Web of Science ResearcherID: I-8503-2018

Flinta

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії України і туризму

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Флінта Н. Використання соціальних мереж туристичними підприємствами як інструмент інтернет-маркетингу / Н. Флінта // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 7 (вип. 7). – С. 63-69
 2. Кафедра географії України і туризму ТНПУ: синергії традицій україноцентризму та новації просторової аналітики / А. В. Кузишин, І. В. Поплавська, С. І. Задворний [та ін.] // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 72-77
 3. Флінта Н. Організація анімаційних послуг в туризмі : Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання освітньої програми першого бакалаврського рівня 242 «Туризм». Ч. 1 / Н. Флінта. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 122 с.
 4. Федорчук О. Розвиток мережі туристичних інформаційних центрів в Україні: сучасні виклики / О. Федорчук ; наук. кер. Н. І. Флінта // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 114-117

2022 рік

 1. Вплив політичних ризиків на міжнародний туризм / А. Кузишин, Я. Мариняк, І. Поплавськата та ін. // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 84–86.
 2.  Флінта Н. Маркетинг в туризмі : методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання освітньої програми першого бакалаврського рівня 242 «Туризм» / Н. Флінта. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 58 с.
 3. Флінта Н. Організація анімаційних послуг в туризмі : методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання освітньої програми першого бакалаврського рівня 242 «Туризм» / Н. Флінта. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 53 с.
 4. Флінта Н. Особливості професійної майстерності дитячого аніматора у туризмі / Н. Флінта // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. – № 6 (вип. 6). – С. 38-42
 5. Флінта Н. Пріоритетні напрямки розвитку креативного маркетингу готельних підприємств України / Н. Флінта, А. Мокра // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 грудня 2022 р.). – Переяслав, 2022. – Вип. 89. – С. 21-24
 6. Флінта Н. Сучасні електронні системи бронювання та резервування в готельному бізнесі / Н. Флінта // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Географія. – Чернівці, 2022. – Вип. 839. – С. 40-49. DOI : https://doi.org/10.31861/geo.2022.839.40-49
 7. Флінта Н. Туристичні формальності : навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання освітньої програми першого бакалаврського рівня 242 «Туризм» / Н. Флінта. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 116 с.

2021 рік

 1. Флінта Н. Основні показники розвитку культурно-дозвіллєвої інфраструктури Тернопільської області / Н. Флінта, Я. Андрусишин // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 64–70.
 2. Флінта Н. Туристичні формальності : методичні рекомендації до виконання лабораторних занять для студентів денної та заочної форм навчання освітньої програми першого бакалаврського рівня 242 «Туризм» / Н. Флінта. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 37 с.

2020 рік

Флінта Н. Досвід країн щодо формування позитивного туристичного іміджу країни / Н. Флінта // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 64-67.


 2019 рік

 1. Флінта Н. Основні принципи та підходи побудови класифікації туристичних послуг / Н. Флінта // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Kosice, 2019. – Vol. 7, n. 6A. – S. 62–69.
 2. Флінта Н. Принципи та побудова моделі класифікації туристичних послуг / Н. Флінта // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 162–167.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах