Web of Science ResearcherID: I-7353-2018

corp

Кандидат економічних наук, доцент

Завідувач кафедри філософії та суспільних наук

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Григорук А. А. Економіка засобів масової інформації у схемах і таблицях : навчальний посібник / А. А. Григорук, Л. М. Литвин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 100 с.
 2. Гульовська Є. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України / Є. Гульовська ; наук. кер. А. Григорук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 248-253
 3. Григорук А. А. Розвиток економіки України в умовах воєнного стану / А. А. Григорук, Л. М. Литвин // Наукові перспективи (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Медицина», Серія «Педагогіка», Серія «Психологія» ). – Київ, 2023. – Вип. 4 (34). – С. 215-222. DOI : https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-4(34)-215-222
 4. Григорук А. Цінності та принципи діяльності банківської системи України / А. Григорук, Є. Гульовська // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 122-126
 5. Entrepreneurship in the Era of the Digital Economy. Neuroeconomic Aspect / L. Lytvyn, A. Hryhoruk, V. Orlova [et al.] // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – Romania : LUMEN Publishing, 2023. – Vol. 14. Issue 4. – P. 228-241. DOI : https://doi.org/10.18662/brain/14.4/502

2022 рік

 1. Економіка засобів масової інформації : навчально-методичний посібник / розроб. А. А. Григорук – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 60 с.
 2. Нєізвєстна О. В. Сучасні інструменти підтримки фінансової стійкості України в умовах воєнного стану / О. В.Нєізвєстна, А. А. Григорук, Л. М. Литвин // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 39. – С. 1–7.
 3. Григорук А. Ціннісні орієнтири підприємства у процесі його функціонування / А. Григорук, Є. Кам’янецька // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 135–138.
 4. Enterpreneship Transformation in the Context of the Digitization of Business Processes / L. Lytvyn, A  Hryhoruk, L. Verbivska [et al.] //  Postmodern Openings. – 2022. – Vol. 13, Issue 2. – P. 396-408. – URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000823243600017 ; https://doi.org/10.18662/po/13.2/461
 5. Ontological Approach to the Presentation of the Subject Area of the Discipline / I.Tsidylo, S.Kozibroda, O. Sysoiev [et al.] // In Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology. – 2022. – Vol. 1. – P. 527–537. – URL. : https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=iRZ+wUWqgsM%3d&t=1 
 6. Hryhoruk A. THE ECOMMERCE MARKET IN UKRAINE / A. Hryhoruk, V. Kydaniuk // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 122–125.

2021 рік

 1. Григорук А. А.  Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства : навчально-методичний посібник / А. А. Григорук. – Тернопіль : Вектор. 2021. – 76 с.
 2. Григорук А. А. Відносини власності в Україні /  А. А. Григорук, Л. М. Литвин // Економіка та суспільство. – 2021. – №25. 
 3. Григорук А. А. Бізнес-модель як інструмент менеджменту /  А. А. Григорук, Л. М. Литвин // Наукові погляди на вдосконалення економічної системи:напрями і пріоритети розвитку : збірник матеріалів Міжнародноїнауково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12 червня2021 року). – Запоріжжя : ГО СІЕУ, 2021. – С. 174–177.
 4. Лучко М. До питання аналізу комерційних та маркетингових ризиків: теоретичний аспект / М. Лучко, А. Григорук, Л. Литвин // Галицький економічний вісник. – 2021. – Т. 72, n 5. – С. 53–63.
 5. Григорук А. А. Економічна теорія у схемах і таблицях : нaвчaльний пociбник / А. А. Григорук, Л. М. Литвин. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 240 с.
 6. Григорук А. А. Економічна теорія : навчально-методичний посібник / А. А. Григорук, Л. М. Литвин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 89 с.
 7. Григорук А. А. Економічні цінності людини / А. А. Григорук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 75-77.
 8. Копчак Ю. С. Маркетинг територій як інструмент ефективності функціонування регіону / Ю. С. Копчак, І. В. Васюк, А. А. Григорук // Наукові перспективи: журнал. – 2021. – № 11 (17). – С. 270–280.
 9. Григорук А. А. Фінансовий капітал та його становлення в умовах глобалізації економіки / А. А. Григорук, Л. М. Литвин // Економіка та держава. – 2021. – № 10. – С. 47–52.
 10. Arzamasova O. V. Investment in human capital and efficiency of work: correlation  of relations through the prism of indicators / O. V. Arzamasova, A. A. Hryhoruk, L. M. Lytvyn // Competitiveness and innovation: current trends in business management: collective monograph. – Ternopil : WUNU, 2021. – P. 219–227.

2020 рік

 1. Григорук А. А. Відносини власності як основа економічної системи / А. А. Григорук // Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19-20 грудня 2020 р.). – Львів : Львівський науковий форум, 2020. – Ч. 1. – С. 15-16

 2019 рік

 1. Григорук А. А. Економічна теорія. Економіка туризму у схемах і таблицях : навчальний посібник / Григорук А. А., Литвин Л. М. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 412 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах