Web of Science ResearcherID: AAB-8261-2020

Fedoriv1

Кандидат історичних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Федорів І. О. Історія країн Азії та Африки : навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання). Ч. 2 : Новітня доба / І. О. Федорів. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 67 с.

2022 рік

  1. Федорів І. Вплив глобалізації на світові релігії / І. О. Федорів // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 231–235.
  2. Федорів І. О. Китай та країни Сходу у світовій політиці : навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / І. О. Федорів. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 32 с.

2021 рік

  1. Федорів І. О. Історія країн Азії та Африки : навчально-методичний посібник. Ч. 1. Епоха Середньовіччя і Постсередньовіччя. – Тернопіль :  ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 55 с.
  2. Федорів І. О. Педагогічні віхи життя й діяльності Мирона Кордуби у контексті епохи / І. О. Федорів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 168–181.

2020 рік

  1. Федорів І. Наукові зв’язки Мирона Кордуби у варшавський період діяльності (1929-1940) / І. Федорів // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 24. – С. 145–156.
  2. Федорів І. О. Перспективи трансформацій сучасної гуманітаристики в майбутньому / І. О Федорів  // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 100–105.
  3. Aleksievets L. Kish Otaman of Zaporozhian Sich Petro Kalnyshevskyi: Historiographical Discourse / L. Aleksievets, M. Aleksievets, I. Fedoriv // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 2020. – Issue 3. – P. 214-216. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000561172800016

2019 рік
  1. Федорів І. Славістика у науковій діяльності Євгена Рихліка (перша третина XX ст.) / І. Федорів // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 23. – С. 193–204.
  2. Місько В. Історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка в добу незалежності (1993-2017) / В. Місько, Я. Секо, І. Федорів // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 23. – С. 12–35.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах