Web of Science ResearcherID: I-7394-2018

chumak hv

 

Доцент кафедри теорії і практики перекладу

Кандидат філологічних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Chumak H. V. Вивчення художньої літератури як структурний компонент іншомовної соціокультурної компетенції / H. V. Chumak, T. M. Olendr // Philological sciences and translation studies: European potential : International Scientific Conference (September 6–7, 2023. Wloclawek, the Republic of Poland). – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P. 235-238. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-348-4-64
 2. Чумак Г. В. Відтворення лінгвістичних особливостей авторського стилю Е. Гемінґвея в українських перекладах / Г. В. Чумак, В. В. Конкульовський // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 111-114
 3. Салій О. О. Лексико-граматичні трансформації у перекладі роману Джоджо Мойєс «Срібна затока» / О. О. Салій ; наук. кер. Г. В. Чумак // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 111-114
 4. П’єх Н. Особливості відтворення термінів у перекладі наукової фантастики / Н. П’єх ; наук. кер. Г. В. Чумак // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 97-99
 5. Косовський А. В. Особливості технічного перекладу у транспортній галузі / А. В. Косовський ; наук. кер. Г. В. Чумак // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 76-78
 6. Чумак Г. Переосмислення літературної традиції у дискурсі модернізму / Г. Чумак // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 70-74
 7.  Communication: topology of metadiscourse of social interactions / M. Kolinko, H. Petryshyn, H. Chumak // Схід : Проблеми комунікативної реальності як дискурсивного соціального простору, 2023. – Том 4 (1). – С. 9-16
 8. Chumak H. V. LEXICAL TRANSFORMATIONS IN THE TRANSLATION OF “SILVER BAY” BY JOJO MOYES / H. V. Chumak, H. S. Derkach // Philological sciences and translation studies: European potential : International Scientific Conference (September 6–7, 2023. Wloclawek, the Republic of Poland). – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P. 161-164. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-348-4-43

2022 рік

 1. Чумак Г. В. Відтворення безеквівалентної лексики в українських перекладах С. Кінга / Г. В. Чумак, Г. С.  Деркач // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 63-67.
 2. Gender Discourse – Representation of Ideas about the Distribution of Gender Roles / Y. Novosad, T. Tsepeniuk, Y. Golovatska [et al.] // Studies in Media and Communication. – 2022. – Vol. 10, Issue 3. – P. 152–159. –URL.: https://www.scopus.com
 3. Derkach H. THE UKRAINIAN PICTURE OF OSCAR WILDE: FIRST TOUCHES / H. Derkach, H. Chumak, T. Reshetukha // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 53. – С. 5-22. DOI : 10.25128/2304-1222.22.53.01

2020 рік

 1. Чумак Г. В. Особливості відтворення термінології у перекладах наукової фантастики // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. –  С. 262-265.

2019 рік
 1. Практичний курс основної іноземної мови: завдання для самостійної роботи : навчально-методичний посібник для магістрантів заочної форми навчання факультету іноземних мов / уклад.: Ю. І. Новосад, Г. В. Чумак. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 57 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах