Web of Science ResearcherID: J-1005-2018

Drebet

Доктор філологічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи кафедри німецької філології та методики навчання німецької мови

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Дребет В. В. Іменникові композити-новотвори у німецькомовній пресі: синергетика кодування і декодування / В. В. Дребет, Н. Т. Дзись // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 9-11

2021 рік

 1. Дребет В. В. Лінгвосинергетичне моделювання та прогнозування у форматі германських мовознавчих досліджень (на прикладі іменникової лексики у сучасній німецькій мові) / В. В. Дребет // Дихотомія «Мова – дидактика» у перспективі сьогодення : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. – С. 632.
 2. Drebet V. V. Polysemie-format der deutschen substantive in korrelation zum mentalen lexikon des menschen: synergetischer ansatz / V. V. Drebet  // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 9–13.
 3. Typology of metaphor in political internet-communication / L. Kravets, V. Drebet, O. Luzhetska [et al.] // Ad alta-journal of interdisciplinary research. – 2021. – Vol. 11, Issue 2. – P. 184-189. URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000680051600032

2020 рік

 1. Дребет В. В. Лінгвосинергетичне моделювання у форматі семантичного обсягу іменникової лексики німецької мови / В. В. Дребет // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 23-26
 2. Дребет В. В. Синергетичний підхід до вивчення мовних явищ: навчальний посібник для аудиторної і самостійної роботи магістрантів-філологів німецького відділення  / В. В. Дребет – Тернопіль : АСТОН, 2020. – 84 c.
 3. Kiyko S. Strategies for determining German Nouns’ gender by college students / S. Kiyko, Y. Kiyko, V. Drebet // East European Journal of Psycholinguistics. – 2020. – Vol. 7, Issue 2. – P. 107-119. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100513683&origin=resultslist
 4. The Importance of Onomastics in the Formation of Language and Ethnocultural Competences / M. Sokol, O. Kosovych, O. Pezhynska [et al.] // International Journal of Applied Exercise Physiology. – Mazandaran, 2020. – Vol. 9, iss. 9. – P. 68–72. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000573283800009

2019 рік

 1. Дребет В. В. Складні іменники-новотвори та синергетика їх семантичного декорування у німецькомовній пресі / В. В. Дребет // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 4554.
 2. Дребет В. В. Стилістичні характеристики у синергетиці декодування семантичного обсягу іменників (на матеріалі німецькомовної художньої прози) / В. В. Дребет // Записки з романо-германської філології. – 2019. – Вип. 2(43). – С. 123–135.
 3. Deutsche Pressesprache im politischen Bereich : навчальний посібник для аудиторної і самостійної роботи студентів 3-го курсу німецького відділення / уклад. Дребет В. В. – Тернопіль : АСТОН, 2019. – 76 c.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах