Web of Science ResearcherID: AAH-3175-2019

Fedoreuko

Доктор технічних наук, професор

Академік Академії економічних наук України

Співзасновник та директор науково-дослідного підприємства «ТЕРРА»

Завідувач кафедри машинознавства та транспорту

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Федорейко В. С. Компоненти структури професійної компетентності кваліфікованого автомеханіка / В. С. Федорейко, Я. П. Замора, А. Д. Чалий // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 267-268
 2. Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015.38 «Професійна освіта. Транспорт» / Р. М. Горбатюк, В.С. Федорейко, Я. П. Замора, С. В. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 36 с.

2022 рік

 1. Федорейко В. С. Критерії визначення цифрових компетенцій науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти / В. С. Федорейко, Я. П. Замора, М. І. Рутило // Педагогіка сучасності: виклики і перспективи цифрової доби: зб. наук. праць молодих учених та здобувачів. – Переяслав, 2022. – Вип. 1. – C. 117-119
 2. Федорейко В. С. Основні індикатори рівня досягнень компетенцій використання цифрових технологій / В. С. Федорейко, Я. П. Замора, Н. В. Бурега // Філософські аспекти професійної освіти : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон – Кропивницький, 17 листопада 2022 р.). – Херсон ; Кропивницький : Поліум, 2022. – С. 257-259

2021 рік

 1. Федорейко В. С. Методичні рекомендації щодо проходження технологічної практики: студентами напряму підготовки 015.38 «Професійна освіта. Транспорт» / В. С. Федорейко, Р. М. Горбатюк, Я. П. Замора. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 21 с.
 2. Федорейко В. С. Диверсифікація джерел теплової енергії на базі несертифікованого палива місцевого походження / В. С. Федорейко // Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива : матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції (м. Тернопіль, 8 червня 2021 р.). Тернопіль, 2021. С. 14-18.
 3. Федорейко В. С. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з з дисципліни “Виробничі системи на транспорті” : для магістрів напряму підготовки 015.38 “Професійна освіта (Транспорт)” / В. С. Федорейко, Я. П. Замора. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 32 с.
 4. Горбатюк Р. М. Особливості інформаційно-освітнього середовища професійної підготовки майбутніх фахівців / Р. М. Горбатюк, В. С. Федорейко, В. З. Чорний // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.2122.
 5. Федорейко В. С. Формування фахових компетентностей майбутніх бакалаврів професійної освіти в умовах дуальної підготовки / В. С. Федорейко, Р. М. Горбатюк, Я. П. Замора, Р. І. Загородній // Professional Education : Methodology, Theory and Technologies. – 2022. – Vol. 15. – С. 246-261. – DOI : https://doi.org/10.31470/2415-3729-2022-15-246-261

2020 рік

 1. Федорейко В. С. Транспортна логістика : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / автори-упорядники/ В. С. Федорейко, Я. П. Замора. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 16 с.
 2. Optimization of heat production processes in the biofuel vortex combustion systems / V. S. Fedoreiko, M. I. Rutylo, I. S. Iskerskyi, R. I. Zahorodnii // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2020. – Issue 6. – P. 83-88. –URL.: https://www.scopus.com

 2019 рік

 1. Визначення енергоефективних режимів роботи біотеплогенератора зерносушарки шляхом імітаційного моделювання / В. С. Федорейко, Р. І. Загородній, І. С. Іскерський [та ін.] // Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering : III International scientific-technical conference (7-9 February 2019, Kielce). – Kielce, 2019. – С. 53.
 2. Enhancing the efficiency of energy generation systems based on solid biofuels: technical and economic aspects / V. S. Fedoreiko, M. R. Luchko, I. S. Iskerskyi [et al.] // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 2019. – № 2. – С. 94–100. – URL.: https://www.scopus.com
 3. Федорейко В. С. Енергоефективне спалювання несертифікованого палива у зерносушильних комплексах / В. С. Федорейко, Р. І. Загородній, І. С. Іскерський // Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) : матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції (м. Київ, 20-24 травня 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 108-110.
 4. Федорейко В. С. Економічний аспект диверсифікації джерел енергії на основі біоресурсних технологій / В. С. Федорейко, Р. І. Загородній, І. С. Іскерський // Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку : збірник наукових праць VI Міжнародної науково-технічної та навчально-методичної конференції (м. Києв, 04-07 червня 2019 р.). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 81–82.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах