Web of Science ResearcherID: I-7354-2018

Franko

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри комп’ютерних технологій

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Франко Ю. П. Використання платформи Node-RED при вивченні дисципліни «Технології Інтернет Речей» / Ю. П. Франко, І.-С. В. Мазур // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 53-54
 2. Мазур І.-С. В. Використання платформи Tinkercad Circuits у процесі вивчення основ робототехніки майбутніми інженерами-педагогами / І.-С. В. Мазур, Ю. П. Франко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 201-204
 3. Франко Ю. П. Використання сервісів автоматизації пристроїв ІoT для навчання студентів цифровим технологіям / Ю. П. Франко, Д. І. Клубко // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 85-87
 4. Методичні рекомендації до проведення комплексного кваліфікаційного екзамену : для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта», спеціалізації 015.39 «Цифрові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І. В. Гевко, Ю. П. Франко, Б. В. Струганець [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 80 с.
 5. Франко Ю. П. Особливості вивчення цифрових технологій студентами інженерно-педагогічних спеціальностей з використанням хмарних сервісів / Ю. П. Франко, Т. О. Кирчей // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 91-92
 6. Франко Ю. П. Особливості формування навичок системного адміністрування серверів у студентів технічних коледжів / Ю. П. Франко, М. В. Солонинка // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 87-89
 7. Франко Ю. П. Розробка ефективного інформаційного ресурсу для навчання студентів із використанням сучасних технологій та принципів дизайну / Ю. П. Франко, В. А. Цируль // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 89-90
 8. Системне адміністрування та безпека інформаційних і комунікаційних систем : лабораторний практикум для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта спеціалізації 015.39 Цифрові технології / Ю. П. Франко, І. В. Гевко, Т. В. Сіткар, К. В. Белюх. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 138 с.
 9. Мазур І.-С. В. Технології інтернет речей (ІоТ) в середовищі візуального програмування Node-RED : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) / І.-С. В. Мазур, Ю. П. Франко, С. В. Козіброда. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 27 с.
 10. Information Technology based on an Ontological Approach for Identification of the Recurrent Laryngeal Nerve during Operations on the Neck Organs / A. Melnyk, A. Dyvak, V. Pryvrotskyy [et al.] // ACIT : 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. - Wroclaw, 2023. - Р. 534-538. URL.: https://www.scopus.com/

2022 рік

 1. Ящик О. Використання технології блокчейн для забезпечення автоматизації управління освітніми документами Використання технології блокчейн для забезпечення автоматизації управління освітніми документами / О. Ящик, І. Твердохліб, Ю. Франко, М. Ожга // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 2. – С. 113-120.
 2. Туранов Ю. Зміни в тенденціях використання інформаційно-комунікаційних засобів навчання майбутніх фахівців професійної та технологічної освіти / Ю. Туранов, В. Рак, І. Луцик, Ю. Франко // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – Т. 33, № 1. – С. 52-56. DOI 10.31110/2413-1571-2022-033-1-009
 3. Магістерські роботи : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад.: І. В. Гевко, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 58 с.
 4. Технологічна практика : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. : І. В. Гевко, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
 5. Analysis of the Target Use and Tools of Information Communication Technologies by Students of Pedagogical Specialties / V. Rak, O. Potapchuk, Y. Turanov [et al.] // 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022 (Ruzomberok 26 September 2022through 28 September 2022). – 2022. – P. 554-558. – URL.: https://www.scopus.com
 6. Software Architecture for Mathematical Modelling Based on Interval and Ontology Approach / A. Melnyk, L. Shcherbiak, R. Shevchuk [et al.] // 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022 (Ruzomberok, 26 September 2022 through 28 September 2022). – 2022. – P. 101-105. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Франко Ю. П. Побудова інтервальної моделі для прогнозування потужності генерування електроенергії малої гідроелектростанції «Топольки» / Ю. П. Франко, І. В. Гевко, В. І. Рак // Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива : матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції (м. Тернопіль, 8 червня 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 21-23.
 2. Франко Ю. П. Технології дистанційного навчання проведення онлайн-занять для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / Ю. П. Франко // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.71–73.
 3. Method and Software for Solving the Problem of Fuzzy Matching of Records in Relative Databases / Y. Franko, N. Porplytsya, M. Ozhha [et al] // 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings (15 September 2021 through 17 September 2021). – Deggendorf, 2021. – P. 696–699. – URL.: https://www.scopus.com
 4. Mathematical Model of Identification of Radar Targets for Security of Objects of Critical Infrastructure / M. Divizinyuk, I. Lutsyk, V. Rak [et al.] // 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings (15 September 2021 through 17 September 2021). – Deggendorf, 2021. –  P. 95–100. – URL. : https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Identification the Model of Electric Power Generation by Small Hydroelectric Power Station Based on Artificial Bee Colony Algorithm / M. Dyvak, I. Oliinyk, M. Sopiha [et al.] // 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). – Deggendorf : IEEE, 2020. – P. 113-116. – URL : https://ieeexplore.ieee.org/document/9208836 : https://www.scopus.com
 2. Hevko I. V. Use of modern information and communication technologies in the process of preparation of future bachelors of motor transport / I. V. Hevko, Y. P. Franko // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol. 10(4). – P. 280-288. – URL. : https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.04.031/26768
 3. Франко Ю. П. Ремонт та модернізація персонального комп’ютера : навчально-методичний посібник. Ч. 2 : Основи експлуатацiйного обслуговування ПК / Ю. П. Франко, О. Б. Ящик. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 148 с.
 4. Франко Ю. П. Ремонт та модернізація персонального комп’ютера : навчально-методичний посібник. Ч. 1 : Технічна діагностика та системне програмне забезпечення ПК / Ю. П. Франко, О. Б. Ящик. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 148 с.
 5. Довідник термінів та понять з інформаційно-технічних засобів навчання: навчальний посібник / В. І. Рак, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук, Ю. П. Франко, О. Б. Ящик. — Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.— 192 с.

2019 рік
 1. Mathematical modeling of energy-efficient active ventilation modes of granary / Y. Franko, I. Lutsyk, V. Rak [et al.] // 9th International conference on advanced computer information technologies ACIT 2019 (5-7 June 2019, Ceske Budejovice, Czech Republic). – Ceske Budejovice ; Czech Republic, 2019. – P. 105–108. – URL. : https://www.scopus.com
 2. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт : зі спеціальності 015.10 професійна освіта. Комп’ютерні технології освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / уклад. : І. В. Гевко, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук, Ю. П. Франко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 49 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах