IMG 2017021Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Яцишина О. Цінності лідерства в системі загальної середньої освіти / О. Яцишина, Ф. Пета // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 277–279
  2. Головатюк І. Ціннісні орієнтири арт-терапії в системі вищої освіти / І. Головатюк, О. Яцишина // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 378–380.

 

 

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах