Chen

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри загальної біології і методики навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Екологічний стан річки Іква Кременецького району Тернопільської області / М. В. Гонтарук, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Харківський природничий форум : VI Міжнародна конференція молодих учених (18-19 травня 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 186-188
 2.  Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання : збірник завдань / Л. Барна, О. Волошин, А. Герц [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 212 с.
 3. Assessment of the hydro-ecological situation of the Verkhno-Ivachivsk Reservoir in Ternopil using the fuzzy logic apparatus / V. V. Hrubinko, H. B. Humeniuk, V. V. Humeniuk [et al.] // JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. - DNIPRO : OLES GONCHAR DNIPRO NATL UNIV, 2023. – Vol 32. – Issue 2. – P. 254-265 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Гуменюк В. В. Агрохімічна оцінка ґрунтів Красилівського району Хмельницької області / В. В. Гуменюк, Г. Б. Гуменюк, І. Б. Чень, М. З. Прокоп’як // П’ята міжнародна конференція молодих учених : Харківський природничий форум (19-20 травня 2022 р., м. Харків) : збірник тез. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 204–205.
 2. Чень І. Б. Ґ. Й. Мендель : життя і наукова діяльність (до 200-річчя від дня народження) / І. Б. Чень, Г. Б. Гуменюк // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ : Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2022. – Т. 30. – С. 8-12. – DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v30.1453
 3. Городецька С. І. Родючість ґрунтів Тернопільського району Тернопільської області / С. І. Городецька, Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, І. Б. Чень // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 45-48
 4. Comparative Characteristics of Glutamate Dehydrogenase Functioning in Cyprinus carpio and Unio pictorum under the Impact of Elevated Metal Ions Concentrations / V. O. Khomenchuk, R. B. Balaban, I. B. Chen, V. Z. Kurant // Hydrobiological Journal. – 2022. – Vol. 58, Issue 1. – P. 45-55. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Чень І. Б. Виховання у вирішенні проблеми поводження з твердими побутовими відходами / І. Б. Чень, Н. В. Москалюк, Г. Б. Гуменюк // Topical issues of modern science, society and education : The 1 st International scientific and practical conference (August 8-10, 2021). – Kharkiv, 2021. – P. 122-126 .
 2. Чень І. Б. Досвід впровадження роздільного збору побутових відходів у Тернопільській області / І. Б. Чень, Г. Б. Гуменюк // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021 : збірник тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 29-30 квітня 2021 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – С. 109-111
 3. Волошин О. С. Олександр Флемінг (до 140-річчя з дня народження) / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, І. Б. Чень // Фактори експериментальної еволюції організмів, 2021. – Т. 28. – С. 156-160
 4. Complex assessment and forecasting of chemical pollution of small rivers by economic and mathematical modelling methods / H.B. Humeniuk, V. O. Khomenchuk, N. M. Harmatiy [et al.] // Journal of geology geography and geoecology. – 2021.  – Vol.30, issue 3. – P. 460–469. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000709453300006

2020 рік

 1. Чень І. Б. Вивчення типу вищої нервової діяльності в осіб з різним біоритмологічним типом працездатності / І. Б. Чень, Т. В. Гриньків // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 114-117.
 2. Горячова О. А. Геном людини: стан та перспективи досліджень / О. А. Горячова, І. Б. Чень // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 72-74.

2019 рік
 1. Волошин, О. С. Фізіологія людини і тварин [Текст] : лабораторний практикум : навчально-методичний посібник для студентів біол. спец. вищ. пед. навч. закл. / О. С. Волошин, І. Б. Чень. – Тернопіль : [ТНПУ], 2019. – 176 с.
 2. Вміст легкогідролізованого азоту в грунтах Шумського району Тернопільської області / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. С. Волошин, І. Б. Чень // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 119–121.
 3. Гуменюк Г. Б. Чарльз Дарвін – вчений-еволюціоніст / Г. Б. Гуменюк, І. Б. Чень, О. С. Волошин // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2019. – Т. 25. – С. 344–347.
 4. Чень І. Б. Організація самостійної роботи студентів у процесі навчання фізіології людини і тварин / І. Б. Чень, Г. Б. Гуменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 116-118.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах