Web of Science ResearcherID: ABA-5645-2021

Drapak h bКандидат філологічних наук

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

Web of science

 

 Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Пришляк О. Становлення ціннісних орієнтацій особистості майбутніх фахівців соціономічних професій в контексті міжкультурної освіти / О. Пришляк, Г. Драпак // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2022. – Вип. 1 (50). – С. 232-237. – DOI : 10.24144/2524-0609.2022.50.232-237

2021 рік
  1. Finding Effective Ways to Teach Foreign Languages / M. Fabian, N. Shtefanyuk, I. Budz [et al.] // international journal of computer science and network security. – 2021. – Vol. 21, Issue 7. – P. 77–81. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000691617600009
  2. Experience of Theory and Practice of the Process of Implementing Information Technologies in the Educational Environment / Y. Melnyk, H. Drapak, Z. Sverdlyk [et al.] // International journal of computer science and network security. – 2021. – Vol. 21, Issue 4. – P. 75-79. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000651640000011
  3. Левчик І. Ю. Методика здійснення сучасних наукових досліджень : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. Ю. Левчик, Г. Б. Драпак. – 2-е вид., оновл. та доп. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 115 с.
  4. Мелещенко В. О. Тестові завдання з англійської мови для студентів немовних спеціальностей : навчально-методичний посібник з англійської мови для здобувачів ЗВО / В. О. Мелещенко, Г. Б. Драпак. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 65 с.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах