Web of Science ResearcherID: I-6846-2018

Drogob

Кандидат фізико-математичних наук

Викладач кафедри фізики та методики її навчання

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Курась К. О. Віртуальний та реальний фізичний експеримент в сучасній освіті / К. О. Курась, Ю. В. Дрогобицький // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 216-218
  2. Ad-Hoc Signal Conditioning Transducer with Self-Testing for Data Acquisition Devices / F. Huang, Y. Drohobytskiy, H. Homeniuk [et al.] // Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS : 12th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS (Dortmund, 7 September 2023through 9 September 2023). – Dortmund, 2023. – P. 999-1004. – URL. : https://www.scopus.com

2022 рік

  1. Федачківський В. Д. Міжпредметні зв’язки фізики, біології та палеонтології під час вивчення радіоізотопних методів датування /  В. Д. Федачківський, Ю. В. Дрогобицький // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 322–325.

2021 рік

  1. Федачківський В. Д. Переконливий демонстраційний експеримент як вирішення проблеми концептуальної зміни під час вивчення законів Ньютона / В. Д. Федачківський, Ю. В. Дрогобицький // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 184–187.
  2. Effects of charge ordering in electronic subsystem of quasi-2D BEDT-TTF conductors / Yu. Skorenkyy, O. Kramar, Yu. Dovhopyaty, Yu. Drohobytskiy // Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2021. Vol. 718, Issue 1. P. 69-79. URL. : https://www.scopus.com

2020 рік

  1. Федачківський В. Д. Перспективи нейропедагогічних досліджень процесу вивчення фізики учнями загальноосвітніх шкіл / В. Д. Федачківський, Ю. В. Дрогобицький // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 70-72.
  2. Augmented Reality-assisted Cyber-Physical Systems of Smart University Campus / O. Kramar, Y. Drohobytskiy, Y. Skorenkyy [et al.] // 2020 IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings 23-26 September 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 309–313. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100493999&origin=AuthorNamesList&txGid=ec6293f75a9c98ad3578a25fbb875ead
  3. Effects of charge ordering in electronic subsystem of quasi-2D BEDT-TTF conductors / Y. Skorenkyy, O. Kramar, Y. Dovhopyaty [et al.] // Molecular crystals and liquid crystals. – 2021. – Vol. 718, Issue 1. – P. 69–79. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000677972000001

2019 рік

  1. Мохун С. В. Формування предметної компетентності на уроках астрономії за допомогою сучасних інформаційних технологій / С. В. Мохун, Ю. В. Дрогобицький // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 31-34.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах