Web of Science ResearcherID: I-8287-2018

mohun

 

Кандидат географічних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Дударчук К. Д. Проблеми розвитку внутрішнього туризму в Україні в умовах воєнного стану / К. Д. Дударчук // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 241-244

2021 рік

  1. The use of SMART technologies in censuses: world experience and prospects for Ukraine // L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi, K. D. Dudarchuk [et al.] // JOurnal of geology geography and geoecology. – 2021. – Vol. 30, Issue 1. – P. 201–208. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000639669400018

 2019 рік

  1. Social and geographical features of the formation of the modern labour market of Ternopil region / L. B. Zastavetska, N. N. Kotsan, R. I. Kotsan et. al. // Journal of geology, geography and geoecology. – 2019. – T. 28(3). – P. 618-625.
  2. Заставецька Л. Сучасний стан та перспективи розвитку оздоровчого туризму в Україні / Л. Заставецька, К. Дударчук // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019. – С. 119–125.
  3. Дударчук К. Д. Основні види туризму / К. Д. Дударчук // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 393-424.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах