Web of Science ResearcherID: I-7138-2018

Dsysj

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Дзись Т. В. Галичина та її відображення в німецькомовній літературі / Т. В. Дзись, Н. Т. Дзись, А. П. Катериняк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 94-97
 2. Жанрові особливості прозової мініатюри / Т. В. Дзись, Г. С. Дзись, Н. Т. Дзись, А. П. Катериняк // Кременецькі компаративні студії : науковий часопис. – Кременець : ПП Цюпак А. А., 2023. – Вип. XII. – С. 6-13
 3. Література Австрії  : методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу німецького відділення до дисципліни за вибором (для самостійної роботи) Спеціальність 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література) / Т. В. Дзись, М. С. Кебало, А. П. Катериняк, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 77 с.
 4. Дзись Т. В. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з німецької мови (для студентів ІІІ курсу англійського відділення) "Ukrainische und deutsche Kuche" : Спеціальність 014.02 Середня освіта (Англійська мова і література) / Т. В. Дзись, М. С. Кебало, А. П. Катериняк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 68 с.
 5. Педагогічна практика: Німецька мова : методичні рекомендації студентам 4 курсу факультету іноземних мов / М. С. Кебало, С. А. Притолюк, А. П. Катериняк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 84 с.
 6. Господарисько І. Творчий доробок Мартіна Поллака у німецькомовному літературному просторі / І. Господарисько ; наук. кер. Т. Дзись // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 214-217

2022 рік

 1. Дзись Т. Прозова мініатюра в контексті європейської літературознавчої жанрології / Т. Дзись, Г. Дзись, А. Катериняк  // Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates: Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Internet Conference (February 3-4, 2022). – Dnipro, 2022. – P. 245–247.
 2. Chyk D. Typology of Witchcraft in Ukrainian and Russian Prose of the 1st Half of the 19th Century: Anthropology, Stereotyping, Semantics / D. Chyk, T. Dzys // Slavia Centralis. – 2022. – Vol. 15, Issue 1. – P. 310–326. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Дзись Т. В. Прозова мініатюра в контексті літературознавчої жанрології / Т. В. Дзись, Г. С. Дзись, А. П. Катериняк // Кременецькі компаративні студії. Кеменець, 2021. – Вип. 11. – С. 32-41

2020 рік

 1. Дзись Г. С. Le numerique dans l’apprentissage et l’enseignement des langues / Г. С. Дзись, Т. В. Дзись // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 307-310.
 2. Lesen mit Spaß : навчально-методичний посібник з домашнього читання для студентів IV курсу  / Уклад. :  А. П. Катериняк, О. М. Пеляк, Т. В. Дзись. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. –113 с.

2019 рік

 1. Пеляк О. М. Підготовка до державної атестації з німецької мови як другої інозменої для ступеня освіти «магістр» : навчально-методичний посібник / О. М. Пеляк, А. П. Катериняк, Т. В. Дзись. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 138 с.
 2. Reussir : навчальний посібник для магістрантів / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, Т. В. Дзись [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – 120 c.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах