Web of Science ResearcherID:  I-7225-2018

fedchyshyn

Кандидат педагогічних наук

Заступник декана фізико-математичного факультету

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

 

 Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Сітарський Б. Використання комп’ютерних моделей в освітньому процесі / Б. Сітарський, О. Федчишин // Science, people and the latest technologies : Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference (October 09-11, 2023, Sofia, Bulgaria). – Sofia : European Conference, 2023. – P. 137-140
 2. Герасімова М. О. Використання ментальних карт у шкільному курсі фізики / М. О. Герасімова, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 133-135
 3. Лехняк М. В. Використання олімпіадних задач для удосконалення фахової компетентності вчителя фізики / М. В. Лехняк, О. М. Федчишин // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 90-94
 4. Яцишина М. М. Використання технологій 3D-моделювання та доповненої реальності під час вивчення фізики / М. М. Яцишина, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 186-189
 5. Яцишина М. М. Використання штучного інтелекту для індивідуалізованого навчання з фізики / М. М. Яцишина, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 94-96
 6. Лехняк М. В. Вплив інноваційних технологій навчання на розв’язання олімпіадних задач з фізики / М. В. Лехняк, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 89-91
 7. Мокрій А. М. Діяльність викладача під час реалізації міждисциплінарних зв’язків в освітньому процесі / А. М. Мокрій, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 294-296
 8. Мадар Л. А. Експериментальні завдання як засіб формування дослідницької компетентності / Л. А. Мадар, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 156-158
 9. Федчишин О. М. Експериментальні завдання як засіб формування дослідницької компетентності / О. М. Федчишин, Л. А. Мадар // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 247-248
 10. Мохун С. В. Нестандартні задачі з астрономії : навчальний посібник для студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних вузів / С. В. Мохун, О. М. Федчишин. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 82 с.
 11. Федчишин О. М. Методичні підходи до застосування хмарних технологій на уроках фізики / О. М. Федчишин, Т. А. Шандрук // Science and innovation of modern world : Proceedings of X International Scientific and Practical Conference (June 15-17, 2023). – London : Cognum Publishing House, 2023. – P. 371-378
 12. Лехняк М. В. Олімпіадні задачі та їх роль в освітньому процесі / М. В. Лехняк, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 150-153
 13. Грод І. М. Особливості і стадії розвитку цифровізації сфери освіти / І. М. Грод, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 41-43
 14. Федчишин О. М. Практичне застосування моделі ChatGPT на уроках фізики / О. М. Федчишин, М. М. Яцишина // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 112-114
 15. Федчишин О. М. Реалізація компетентнісного підходу у процесі вивчення фізики / О. М. Федчишин, М. О. Герасімова // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 245-247
 16. Лящук Д. В. Роль експериментальних задач у дослідницькій діяльності учнів / Д. В. Лящук, О. М. Федчишин // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 98-100
 17. Федчишин О. М. Самостійна діяльність як засіб формування фахових компетентностей здобувачів вищої освіти / О. М. Федчишин, З. Д. Лящук, Д. В. Лящук // Methods of solving complex problems in science : Proceedings of the XVI International Scientific and Practical Conference (April 25 – 28, 2023). – Prague : International Science Group, 2023. – P. 328-330
 18. Федчишин О. Фізика : контрольні та самостійні роботи. 7 клас / О. Федчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2023. – 64 с.
 19. Федчишин О. Фізика : контрольні та самостійні роботи. 8 клас / О. Федчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2023. – 64 с.
 20. Федчишин О. Фізика : контрольні та самостійні роботи. 9 клас / О. Федчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2023. – 64 с.
 21. Федчишин О. Фізичний тренажер. Запитання, відповіді, зразки розв’язання задач. 7 клас / О. Федчишин, З. Лящук, Т. Шандрук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2023. – 64 с.
 22. Лящук Д. В. Формування STEM-компетентностей у процесі вивчення фізики / Д. В. Лящук, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 63-65
 23. Stellarium Virtual Environment as a Means of Implementing Interdisciplinary Connections during the Study of Astronomy / S. Mokhun, O. Fedchyshyn, M. Kasianchuk [et al.] // Advanced Computer Information Technologies : 13th International Conference (21-23 September 2023). – Wrocław : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2023. – P. 646-649. URL.: https://www.scopus.com/
 24. The Concept of Built-in Metrological Support of Voltage Measuring Channels for Internet of Things / V. Kochan, S. Mokhun, O. Fedchyshyn [et al.] // Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS : 12th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS (Dortmund, 7 September 2023through 9 September 2023). – Dortmund, 2023. – P. 992-998. URL.: https://www.scopus.com/

2022 рік

 1. Мохун С. В. Вивчення законів Кеплера під час дистанційного навчання за допомогою інтерактивної симуляції «Planetary Orbit Simulator» / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 153-155.
 2. Федчишин О. М. Віртуальний фізичний експеримент як засіб формування дослідницької компетентності учнів / О. М. Федчишин, К. І. Глова // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 226–228.
 3. Мохун С. В. Деякі можливості інтерактивної фізичної симуляції «Projectile Motion» / С. В. Мохун, О. М. Федчишин  // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 127–129.
 4. Содомора М. М. Індивідуальні завдання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів / М. М. Содомора, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 180–182.
 5. Мохун С. В. Компетентнісно-орієнтовані завдання з астрономії : навчальний посібник для студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних вузів / С. В. Мохун, О. М. Федчишин. – проб. вид. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 132 с.
 6. Федчишин О. М. Комп’ютерні моделі як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Актуальні питання науки, освіти і суспільства: теорія і практика : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 28 жовтня 2022 р.): у 2 ч. – Умань : ЦФЕНД, 2022. – Ч. 1. – С. 46-48.
 7. Федчишин О. М. Курси за вибором у системі фахової підготовки студентів спеціальності середня освіта (фізика) / О. М. Федчишин, З. Д. Лящук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 65–67.
 8. Федчишин О. М. Методичні основи використання мобільних додатків на уроках фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 240–244.
 9. Федчишин О. М. Методичні основи використання онлайнових симуляцій з фізики / О. М. Федчишин, К. І. Глова // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 214–218.
 10. Федчишин О. М. Методичні основи використання PHET-симуляцій у процесі вивчення фізики /О. М. Федчишин, С. В. Мохун, П. І. Чопик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 16-24. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.2
 11. Громяк М. І. Окремі аспекти формування дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти / М. І. Громяк, О. М. Федчишин  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 125-127.
 12. Федчишин О. М. Окремі аспекти використання комп’ютерних моделей для активізації самостійної діяльності учнів / О. М. Федчишин, Т. А. Шандрук // Modern science: innovations and prospects : Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. (June 25-27, 2022). – Stockholm, Sweden : SSPG Publish, 2022. – P. 231–237.
 13. Мохун С. В. Сучасна космологічна картина світу : курс лекцій ; навчальний посібник для студентів для студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних вузів / С. В. Мохун, О. М. Федчишин. – проб. вид. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 213 с.
 14. Федчишин О. Фізика: контрольні та самостійні роботи. 7 клас / Ольга Федчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 64 с.
 15. Федчишин О. Фізика: контрольні та самостійні роботи. 8 клас / Ольга Федчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 64 с.
 16. Федчишин О. Фізика: контрольні та самостійні роботи. 9 клас / Ольга Федчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 64 с.
 17. Глова К. І. Фізичний віртуальний експеримент як метод розвитку дослідницької компетентності учнів під час дистанційного навчання / К. І. Глова, О. М. Федчишин // International scientific innovations in human life : Proceedings of XIV International Scientific and Practical Conference (Manchester, United Kingdom 4-6 August 2022). – Manchester, 2022. – P. 215–218.
 18. Федчишин О. М. Якісні задачі міжпредметного змісту як засіб мотивації учнів до вивчення фізики // International scientific innovations in human life : Proceedings of the 12th International scientific and practical conference (June 8-10, 2022). – Manchester, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2022. – P. 532–538.
 19. Text Mining for the Analysis of Legal Texts / O. Kovalchuk, S. Banakh, M. Masonkova [et al.] // 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022 (Ruzomberok 26 September 2022through 28 September 2022). – 2022. – P. 267-271. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Мохун С. В. Використання інтерактивних комп’ютерних моделей під час навчання астрономії / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.158–161.
 2. Федчишин О. М. Використання онлайн симуляцій у процесі вивчення інтегрованого курсу «Природничі науки» / О. М. Федчишин, Н. Й. Міщук, Л. І. Шпуляк  // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. –С. 163–166.
 3. Федчишин О. М. Дидактичні можливості освітнього проєкту «На урок» у реалізації дистанційного навчання / О. М. Федчишин, Л. І. Снігур // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 263–265.
 4. Федчишин О. М. Окремі аспекти реалізації політехнічного навчання у шкільному курсі фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 1(27). – С. 94–99.
 5. Федчишин О. М. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики в класах суспільно-гуманітарного напряму / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // The concept of modern pharmacy and medicine in Ukraine and EU countries : International scientific and practical conference. July 9–10, 2021. – Wloclawek : Baltija Publishing, 2021. – P. 32-36.
 6. Федчишин О. М. Проєктний метод навчання як засiб реалізації політехнічної освіти / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 146–149.
 7. Білецька Н. Я. Використання тестових технологій для оцінювання знань учнів в умовах дистанційного навчання / Н. Я. Білецька, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 197–199.
 8. Винниченко І. С.Окремі проблеми навчання фізики в закладах загальної середньої освіти / І. С. Винниченко, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 86–89.
 9. Глемба Г. В. Дидактичні можливості інтегрованого курсу «Природничі науки» у реалізації компетентнісного підходу / Г. В. Глемба, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 317–319.
 10. Мохун С. В. Деякі аспекти використання спеціалізованих астрономічних сайтів та програм в умовах дистанційного навчання / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 106-108.
 11. Мохун С. Фізика. Тестові завдання міжпредметного змісту : навчальний посібник / С. Мохун, О. Федчишин. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с. : іл.
 12. Снігур Л. І. Дидактичні можливості використання програм EASYEDA та ELECTRONICS WORKBENCH в освітній діяльності / Л. І. Снігур, О. М. Федчишин // The world of science and innovation : Proceedings of XI International Scientific and Practical Conference (2-4 June 2021). – London, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2021. – P. 846-852
 13. Снігур Л. І. Формування цифрової компетентності майбутніх вчителів фізики / Л. І. Снігур, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 117-120.
 14. The Use of a Synthesis Approach to Develop a Model for Training Teachers’ Competencies in Distance Teaching / O. Samoуlenko // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Venezuela, 2021. – Vol. 20. – No. 7. – P. 308-327. – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Федчишин О. М. Політехнічне навчання у формуванні предметної компетентності учнів на уроках фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2020. — С. 40—43.
 2. Федчишин О. М. Тестові завдання міжпредметного змісту для формування природничо-наукової компетентності учнів на уроках фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Фізико-математична освіта. — 2020. — Вип. 1(23). — С. 129133.
 3. Федчишин О. Фізика : контрольні та самостійні роботи. 7 клас / О. Федчишин — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 64 с.
 4. Федчишин О. Фізика : контрольні та самостійні роботи. 8 клас / О. Федчишин — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 64 с.
 5. Федчишин О. Фізика. Контрольні та самостійні роботи. 9 клас / О. Федчишин — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 64 с.
 6. Васильчук А. С. Дослідницька діяльність студентів фізико-математичного факультету у контексті вимог нової української школи / А. С. Васильчук, О. М. Федчишин // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 93-95.
 7. Жук М. Д. Задачний підхід у реалізації політехнічного навчання на уроках фізики / М. Д. Жук, О. М. Федчишин // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С 111-114.
 8. Жук М. Д. Застосування дидактичних засобів LearningApps як інструментарію для дистанційного навчання фізики / М. Д. Жук, С. В. Мартинюк, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 81—84.
 9. Жук М. Д. Інформаційно-комунікаційні технології у процесі навчання фізики / М. Д. Жук, О. М. Федчишин, С. В. Мартинюк // Modern science: problems and innovations‖ : the 1st International scientific and practical conference (April 5-7, 2020, Stockholm, Sweden ). — Stockholm ; Sweden : SSPG Publish, 2020. — P. 390—397.
 10. Жук М. Д. Організація самостійної роботи учнів на уроках фізики з використанням ІКТ / М. Д. Жук, С. В. Мартинюк, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2020. — С. 182—185.
 11. Мохун С. В. Використання віртуальних фізичних моделей в умовах дистанційного навчання / С, В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Тернопіль, 12-13 листопада 2020 р.). — Тернопіль, 2020. — С. 139142.
 12. Мохун С. В. Деякі аспекти використання комп’ютерних астрономічних програм в освітньому процесі / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві : матеріали міжнародної науково-практична конференція. — Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. — С. 209212.
 13. Мохун С. В. Програмний засіб опрацювання даних практикуму з курсу загальної астрономії / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 130—132.
 14. Мохун С. В. Формування експериментальної компетентності на уроках фізики / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2020. — С. 148—152.
 15. Mokhun S. Innovative methods of teaching astronomy / S. Mokhun, О. Fedchyshyn // Modern engineering and innovative technologies : International periodic scientific journal. — Karlsruhe : Sergeieva&Co, 2020. — Is. 12, p. 4. — P. 1215.
 16. Mokhun S. Innovative methods of teaching astronomy / S. Mokhun, О. Fedchyshyn // Scientific and technological revolution of the XXI century '2020 : Conference proceedings. — Karlsruhe : Sergeieva&Co, 2020. — № 1 (June 11-12). — P. 7983.
 17. Стефанюк Я. О. Використання мікроконтролерів AVR у навчальній діяльності учнів / Я. О. Стефанюк, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2020. — С. 177—180.
 18. Стефанюк Я. О. Використання платформи Arduino у навчальній діяльності учнів / Я. О. Стефанюк, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 34—37.
 19. Стефанюк Я. О. Дидактичні можливості використання платформи Arduino в освітній діяльності / Я. О. Стефанюк, О. М. Федчишин, П. І. Чопик // The world of science and innovation : Abstracts of V International Scientific and Practical Conferenceь(London, United Kingdom 9-11 December 2020). London : Cognum Publishing House. — 2020. — P. 823-829.

2019 рік
 1.  Федчишин О. М. Дидактичні можливості використання компетентнісно-орієнтованих завдань на уроках фізики / О. М. Федчишин // Perspectives of world science and education : abstracts of II international scientific and practical conference (30-31 October 2019). — Japan ; Osaka, 2019. — С. 297—303.
 2. Федчишин О. М. Дидактичні можливості інтегрованого курсу «природничі науки»у формуванні природничонаукової компететності учнів / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р.). — Тернопіль : Вектор, 2019. — С. 146—148.
 3. Федчишин О. М. Окремі аспекти використання онлайн-сервісу Learningapps при вивчені фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (7-8 листопада 2019 року). — Тернопіль, 2019. — С. 190—191.
 4. Федчишин О. М. Формування інформаційної культури у процесі підготовки майбутніх учителів фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (5 квітня 2019 року). — Тернопіль, 2019. — С. 164—167.
 5. Громяк М. І. Інтегровані завдання як засіб формування ключових компетентностей учнів / М. І. Громяк, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2019. — С. 167—170.
 6. Мохун С. В. Елементи ігрофікації як альтернатива класичним методам проведення уроків з астрономії / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (5 квітня 2019 року). — Тернопіль, 2019. — С. 143—148.
 7. Мохун С. В. Перевірка історичних фактів та подій за допомогою сучасних технологій / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (7-8 листопада 2019 року). — Тернопіль, 2019. — С. 169—172.
 8. Мохун С. В. Розробка комплексних практичних завдань в контексті інтеграції природничих наук / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р.). — Тернопіль : Вектор, 2019. — С. 151—154.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах