Web of Science ResearcherID: I-7361-2018

chopyk

Асистент кафедри фізики та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Чопик П. І. Використання бібліотеки Three.js у віртуальному фізичному експерименті / П. І. Чопик, О. П. Чухрай // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 250-253
 2. Modeling Russian-Ukrainian War Impact on Global Food Safety. Preliminary Evaluations / O. Kovalchuk, K. Berezka, I.Danylyuk [et al.] // ACIT : 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. - Wroclaw, 2023. - Р. 382-387.  URL.: https://www.scopus.com/
 3. Stellarium Virtual Environment as a Means of Implementing Interdisciplinary Connections during the Study of Astronomy / S. Mokhun, O. Fedchyshyn, M. Kasianchuk [et al.] // Advanced Computer Information Technologies : 13th International Conference (21-23 September 2023). – Wrocław : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2023. – P. 646-649. URL.: https://www.scopus.com/

2022 рік

 1. Грод І. М. Моделювання явищ і процесів в наближенні суцільного середовища / І. М. Грод, П. І. Чопик, Р. І. Сідляк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 99–102.
 2. Басістий П. В. Навчальний фізичний експеримент і тенденції його розвитку / П. В. Басістий, П. І. Чопик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 131–134.
 3. Федчишин О. М. Методичні основи використання PHET-симуляцій у процесі вивчення фізики /О. М. Федчишин, С. В. Мохун, П. І. Чопик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 16-24. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.2
 4. Data Mining Tools for Analysis of Dependence of Gas Consuption of the Gas Price for Housholds of the EU Memberd-States / O. Kovalchuk, L. Babala, M. Shynkaryk [et al.] // 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022 (Ruzomberok 26 September 2022through 28 September 2022). – 2022. – P. 267-271. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Габрусєв В. Ю. Застосування пакету динамічної математики Geogebra при вивченні природничих дисциплін / В. Ю. Габрусєв, І. М. Грод, П. І. Чопик  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 202–205.
 2. Семків Л. І. Дидактичні можливості використання мобільних додатків для формування цифрової компетентності / Л. І. Семків, П. І. Чопик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.180–183.
 3. Басістий П. В. Формування пізнавального інтересу на уроках фізики, як елемент компетентнісного підходу / П. В. Басістий, П. І. Чопик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 73–77.
 4. Cyber-Physical Integrated Transport and Warehouse Logistics System for Courier Delivery Service / R. Shevchuk, I. Kohut, P. Chopyk [et al.] //  11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings (Deggendorf15 September 2021 through 17 September 2021). – 2021.  – P. 652–656. – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Чопик П. І. Використання мікроконтролерів при модернізації лабораторного обладнання з фізики / П. І. Чопик, П. В. Басістий // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). –  Тернопіль, 2020. –  С. 60-62.
 2. Стефанюк Я. О. Дидактичні можливості використання платформи Arduino в освітній діяльності / Я. О. Стефанюк, О. М. Федчишин, П. І. Чопик // The world of science and innovation : Abstracts of V International Scientific and Practical Conferenceь(London, United Kingdom 9-11 December 2020). London : Cognum Publishing House. — 2020. — P. 823-829.

2019 рік
 1. Бачинський Ю. Г. Формування здоров’язберігаючої компентентності учнів на уроках фізики / Ю. Г. Бачинський, П. В. Басістий, П. І. Чопик [та ін.] // Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (06-07 червня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 182-186.
 2. Жук М. Д. Використання технологій «розумового дому» при проведенні лабораторних занять з фізики / М. Д. Жук, П. І. Чопик, П. В. Басістий // Сучасні інформаційні технології та іноваційні методики навчання: досвід, тенденції перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції(04 квітня 2019 року, Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 117–120.
 3. Габрусєв В. Ю. Використання засобів комп’ютерного моделювання у шкільному курсі фізики / В. Ю. Габрусєв, П. І. Чопик, А. В. Вельгач // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 39-43.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах