Web of Science ResearcherID: I-6974-2018

Derkevitc

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

 Персональні веб—ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Деркевич Н. А. Похідні дієслова – активні лексичні одиниці для зв’язності тексту / Н. А. Деркевич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія « Філологія». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2023. – Вип. 17(85). – С. 45–48

2020 рік

  1. Деркевич Н. З історії дослідження дієслівних префіксів у німецькій мові / Н. Деркевич // Закарпатські філологічні студії. – 2022. – Вип. 1, т. 1. – С. 142–146.
  2. Деркевич Н. А. Префіксація як один із способів творення німецького дієслова / Н. А. Деркевич // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 18–19.
  3. Деркевич Н. А. Семантика похідних дієслів із префіксом er- у художньому тексті // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – Одеса : Гельветика, 2020. – Вип. 46, Т. 1. – С. 130-132
  4. Деркевич Н. А. Семантична характеристика дієслів з невідокремлюваним префіксом ver- // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Київ, 2020. – Т. 31 (70), № 2. – С. 86–91.

2019 рік

  1. Рокіцька Н. В. Konig des Satzes : навчально-методичний посібник / Н. В. Рокіцька, Н. А. Деркевич. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 108 с.
  2. Деркевич Н. А. Характеристика похідних дієслів з невідокремлюваним префіксом ent- у дослідженнях відомих лінгвістів / Н. А. Деркевич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. – Острог : НаУОА, 2019. – Вип. 8(76). – С. 61–63.
  3. Деркевич Н. А. Семантичні закономірності функціонування префіксально-дієслівної моделі з прикметниковою основою / Н. А. Деркевич // Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія : Філологія. – Острог : НаУОА, 2019. – Вип. 5 (73). – С. 192–195.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах