Deka I

Кандидат педагогічних наук
Викладач кафедри фізичного виховання та реабілітації ТНПУ 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Сапрун С. Використання технології Wyscout для аналізу техніко-тактичних дій футболістів / С. Сапрун, І. Машталер, І. Дека, С. Корнієнко // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 27 квітня 2023 р.). – Дрогобич : По́світ, 2023. – С. 144-162
  2. Петрица П. М. Змагальна діяльність у підготовці спортсмена / П. М. Петрица, П. І. Ладика, І. П. Дека [та ін.] // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 153-156
  3. PHYSICAL CULTURE OF THE PERSONALITY OF THE FUTURE PHYSICAL AND SPORTS REHABILITATOR / P. Petrytsa, I. Deka, P. Skobliak // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 14-17
  4. THE ROLE OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE SOCIAL INTEGRATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS / N. Lopatynska, M. Omelchenko, I. Deka [et al.] // CADERNOS EDUCACAO TECNOLOGIA E SOCIEDADE. - INHUMAS : INST FED EDUCATION, SCIENCE & TECHNOLOGY OF GOIAS, 2023. - Vol. 16, іssue 1. - P. 135-142. – URL: https://www.webofscience.com/

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах