Web of Science ResearcherID:  I-7775-2018

Danuluk

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри комп'ютерних технологій

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Петришин Л. Й. STEM-освіта в структурі формування креативності особистості / Л. Й. Петришин, О. А. Данилюк // Innovations and prospects of world science :The 6th International scientific and practical conference (February 2-4, 2022). – Vancouver : Perfect Publishing, 2022. – P. 470-475

2021 рік

  1. Данилюк О. А. Комп’ютерно-аналітична діяльність: курс лекцій : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 015.39 «Професійна освіта. Цифрові технології» / О. А. Данилюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 85 с.
  2. Данилюк О. А. Методика викладання КАД та розв’язування транспортних задач / О. А. Данилюк // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.23–24.
  3. Петришин Л. Й. Технологія музейної педагогіки (педагогіки культури) як складова соціокультурного розвитку особистості / Л. Й. Петришин, О. А. Данилюк // Zeszyty naukowe. Turystyka i Rekreacja. – Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków obcych, 2021. – Zeszyt 28(2). – S. 105-113.
  4. Optimization of ingredients upon development of the protective polymeric composite coatings for the river and sea transport / A. Buketov, S. Yakushchenko, A. Menou [et al.] // Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. – 2021. – Vol. 23, Issue 2. – P. B89–B964. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099361873&origin=AuthorNamesList&txGid=1923bd9bd7d26bc2d307232a98286878

 2019 рік

  1. Данилюк О. А. Комп'ютерно-аналітична діяльність : курс лекцій / Данилюк О. А. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 144 с.
  2. Данилюк О. А. Особливості використання хмарних технологій в навчальному процесі / О. А. Данилюк // Сучасні інформаційні технології в освіті і науці : збірник праць ІІ Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (27-28 березня 2019 р.). – Умань : Візаві, 2019. – С. 177–182.
  3. Danylyuk O. A. Theoretical aspects readiness of teachers in vocational schools to implement student-centered approach / О. А. Danylyuk // Universum F III : proceedings of International scientific conference . – London, 2019. – P. 39–42.
  4. Данилюк О. А. Автоматизація системи контролю температури в камері порошкового оплавлення / О. А. Данелюк // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2019 року). – Бердянськ, 2019. – С. 22–23.
  5. Danylyuk O. A. Algorithm of "club administrator" software development / О. А. Danylyuk // World achievements : proceedings XXXXV scientific and practical Conference. – Lawrence, 2019. – P. 6–11.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах