Web of Science ResearcherID: I-7879-2018

mohun

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри іноземних мов

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Турчин А. І. Мультилінгвальний аспект мовної політики Європейського Союзу / А. І. Турчин, Г. С. Деркач // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 64-67
 2. Chumak H. V. LEXICAL TRANSFORMATIONS IN THE TRANSLATION OF “SILVER BAY” BY JOJO MOYES / H. V. Chumak, H. S. Derkach // Philological sciences and translation studies: European potential : International Scientific Conference (September 6–7, 2023. Wloclawek, the Republic of Poland). – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P. 161-164. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-348-4-43
 3. Love and learn English : навчально-методичний посібник для студентів І-ІІ курсів немовних факультетів вищих навчальних закладів / Г. С. Деркач, О. І. Мазур, О. Ю. Пришляк, Т. М. Олендр. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 220 с.

2022 рік

 1. Чумак Г. В. Відтворення безеквівалентної лексики в українських перекладах С. Кінга / Г. В. Чумак, Г. С.  Деркач // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 63-67.
 2. Особливості практичної підготовки майбутніх учителів професійної школи у Німеччині / А. Турчин, О. Кашуба, Т. Кравчук [та ін.] // Theoretical foundations of pedagogy and education : collective monograph. International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. – P. 164-173.
 3. The Dual Model of Practical Professional and Pedagogical Training of Future Teachers for Vocational Schools in Germany / A. Turchyn [ et al.] // Journal of Education Culture and Society. – 2022. – Vol.13, No. 2. – P. 714-728. – URL.:  https://www.scopus.com
 4. Derkach H. THE UKRAINIAN PICTURE OF OSCAR WILDE: FIRST TOUCHES / H. Derkach, H. Chumak, T. Reshetukha // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 53. – С. 5-22. DOI : 10.25128/2304-1222.22.53.01
 5. COVID-19 Vaccination and Ukrainians: Myths, Memes and Narratives / O. Labashchuk, T. Reshetukha, H. Derkach, O. Kushnir, N. Hrytsak // Cesky Lid. – Prague : Institute of Ethnology Czech Academy of Sciences, 2022. – Vol. 109, issue 4. – P. 463-486. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Деркач Г. С. English for Correspondence-Course Students. Test Booklet=Англійська мова для студентів-заочників. Збірник лексичних тестів. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. –  40 c.
 2. Hrytsak N. Distance learning of «history of nineteenth-century foreignliterature» course in the context of covid-19 pandemic: educators’ experiences / N. Hrytsak, H. Derkach, N. Kuchma, O. Labashchuk // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 189–198.
 3. Деркач Г. С. Зміни у рецепції творчого доробку Оскара Вайлда в Україні / Г. С. Деркач // Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях: матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму, 26-27 березня 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 22–27.
 4. Деркач Г. С. Особливості застосування методу «дебати» для вдосконалення англомовної комунікативно компетентності здобувачів освіти / Г. С. Деркач, Т. М. Олендр // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 119–121.

2020 рік

 1. Деркач Г. С. Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів історичних факультетів педуніверситетів засобами читання автентичних літературних джерел / Г. С. Деркач, Т. М. Олендр // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 98-99.
 2. Кучма Н.THe diversity in the critical essay genre in western ukrainian periodicals of 1920 – 1930s / Н. Кучма, Г. Деркач // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 51. – С. 14-23.
 3. Labashchuk O. Child in the natal narratives of modern Ukrainian mothers: Folkloric symbols and frequent motifs / O. Labashchuk, H. Derkach, T. Reshetukha // Folklore (Estonia). – 2020. – Vol. 80. – P. 69–96. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098727219&origin=resultslist

2019 рік

 1. Reshetukha T. Ukrainian book market in 2015-2017 / T. Reshetukha, H. Yordan, H. Derkach // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019. – S. 43–50.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах