Web of Science ResearcherID: I-7378-2018

Dackiv

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Марухняк О. І. Дидактична гра як засіб формування лексичних навичок учнів початкової школи / О. І. Марухняк ; наук. кер. О. П. Дацків // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 88-90
 2. Кухарук Х. А. Зворотний зв’язок у формувальному оцінюванні вмінь говоріння майбутніх журналістів / Х. А. Кухарук ; наук. кер. О. П. Дацків // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 83-84
 3. Крокош Ю. Особливості формувального оцінювання навчальних досягнень з англійської мови учнів закладів загальної середньої освіти / Ю. Крокош ; наук. кер. О. Дацків // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 85-87
 4. Марухняк О. Переваги використання інтерактивного додатку Wordwall для вивчення нових лексичних одиниць на уроках англійської мови в початковій школі / О. Марухняк ; наук. кер. О. Дацків // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 75-77
 5. Кравець Т. В. Проблеми в оволодінні академічним письмом майбутніх учителів англійської мови / Т. В. Кравець ; наук. кер. О. П. Дацків // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С.74-75
 6. Крокош Ю. В. Проблеми формувального оцінювання навчальних досягнень з англійської мови учнів 6 класу / Ю. В. Крокош ; наук. кер. О. П. Дацків // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 78-80
 7. Стефанюк Т. І. Проблемні ситуації у процесі формування лексичних навичок учнів старших класів на уроках англійської мови / Т. І. Стефанюк ; наук. кер. О. П. Дацків // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 122-123
 8. Стефанюк Т. Формування рецептивних лексичних навичок учнів старших класів на уроках англійської мови з використанням платформи Kahoot! / Т. Стефанюк ; наук. кер. О. Дацків // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 77-80
 9. Дацків О. Цифровий сторітелінг у навчанні іноземних мов: можливості та перспективи / О. Дацків, Т. Кондратьєва // Новітня парадигма сучасної лінгвістики, іншомовної комунікації та методики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2023 року ). – Тернопіль, 2023. – С. 48-50
 10. Datskiv O. P. A project on digital storytelling in a practical English course / O. P. Datskiv // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філологія. – Острог : НаУОА, 2023. – Вип. 19 (87). – С. 99–102. DOI : 10.25264/2519-2558-2023-19(87)-99-102
 11. Дацків О. CHAT GPT AS AN ASSISTANT IN STUDENTS’ RESEARCH / О. Дацків, О. Шонь // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2023 р.). – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2023. – С. 17-20
 12. Дацків О. П. MESURING FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ EMOTION LABOR / О. П. Дацків // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 130-131
 13. Babii L. SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING OF ACADEMIC SUBJECTS AT TERTIARY LEVEL / L. Babii, O. Datskiv // TEACHING ENGLISH IN WARTIME: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR COMMUNITY BUILDING AND SOCIAL CHANGE : The collection includes convention papers of the reports made at The Annual National TESOL-Ukraine Convention (Lviv on May 26-28, 2023). – Lviv, 2023. – P. 10-11
 14. Datskiv O. TEACHING PROFESSIONALLY ORIENTED READING STRATEGIES TO PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS / O. Datskiv // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : Гельветика, 2023. – Вип. 56. – С. 26-36. DOI 10.32782/2307-1222.2023-56-3
 15. Дацків О. Using the Сambridge Life Competencies Framework to Design Learning Materials for the New Ukrainian School / О. Дацків // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 56-58

2022 рік

 1.   Задорожна І. П. Англійська мова (5-й рік навчання) : підручник для 5 кл. закладів загальн. середн. освіти (з аудіосупроводом) / І. П. Задорожна, Т. Б. Будна, О. П. Дацків. – Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2022. – 168 с.
 2. Дацків О. П. Комплекс вправ і завдань для вдосконалення професійно орієнтованого говоріння англійською мовою / О. П. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 149-160. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.18
 3. Бабій Л. Б. Active learning strategies in clil courses / Л. Б. Бабій, О. П. Дацків // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 90-91.
 4. Zadorozhna I. Motivation of pre-service English teachers to learn English as a foreign language in challenging circumstances / I. Zadorozhna, O. Datskiv // Advanced Education. – 2022. – 21. – P. 86-99. DOI : 10.20535/2410-8286.261715
 5. Дацків О. П. Using visual arts to teach foreign language and develop patriotism of students in Ukraine / О. П. Дацків // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 93-95.

2021 рік

 1. Дацків О. Методика навчання іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти : бесіда з І. П. Задорожною / О. Дацків // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та Психологія. – Київ, 2021. – Т. 34. – С. 11-16.
 2. Дацків О. П. Особливості інклюзивного навчання іноземної мови в початковій школі / О. П. Дацків, С. О. Чернявська // Іноземні мови. – Київ, 2021. – № 3. – С. 44-50
 3. Datskiv O. Training pre-service english teachers to develop healthsaving competence of learners with special educational needs / O. Datskiv // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 218–220.

2020 рік

 1. Zadorozhna I. Exploring Students' Expectations of the University Course / Zadorozhna, O. Datskiv, O. Shon // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – Romania, 2020. – Т. 12 (1Sep1). – P. 293-303. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000521748100017
 2. Zadorozhna I. Pre-service english teachers’attitudes to co-teaching / I. Zadorozhna, O. Datskiv, V. Shepitchak // Advanced education.  – Kyiv, 2020. – Т. 7, n. 15. – P. 41-46. URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000550894100001
 3. Дацків О. П. Designing authentic speaking tasks for advanced foreign language learners / О. П. Дацків // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 304–306.
 4. Zadorozhna І. Curriculum development seminar quality Evaluation / I. Zadorozhna, O Datskiv // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 248–250.

 2019 рік

 1. Vocabulare enhancer : навчально-методичний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів ІІ курсу факультету іноземних мов / уклад. : О. П. Дацків, Т. Б. Кондратьєва. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 111 с.
 2. Дацків О. Training Mentors for New Ukrainian School / О. Дацків // Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 вересня 2019 р.). – Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – С. 150–152.
 3. Datskiv О. Pre-service English teachers’ perceptions of their teaching practice / O. Datskiv // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 березня 2019 р.). – Івано-Франківськ : НАІР, 2019. – С. 88–91.
 4. Nikolaeva S. Development of pre-service English teachers’ language skills and learner autonomy via blended learning / S. Nikolaeva, I. Zadorozhna, О. Datskiv // Revista Romaneasca pentru educatie multidimensionala. – 2019. – Vol. 11, issue 2. – P. 222–239.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах