Web of Science ResearcherID: I-7227-2018

TsorniuR

Доцент

Кандидат філологічних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

  1. INCREASING THE RELIABILITY OF WATER TRANSPORT VIA THE USAGE OF MODIFIED EPOXY COATINGS / A. Buketov, O. Lyashuk, O. Sapronov [et al.] // Communications - Scientific Letters of the University of Žilina. – Žilina : University of Zilina, 2024. – Vol. 26, іssue 1. – P. B1–B10. – URL.: https://www.scopus.com/

2023 рік

  1. Чорній Р. П. Франкомовна культура у творчості англійського письменника В. С. Моема / Р. П. Чорній // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 86-88
  2. Бейгер І. IMAGE OF THE THEME OF GOOD AND EVIL IN A MODERN SONG INTERPRETATION / І. Бейгер ; наук. кер. Р. П. Чорній // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 103-104

2022 рік

  1. Косович О. В. Художнє слово як інструмент оволодіння мовленнєвими компетенціями / О. В. Косович, Р. П. Чорній // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 грудня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 159-161
  2. Косович О. Bonjour de France : навчальний посібник / О. Косович, О. Пежинська, Р. Чорній. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 160 с.
  3. Косович О. Ma Lecon de Francais = Мій урок французької мови : навчально-методичний посібник для студентiв факультетiв iноземних мов, якi вивчають французьку мову i проходять педагогiчну практику / О. Косович, О. Пежинська, Р. Чорній. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 105 с.

2021 рік

  1. Чорній Р. П. Краса природи і краса Денників як пісня в руці маестро П. Сороки / Р. П. Чорній // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки) : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 57–59.

2020 рік

  1. Чорній А. Л. Техніка перефразування як спосіб уникнення лексичних конфліктогенів у комунікації / А. Л. Чорній, Р. П. Чорній // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. –  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. –  С. 198-202.

2019 рік
  1. Чорній Р. П. Socializing and pastimes : завдання для самостійної роботи: навчальний посібник для студентів 3 курсу факультету іноземних мов / Р. П. Чорній. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 66 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах