Web of Science ResearcherID: I-7413-2018

Holinei

 

Кандидат сільськогосподарських наук

Викладач кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 
 Бібліографія 
 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)
2024 рік
 1. Метельська І. С. Особливості дослідження преімагінальних фаз на прикладі Aglais io (Linnaeus, 1758) / І. С. Метельська, Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Modern problems of science, education and society : Proceedings of XI International Scientific and Practical Conference (January 8-10, 2024). – Kyiv : SPC “Sci-conf.com.ua”, 2024. – P. 89-92
2023 рік
 1. Бортник Х. В. Аналіз видового різноманіття родини Sphingidae (Lepidoptera, Insecta) в ентомологічних колекціях ТНПУ ім. В. Гнатюка / Х. В. Бортник, Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 95-98
 2. Аналіз динаміки чисельності популяції кабана дикого Sus scrofa (Linnaeus, 1758) у рамках моделі Ферхюльста / І. М. Грод, Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 49-59. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.8
 3. Майброда Я. С. Аналіз основних комах-шкідників картоплі / Я. С. Майборода, Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 99-102
 4. Яворницька Н. В. Аналіз родини Pieridae (Lepidoptera, Insecta) у ентомологічних колекціях ТНПУ / Н. В. Яворницька, Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Харківський природничий форум : VI Міжнародна конференція молодих учених (18-19 травня 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 397-399
 5. Пшеничняк О. В. Види родини Nimphalidae, які занесені до Червоної Книги України / О. В. Пшеничняк, Г. М. Голіней // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 270-273
 6. Прокоп’як М. З. Використання інтердисциплінарного підходу у викладанні біологічних дисциплін / М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 167-169
 7. Голіней Г. М. Вусач-шкіряник лісовий європейський (Prionus coriarius Linnaeus, 1758) в ентомологічних колекціях зібраних у 2021-2022 роках / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Актуальні проблеми вивчення ентомофауни західного регіону України : збірник тез науково- практичної конференції (Броди, 16-18 червня 2023 р.). – Львів : Державний природознавчий музей НАН України, 2023. – С. 8-9
 8. Кравець Н. Глобальні зміни клімату як чинник зміни ареолів комах / Н. Кравець, В. Різун, Г. Голіней, Л. Шевчик // Досвід організації та функціонування об'єктів природно-заповідного фонду Волино-Поділля : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Кременець, 2023. – С. 117-121
 9. Кузьмін В. І. Дослідницька діяльність студентів під час проведення навчальної практики із зоології (безхребетні тварини) / В. І. Кузьмін, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 78-80
 10. Голіней Г. М. Зоологія (безхребетні тварини). Лабораторний практикум (для студентів біологічних спеціальностей) : навчальний посібник / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 146 с.
 11. Прокоп’як М. З. Зоологія (безхребетні тварини). Лабораторний практикум (для студентів хімічних спеціальностей) : навчальний посібник / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2023. – 82 с.
 12. Зоологія хордових. (Курс лекцій) : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей педагогічних вишів України / Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней, Н. В. Москалюк, С. С. Подобівський. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 163 с.
 13. Голіней Г. М. Каталог комах у стендових колекціях навчально-методичного кабінету «Зоологічний музей» кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – Тернопіль : [б. в.], 2023. – 12 с.
 14.  Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання : збірник завдань / Л. Барна, О. Волошин, А. Герц [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 212 с.
 15. Веретюк У. В. Лікарські види рослин у флорі міста Тернополя / У. В. Веретюк, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 6-13. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.1
 16. Коваль І. Я. Матеріали щодо поширення видів із підродини Ведмедиці (Arctiinae) (Lepidoptera, Erebidae) в областях Західної України / І. Я. Коваль, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней // Харківський природничий форум : VI Міжнародна конференція молодих учених (18-19 травня 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 349-351
 17. Гузік У. В. Моніторинг американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury) на присадибній ділянці у Тернопільській області / У. В. Гузік, М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней, С. С. Похила // Аграрна наука і освіта: історичний екскурс, сучасна парадигма, стратегія розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VIII наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2023», 3 березня 2023 р., с. Крути, Чернігівська обл.). – Обухів : Друкарня ФОП Гуляєва В. М., 2023. – С. 35-39
 18. Нова знахідка сколії-гіганта Megascolia Maculata (Drury, 1773) (Hymenoptera, Scoliidae) у Тернопільській області як свідчення розширення ареалу виду / Г. М. Голіней, В. Б. Різун, Л. О. Шевчик [та ін.] // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2023. – Вип. 39. – С. 171-180. DOI : https://doi.org/10.36885/nzdpm.2023.39.171-180
 19. Лисовський Р. Ю. Особливості оцінки фітосанітарного ризику поширення карантинних видів / Р. Ю. Лисовський, М. З. Прокоп’як , О. Ю. Майорова [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 54-58
 20. Крижановська М. А. Оцінка фенотипічної мінливості малюнка передньоспинки колорадського жука в умовах м. Кам’янка-Бузька Львівської області / М. А. Крижановська, М. З. Прокоп'як, Г. М. Голіней [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Київ, 2023. – Т. 33. – С. 180-186. DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v33.1589
 21. Гузік У. В. Поширення Hyphantria cunea Drury у Тернопільській області / У. В. Гузік, М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней, М. А. Крижановська // Природничий альманах (Біологічні науки). – Херсон, 2023. – Вип. 33. – С. 5-14. DOI : 10.32999/ksu2524-0838/2022-33-1
2022 рік
 1. Прокоп'як М. З. Аналіз заселення західним кукурудзяним жуком Хмельницької області / М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней, М. А. Крижановська // Природничий альманах (біологічні науки) : збірник наукових праць. – Херсон : Херсонський державний університет, 2022. – Вип. 32. – С. 37-46.
 2. Манчевська О. В. Вплив температури на поширення Diabrotica Virgifera virgifera на Тернопільщині / О. В. Манчевська, М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней // Наука, освіта та суспільство: тенденції, виклики, перспективи : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (1 лютого 2022 р., м. Полтава). – Полтава, 2022. – С. 44-45.
 3. Вплив харчових м’ясних смакоароматичних добавок на виникнення домінантних летальних мутацій у Drosophila melanogaster / М. А. Крижановська, Н. Я. Голуб, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2022. – Т. 31. – С.147-152.
 4. Використання освітніх ресурсів під час дистанційного навчання з біологічних дисциплін кафедри ботаніки та зоології / С. Пида, Н. Москалюк, Н. Герц [та ін.] // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 41–45.
 5. Голіней Г. М. Зоологія (безхребетні тварини). Лабораторний практикум (для студентів біологічних спеціальностей) : навчальний посібник / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – Тернопіль, 2022. – 146 с.
 6.   Прокоп’як, М. З. Зоологія (безхребетні тварини). Лабораторний практикум (для студентів хімічних спеціальностей) : навчальний посібник / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 82 с.
 7. Голіней Г. М. Комахи Червоної книги України в ентомологічній колекції Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Г. М. Голіней, А. І. Павуляк, М. З. Прокоп′як  // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 41-44
 8. Кременецький період творчості відомого вченого та педагога – Костянтина Адріановича Татаринова / Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 3. – С. 66–71.
 9. Прокоп’як М. З. Матеріали щодо поширення жука-оленя Lucanus cervus cervus L. в областях Західної України / М. З.Прокоп’як, Г. М. Голіней // П’ята міжнародна конференція молодих учених : Харківський природничий форум (19-20 травня 2022 р., м. Харків) : збірник тез. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 188-190.
 10. Голіней Г. М. Матеріали до фауни родини Pieridae (Insecta, Lepidoptera) в областях Західної України / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як, М. А. Крижановська, Н. В. Яворницька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 1-2 (82). – С. 21-25. – DOI: doi: 10.25128/2078-2357.22.1-2.3
 11. Нариси фауни Західного Поділля : монографія / Г. М. Голіней, І. М. Грод, Н. Я. Кравець та ін. ; за редакцією Л. О. Шевчик. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 164 с.
 12. Прокоп'як М. З. Особливості проведення навчальної практики із «Лікарських рослин» в умовах дистанційного навчання / М. З. Прокоп'як, Г. М. Голіней // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 176–178.
 13. Прокоп’як М. З. Підродина ведмедиці (Arctiinae) (Lepidoptera, Erebidae) у фауні України / М. З. Прокоп’як, І. Я. Коваль, Г. М. Голіней, У. М. Гузік // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 100-103
 14. Поширення американського білого метелика (Hyphantria cunea) у Тернопільській області / М. З. Прокоп’як, Н. М. Пальцан, Г. М. Голіней, У. В. Гузік // Аграрна наука і освіта: історичний екскурс, сучасна парадигма, стратегія розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VII наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2022», 4 березня 2022 р., с. Крути, Чернігівська обл.). – Обухів : ФОП Гуляєва В. М., 2022. – С. 157–161.
 15. Голіней Г. М. Родина Бражники (Sphingidae) у ентомологічних колекціях Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Г. М. Голіней, Х. В. Бортник, М. З. Прокоп′як // Актуальні проблеми вивчення ентомофауни західного регіону України : збірник тез науково-практичної конференції (Львів, 25 жовтня 2022 р.). – Львів : Державний природознавчий музей НАН України, 2022. – С. 5-6
 16. Голіней Г. М. Сучасний стан родини Nymphalidae (Insecta, Lepidoptera) в західних областях України / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп′як, О. В. Пшеничняк // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2022. – Вип. 38. – С. 229-235. – DOI : https://doi.org/10.36885/nzdpm.2022.38.229-234

2021 рік

 1. Види підродини Nimphalinae в зоологічних колекціях Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Г. М. Голіней та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 14–19.
 2. Динаміка поширення західного кукурудзяного жука на Тернопільщині впродовж 2016-2020 рр. / М. З. Прокоп'як, Л. А. Безменська, Н. М. Пальцан, Г. М. Голіней, О. Ю. Майорова // Карантин і захист рослин. – 2021. – № 2 (265). – С. 3–7.
 3. Крижановська М. М. Вивчення внутрішньопопуляційного поліморфізму поліморфізмуtrifolium repens l. М. Ланівці в умовах антропогенного навантаження різної інтенсивності / М. М. Крижановська, Н. Я. Голуб, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2021. – Т. 29. – С. 185–190.
 4. Прокоп’як М. З. Зоологія (безхребетні тварини) : збірник тестових завдань. / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. –Тернопіль, 2021. – 112 с.
 5. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020)  : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.
 6. Голіней Г. М. Матеріали до вивчення родини Білани (Pieridae) в колекціях ТНПУ ім. В. Гнатюка / Г. М. Голіней, Н. В. Яворницька // Актуальні проблеми вивчення ентомофауни західного регіону України : збірник тез науково-практичної конференції (Кременець, 11-13 червня 2021 р.). – Львів : Державний природознавчий музей НАН України, 2021. – С. 5
 7. Голіней Г. М. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Зоологія (безхребетні тварини)» / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – Тернопіль, 2021. – 48 с.
 8. Голіней Г. М. Показники домінування видів ряду Бабки (Odonata) у фауні міста Тернопіль / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Зоологія в сучасному світі: виклики XXI століття : тези доповідей наукової конференції (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 1-3 червня 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 66.
 9. Харишин І. М. Червонокнижні види родини Scarabaeidae у фауні Тернопільської області / І. М. Харишин, Г. М. Голіней // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 167–170.

2020 рік

 1. Бабій Н. В. До питання поширення основних рядів нематод / Н. В. Бабій, Г. М. Голіней // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). ‒ Тернопіль : Вектор, 2020. ‒ С. 52-54.
 2. Зух О. І. Червонокнижні види ряду бабки – odonata Тернопільщини / О. І. Зух, Г. М. Голіней // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). ‒ Тернопіль : Вектор, 2020. ‒ С. 32-35.
 3. Качмарська Г. М. Основні комахи-шкідники картоплі / Г. М. Качмарська, Г. М. Голіней // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). ‒ Тернопіль : Вектор, 2020. ‒ С. 54-56.
 4. Харишин І. М. Видове різноманіття родини пластинчастовусі – Scarabaeidae / І. М. Харишин, Г. М. Голіней // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). ‒ Тернопіль : Вектор, 2020. ‒ С. 51-52.
 5. Phospholipid Lipid Composition of Carp and Pike Tissues under the Impact of Fe3+ Ions / V. O. Khomenchuk, O. O. Rabcheniuk, Yu. I. Senyk [et al.] // Hydrobiological journal. ‒ 2020. ‒ Vol. 56, issue 4. ‒ P. 60−70. - URL.: https://www.scopus.com

 1.  2019 рік
 1. Голіней Г. М. Оцінка якості меду з власних пасічних угідь за органолептичними показниками Г. М. Голіней  // Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 50. ‒ С. 236238.
 2. Голіней Г. М. Річний цикл і сезонні явища в житті хижих птахів Г. М. Голіней // Сучасний рух науки : тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 229231.
 3. Голіней Г. М. Поширені види ряду совоподібні – Strigiformes на території Теребовлянського району / Г. М. Голіней // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. / редкол.: М. М. Барна, Л. С. Барна, О. І. Боднар, Н. В. Герц, В. В. Грубінко та ін. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 117–119.
 4. Голіней Г. Поширення видового складу ряду Соколоподібні – Falconiformes на території Теребовлянського району Тернопільської області / Г. Голіней, Л. Шавкун // Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (28 вересня 2018 р.) : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – С. 5-6
 5. Голіней Г. М. Харчова спеціалізація ряду Напівтвердокрилі або Клопи (Hemiptera) Г. М. Голіней, О. А. Клим // Dynamics of the development of world science : abstracts of I International scientific and practical conference (25-27 September 2019). – Vancouver, 2019. P. 227231.
 6. Шевчик Л. О. Сучасні підходи до навчання зоології засобами навчальної практики / Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней,  Бех Н. М. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 104‒107.
 7. Дмитрів В. В. Видове різноманіття представників ряду лускокрил, або метелики – Lepidoptera у зоологічних фондах кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / В. В. Дмитрів, Г. М. Голіней // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 109–112.
 8. Дмитрів В. В. Комахи Червоної книги України в зоологічних фондах кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. В. ГнатюкаВ. В. Дмитрів, Г. М. Голіней // Євроінтеграція екологічної політики України : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (29 – 31 травня 2019 р.). ‒ Одеса : ОДЕКУ, 2019. ‒ С. 235236.
 9. Прокоп’як М. З. Зошит для лабораторних робіт із зоології для студентів спеціальності 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль, 2019. – 116 с.
 10. Прокоп’як М. З. Зошит для лабораторних робіт із зоології для студентів спеціальності 014.06. Середня освіта (Хімія) / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль, 2019. – 65 с.
 11. Характеристика чисельності та просторового розподілу популяцій зеленої ящірки (Lacerta viridis Laurenti, 1768) на території НПП «Дністровський каньйон» / М. П. Бойко, О. К. Вікирчак, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 20–26.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах