logo1 1

 1. Бабота Л. Листи Юрія Жатковича до Володимира Гнатюка / Любиця Бабота // Благовісник праці : Наук. зб. на пошану ак. М. Мушинки / Уклад. М. Зимомря. – Ужгород; Пряшів : МАУ, 1998. – С. 43–52. – (Поличка "Карпатського краю").
 2. Баб’як П. Лис­ти Богдана Лепкого до Володимира Гнатюка / П. Ба′бяк // Тернопіль. – 1991. – № 3. – С. 55–57.
 3. Баб’як ПЛис­ти Богдана Лепкого до Володимира Гнатюка / П. Баб′як // Тернопіль. – 1991. – № 4. – С. 53–54.
 4. Баб’як ПЛис­ти Єв­ге­на Тим­чен­ка до Во­ло­ди­ми­ра Гна­тю­ка  / П. Баб′як // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том ССХХІV. Праці Філологічної секції. Львів, 1992. – С. 295-333.
 5. Біганський Р. Сторінка з історії чесько-українських зв′язків (Листи Ф. Главачка до В. Гнатюка) / Р. Біганський, Є. Гуменюк // Радянське літературознавство. – 1971. – №7. – С. 70-81.
 6. Дем′ян Г. Листи Володимира Гнатюка до Михайла Зубрицького / Григорій Дем′ян // Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка : праці секції етнографії та фольклористики. - Львів : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1992. – Т. ССХХІІІ. – С. 292-308.
 7. Коцюбинський М. Листи до Володимира Гнатюка / Михайло Коцюбинський ; з передм. і поясн. В. Гнатюка ; під редакциєю Василя Панейка. – Львів : Накладо видавничої спілки "Дїло", 1914. – 167 с. 
 8. Листи Агатангела Кримського до В. М. Гнатюка// Слово і час. – 1991. – № 1. – С. 8-13.
 9. Лист Володимира Гнатюка до І. О. Буніна // Радянське літературознавство. – 1957. – № 4. – С. 134-135
 10. Листи Володимира Гнатюка до Івана Панькевича (1920-1926)  // Науковий збірник = Vedecky Sbornik. Вип. 3 : Присвячений пам'яті Володимира Гнатюка. – Пряшів : Свидницький музей української культури, 1967. – С. 157-206.
 11. Лист Юрія Жатковича до Володимира Гнатюка від 27липня 1898 р.// Юрій Жаткович як історик та етнограф / О. Мазурок. – Ужгород : УжНУ, 2001. – С. 273.
 12. Листи Юрія Жатковича до Володимира Гнатюка (1895 – 1914) : публікація // Юрій Жаткович як історик та етнограф / О. Мазурок. – Ужгород : УжНУ, 2001. – С. 27–92.
 13. Лист Михайла Гнатюка з Григорова до сина Володимира Гнатюка в Бучачі // Русалка Дністрова. – 1996. – № 10. – С. 1.
 14. Лист Михайла Гнатюка з Григорова до сина Володимира Гнатюка в Бучачі  // Русалка Дністрова. – 1996. – № 10. – С. 2. 
 15. Лист польського славіста Александра Брікнера з Берліна до Володимира Гнатюка у Львові // Русалка Дністрова. – 1996. – № 10. – С. 2.
 16. Лист співачки Соломії Крушельницької з Варшави до Володимира Гнатюка у Львові  // Русалка Дністрова. – 1996. – № 10. – С. 2.
 17. Лист Юрія Жатковича до Володимира Гнатюка від 27липня 1898 р. // Юрій Жаткович як історик та етнограф / О. Мазурок. – Ужгород : УжНУ, 2001. – С. 273.
 18. Листування Володимира Гнатюка з Михайлом Грушевським / Упорядник, автор вступу, коментарів та покажчиків Н.В. Руденко. – Запоріжжя : Тандем У, 2006. – 92 с. – (Старожитності Південної України. Випуск 16)
 19. Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком / упоряд. та комент. В. Наулка, Н. Руденко, О. Франко ; передм. В. Наулка ; НАН України, Інститут української археографія та джерелознавства ім. М. Грушевського, Інститут археології, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів : Київ : ЛНБ, 2001. – 216 с.
 20. Невідомий лист Володимира Гнатюка / підгот. до друку та вступ. сл. М. Мушинки // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 1. – С. 24–25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах