. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – С. 124125.
 9. Грубінко В. В. Професор Арсан Орест Михайлович – пам’яті вчителя і колеги / В. В. Грубінко, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 3. – С. 81–83.
 10. Грубінко В. В. Формування та розвиток біохімічної школи у Тернопільському педагогічному інституті / В. В. Грубінко, В. З. Курант // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 13–26.
 11. Адаптаційні стратегії прибережних рослин до забруднення гідроекосистеми важкими металами / Т. В. Андрусишин, Н. М. Ткач, О. М. Назар, В. В. Грубінко // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 88–92.
 12.  Степанюк А. Інноваційні підходи до формування змісту природничої освіти школярів / Степанюк А., Грубінко В., Колесник М.// Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи : матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Київ, 18 квіт. 2019 р. : зб. наук. праць. – Київ : Фенікс, 2019. – С. 37-39.
 13. Суходольська І. Л. Механізми підтримання гомеостазу нітрогену та його вторинне використання у гідроекосистемах : монографія / І. Л. Суходольська, В. В. Грубінко. – Київ: Кондор, 2019. – 192 с.
 14. Stepanyuk A.V. Eсоlogical and mathematical modeling tools usage in natural sciences teachers training / A. V. Stepanyuk, H. B. Humeniuk, N. М. Garmatiy, V. V. Hrubinko // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2019. – Вип.1 (5) – С.6-16.
 15. Грубінко В. В. Фізико-хімічна біологія як інтегрована дисципліна підготовки учителів природничих наук / В. В. Грубінко // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 61-64.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах