Web of Science ResearcherID: І-7299-2018

Gercn

 

Кандидат біологічних наук

Викладач кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Барна Микола Миколайович – відомий український вчений – ботанік, цитоембріолог, заслужений діяч науки і техніки України, педагог (до 85 – річчя від дня народження) / Н. М. Дробик, С. В. Пида, Л. С. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 84-92. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.12
 2. Герц Н. В. Генеративні пагони та інтродукція деревних рослин / Н. В. Герц, А. І. Герц, С. В. Кульчицька [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 34-36
 3. Герц Н. В. Інвазійний потенціал занесених видів флори України / Н. В. Герц, А. І. Герц, С. В. Кульчицька [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 36-38
 4.  Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання : збірник завдань / Л. Барна, О. Волошин, А. Герц [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 212 с.
 5. Веретюк У. В. Лікарські види рослин у флорі міста Тернополя / У. В. Веретюк, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 6-13. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.1
 6. Барна М. М. Лікарські деревні рослини / М. М. Барна, Л. С. Барна, Н. В. Герц [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 30-34
 7. Герц А. І. Маркерні параметри флуорисценції хлорофілу фотосинтетичного апарату Miscanthus × giganteus в умовах нафтового забруднення і відновлення ґрунту біочаром / А. І. Герц, Н. В. Герц, О. Б. Конончук, В. О. Хоменчук // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 236-239

2022 рік

 1. Активність фотосинтетичного аппарату Miscanthus×giganteus за умов забруднення ґрунту дизельним пальним і внесення біочару / А. Герц, О. Конончук, Н. Герц [та ін.] // Фізіологія рослин і генетика. – Київ. 2022. – Т. 54, n. 2. – С. 161–176. – DOI: https://doi.org/10.15407/frg2022.02.161
 2. Хоменчук В. О. Використання біочару і міскантусу гігантського (Miscanthus giganteus) для ремедіації ґрунту, забрудненого нафтопродуктами / В. О. Хоменчук, А. І. Герц, О. Б. Конончук, Н. В. Герц // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 36-48. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.5
 3. Використання колірних та оптичних параметрів ґрунтів для оцінки вмісту органічного карбону / А. І. Герц, В. В. Голояд, В. Р. Герц [та ін.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 38-41
 4. Використання освітніх ресурсів під час дистанційного навчання з біологічних дисциплін кафедри ботаніки та зоології / С. Пида, Н. Москалюк, Н. Герц [та ін.] // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 41–45.
 5. Барна М. Дендрологія : термінологічний словник / М. Барна, Н. Герц, Л. Барна. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 252 с.
 6. Герц Н. В. Морфологія пилкових зерен деяких видів роду Quercus L. / Н. В. Герц, О. Винярчук, Т. Савчук // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 35-37
 7. Use of visual-diagnostic color parameters of soils and optical reflectometry for determination of organic carbon content / A. I. Herts, V.O. Khomenchuk, O.B.Kononchuk [et al.] // JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. – 2022. – Vol. 31, Issue 2. – P. 260–272. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000837317000006

2021 рік

 1. Герц Н. В. Екскурсія як форма організації освітнього процесу навчальної практики з ботаніки / Н. В. Герц, О. Б. Мацюк // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 104-105.
 2. Ефективність добрива Плантафол у посівах сої за нестачі елементів живлення в чорноземі типовому / І. С. Брощак, О. Б. Конончук, С. В. Пида [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 70–82.
 3. Барна М. М. Історія створення гербарію Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / M. M. Барна, Л. С. Барна, Н. В. Герц // Гербарії ХХІ століття: досягнення та виклики : матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 100-річчю від заснування Національного гербарію України (KW) – Гербарію Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України (1 жовтня 2021 року, Київ). – Київ : Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, 2021. –С. 99-102.
 4. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020)  : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.
 5. Морфогенез вегетативних і генеративних органів видів і гібридів родини Salicaceae Mirb. (історія дослідження): монографія / М. Барна, Л. Барна, Н. Герц, О. Мацюк. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 142 с.

2020 рік

 1. PhotosynQ – cloud platform powered by IoT devices / A. Herts, I. Tsidylo, N. Herts, L. Barna, S.-I. Mazur // E3S Web of Conferences : the International conference on sustainable futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020)( Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). — EDP Sciences, 2020. — Vol. 166. — P. 1-7. —URL.: https://www.scopus.com
 2. Оцінка зв’язку між факторами навколишнього середовища та деякими параметрами флуоресценції хлорофілу рослин закритого грунту методом головних компонент / А. І. Герц, В. В. Підліснюк, Ю. І. Голуб [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 137-140.
 3. Шмата Т. Я. Організація та завдання зовнішнього карантину рослин / Т. Я. Шмата, Н. В. Герц // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 46-48.
 4. Цимбаліста І. І. Сучасний стан досліджень фітоінвазій в Україні та світі / І. І. Цимбаліста, Н. В. Герц // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 48-51.
 5. Вплив попередників і фунгіциду Абакус на поширення хвороб та продуктивність жита посівного (Secale cereale L.) в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, С. В. Пида, А. І. Герц [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 104–115.
 6. Оцінка стану фотосинтетичного апарату рослин Miscanthus x giganteus, вирощених на штучно забруднених нафтопродуктами та відновлених біочаром ґрунтах / А.І. Герц, Н.В. Герц, О.Б. Конончук [та ін.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 52-56.
 7. Герц Н. В. Рід ACER L. (Aceraceae Mirb.) у флорі м. Тернопіль / А. І. Герц, Н. В. Герц, О. М. Висоцька // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 49–52.
 8. Герц Н. В. Формування генеративних структур у деревних полікарпічних рослин / Н. В. Герц, А. І. Герц, І. І. Цимбаліста // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. –Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 56–59.

 2019 рік

 1. Барна М. М. Основи цитоембріології Квіткових рослин (Magnoliophyta). Лабораторний практикум : навчальний посібник. / М. М. Барна, Н. В. Герц  — Тернопіль : Терно-граф, 2019. — 179 с. : іл.
 2. Конончук О. Б. Продуктивність і деякі фізіологічні показники сої культурної (Glycine max Moench.) за дії добрива Плантафол 10.54.10 в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, А. І. Герц, Н. В. Герц // Сучасний рух науки: тези доп. VII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 6-7 черв. 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 824–827.
 3. Грицак Л. Р. Використання індукції флуоресценції хлорофілу для оцінки функціонування фотосинтетичного апарату рослин Gentiana lutea L. за різних умов культивування in vitro / Л. Р. Грицак, А. І. Герц, Н. В. Герц, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Київ, 2019. – Т. 25. – С. 209–214.
 4. Герц, Н. В. Репродуктивна біологія деяких видів роду Acer L. у зв'язку зі зміною статі / Н. В. Герц, А. І. Герц // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 75–80.
 5. Барна М. М. Професор університету святого Володимира Сергій Гаврилович Навашин (1857–1930) (до 160-річчя від дня народження та 120-річчя відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин) / М. М. Барна, Л. С. Барна, Н. В. Герц, О. Б. Мацюк // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 7–18.
 6. Барна М. М. Репродуктивна біологія полікарпічних видів родин Salicaceae Mirb., Aceraceae Juss., Jugladaceae A. Rich ex Kunth. Fagaceae Dumort: сучасний стан та перспективи розвитку  / М. М. Барна, Л. С. Барна, Н. В. Герц, О. Б. Мацюк // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 60–75.
 7. Барна М. М. Цитоембріологічні дослідження на кафедрі ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (до 50-річчя їх заснування) / М. М. Барна, Л. С. Барна, Н. В. Герц, О. Б. Мацюк // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 48–55.
 8. Герц Н. В. Будова і класифікація генеративних пагонів деяких видів роду Acer L. / Н. В. Герц, Т. Ю. Харіна, О. П. Солярчу // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 98–101.
 9. Cloud service ThingSpeak for monitoring the surface layer of the atmosphere polluted by particulate matters / Herts A. I., Tsidylo I. M., Herts N. V., Tolmachev S. T. // Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). – Kryvyi Rih, 2019. – P. 363-376. – URL.: https://www.scopus.com
 10. The content of pigments and photosynthetic activity of Chlorella vulgaris beij. (Chlorophyta) when exposed to sodium selenite, zinc sulphate, and chromium chloride / O. I. Bodnar, A. I. Herts, N. V. Herts, V. V. Grubinko // International Journal on Algae. – 2019. – Vol. 21, іssue 4. – P. 335–348. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079454959&origin=resultslist
 11. Pulse light stimulation of pepper sprouts cultivation / M. I. Kotik, V. A. Andriychuk, L. N. Kostik [et al.] // Light and Engineering. – 2019. – Vol. 27, issue Special Issue. – P. 84–91. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077504123&origin=resultslist

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах